neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je čtvrtek, 26. května 2016
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
19. května 2016
Sbírka na školní hodiny
  Věžní hodiny na budově Základní školy v Tylově ulici je potřeba rekonstruovat a elektrifikovat, proto Spolek pro seniory Červánek vyhlásil veřejnou sbírku. Získané prostředky se shromažďují na transparentním účtu.
18. května 2016
Město hledá asistenty prevence kriminality
  Bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení dvou pracovních pozic – asistent prevence kriminality. Případní zájemci najdou podrobné informace ve výzvě a příloze č. 1.
17. května 2016
Cisterna hasičů bude jako nová
Tatry 815 - CAS 32   Město vyhlásilo zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele zakázky „technické zhodnocení - rekonstrukce Tatry 815 - CAS 32“. Více informací naleznete na Profilu zadavatele.


16. května 2016
Rekonstrukce Revoluční ulice
Revoluční ulice   Brzy budou zahájeny práce spojené s kompletní rekonstrukcí Revoluční ulice od ulice Žižkovy po ulici Tovární. Bude provedena kompletní výměna vodovodu, doplnění a opravy kanalizace, zrekonstruovány chodníky a ulice dostane nový povrch. Stavební práce budou probíhat do října 2016 a postupně přinesou částečná omezení provozu.
12. května 2016
Základní umělecká škola přijímá nové žáky
  Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem nabízí předškolákům i starším dětem studium v těchto uměleckých oborech: hudební obor (hra na hudební nástroj – klavír, flétna, kytara, housle; sborový zpěv – Podsmrkáček) a výtvarný obor. Přijímání nových žáků se bude konat v ZUŠ 7. a 8. června od 15:00 do 17:00 hodin (pozvánka).
10. května 2016
Farní kronika Nové Město pod Smrkem (1607 – 1916)
Farní kronika   Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem vydal překlad Farní kroniky Nového Města pod Smrkem z období 1607 – 1916.

  Publikace formátu A4 o 182 stranách je za cenu 250 Kč ke koupi v Městské knihovně. Vydání podpořilo město Nové Město pod Smrkem.


4. května 2016
Kůrovcová kalamita
  Z důvodu loňského extrémního teplého a suchého počasí hrozí také na Frýdlantsku kůrovcová kalamita, hlavně na smrku ztepilém. Pokud jste vlastníci lesa nebo máte na své zahradě smrk, čtěte pozorně následující informace.
3. května 2016
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje, že ve dnech 16., 17., 18., 19. a 20. května 2016, vždy od 8:20 hod. do 14:20 hod., bude na železniční trati 039 probíhat výluka v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem. Výluk se budou konat za účelem výměny kolejnic, pražců, oprav geometrické polohy koleje a následného strojního podbíjení.

  Osobní vlaky Os 6356, Os 6359, Os 6364, Os 6367 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem a opačně. Osobní vlaky Os 6358, Os 6361, Os 6360, Os 6365 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem a opačně.


29. dubna 2016
Opravy teplovodů
  Upozorňujeme občany na výkopy v ulicích Mánesova, Vaňkova a Mírovém náměstí, ve kterých budou provedeny opravy teplovodního potrubí. Celý proces je složitý a zdlouhavý. Po vytipování místa úniku musí být proveden výkop, nalezen únik a vyměřený materiál pro výměnu potrubí musí být zadán do výroby. Na začátku června bude celý teplovodní systém odstaven a vypuštěn. Dojde tedy k přerušení dodávky teplé užitkové vody všem odběratelům. Pak proběhnou výměny částí potrubí a systém bude do týdne znovu zprovozněn. Omlouváme se za omezení a prosíme o pochopení a trpělivost. Naší snahou je účinná teplovodní soustava bez úniků.
16. dubna 2016
Silnice Smědava – Souš je otevřena
  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Povodí Labe, a. s., Policie České republiky a Krajská správa silnic Libereckého kraje rozhodly o otevření provozu na silnici II/290 Souš – Smědava od 16. dubna.
6. dubna 2016
Výzva k podání cenové nabídky na zateplení domů
  Město Nové Město pod Smrkem, Odbor správy majetku – bytová správa, vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na zateplení části domu č. p. 34–35, ul. Ludvíkovská a na zateplení části domu č. p. 29–30, ul. Revoluční.
5. dubna 2016
Silniční vozidla vyřazená z provozu po 1. 7. 2013
  Vlastníte-li vozidlo, které je více než 12 měsíců vyřazeno z provozu (dříve dočasné vyřazení, depozit), jste povinen dle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001Sb. bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. Více informací...
7. března 2016
Pronájem rekreačního areálu
  Obec Lázně Libverda nabízí k pronájmu rekreační areál Vzlet v Lázních Libverda. Více informací naleznete v nabídce, nebo na www.laznelibverda.cz.
7. března 2016
Přerušení dodávky elektrické energie
  ČEZ distribuce, a. s., informuje, že dne 29. března 2016, od 07:30 hod. do 15:00 hod., dojde k plánovanému přerušení dodávky elektrické energie v ulici Dělnická, v rozsahu vyznačeném na mapě. Více informací.
7. března 2016
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje, že ve dnech 22., 23. a 24. března 2016 vždy od 9:10 hod. do 12:25 hod. bude na železniční trati 037 Liberec – Černousy probíhat výluka v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava. Důvodem této výluky je kácení a výřez stromů.

  Osobní vlaky Os 6310, Os 6313, Os 6360, Os 6361, Os 6312 a Os 6315 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava a opačně. Další informace a umístění zastávek náhradní dopravy na www.iidol.cz.


7. března 2016
Poplatek za komunální odpad
  Upozorňujeme poplatníky, že místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem, podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, na rok 2016, na osobu a kalendářní rok, činí 500 Kč (více informací). Pokud hradíte poplatek trvalým příkazem, upravte jeho výši:
  1 osoba – 42 Kč měsíčně
  2 osoby – 84 Kč měsíčně
  3 osoby – 125 Kč měsíčně
  4 osoby – 167 Kč měsíčně
  5 osob – 208,50 Kč měsíčně
  6 osob – 250 Kč měsíčně
  7 osob – 292 Kč měsíčně
  8 osob – 333,50 Kč měsíčně
  Poplatníci, kteří neupraví trvalý příkaz včas, uhradí vzniklý nedoplatek jednorázovým příkazem.
 Poslední změna 19. 5. 2016 v 09:28   e-mail: copyright © 2006–2016 Město Nové Město pod Smrkem