neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je sobota, 13. února 2016
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
8. února 2015
Výběrové řízení na pozici
  Sportovní a relaxační centrum, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovník vztahu k veřejnosti informačního centra. Přečtete si více informací...
27. ledna 2016
Kotlíkové dotace
  Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště ve Frýdlantě, má nová telefonní čísla. Stará čísla budou od 1. března 2016 odpojena.
27. ledna 2016
Kotlíkové dotace
Liberecký kraj   Liberecký kraj začal přijímat od občanů žádosti o dotace na výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Přečtěte si stručné informace o tomto dotačním programu. Zájemci, kteří by chtěli vyměnit svůj starý kotel na uhlí za nový, ekologičtější, příp. s automatickým přikládáním paliva, již mohou podávat své žádosti nebo začít připravovat žádost do další výzvy. Na webových stránkách Libereckého kraje najdete podrobné, průběžně aktualizované informace.
13. ledna 2015
Úřední hodiny pro podání daňového přiznání
  Územní pracoviště ve Frýdlantě, Oddělení majetkových daní, rozšiřuje pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 úřední hodiny. Přečtete si více informací...

  Informace o podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.


7. ledna 2015
Ceny vodného a stočného pro rok 2016
Frýdlantská vodárenská společnost
  Na základě rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., byly pro koncové spotřebitele stanoveny od 1. ledna 2016 tyto ceny za dodávky pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
Vodné:   40,02 Kč/m3 vč. 15 % DPH
Stočné:  57,95 Kč/m3 vč. 15 % DPH
Celkem: 97,97 Kč/m3 vč. 15 % DPH
Přečtěte si další informace.
7. ledna 2016
Poplatek za komunální odpad
  Místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem, podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, na rok 2016 činí 500 Kč na osobu a kalendářní rok. Přečtete si více informací...
6. ledna 2016
Výběrové řízení
  Město vyhlašuje výzvu k podání nabídek na provedení stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova mostu M - 01 přes Lomnici, Nové Město pod Smrkem“. Podrobnosti naleznete ve výzvě.
6. ledna 2016
Výběrové řízení
  Město vyhlašuje výzvu k podání nabídek na provedení stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Nové Město pod Smrkem, obnova mostu u č.p. 112“. Podrobnosti naleznete ve výzvě.
1. ledna 2016
PF 2016
PF2016  
  Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně úspěchů v roce 2016.
29. prosince 2015
Upozornění - odpadové hospodářství
  V prvním týdnu roku 2016 bude proveden svoz všech nádob bez ohledu na sudý a lichý týden.
22. prosince 2015
Poptávkové řízení
  Město zahajuje řízení na výběr zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nový územní plán města Nové Město pod Smrkem“. Podrobnosti naleznete v Oznámení.
18. prosince 2015
Knihovna nepůjčuje
  Městská knihovna je od 21. prosicne 2015 do 31. prosince 2015 zavřená z důvodu čerpání dovolené.
2. prosince 2015
Strategický plán sociálního začleňování 2016-2018
logo Agentury pro sociální začleňování
  Zastupitelstvo města schválilo Strategický plán sociálního začleňování Mikroregionu Frýdlantsko pro roky 2016 – 2018. Dokument analyzuje potřeby nejchudších obyvatel, jednotlivých měst a obcí a dalších partnerů. Dokument je možné stáhnout.
26. listopadu 2015
Prodej nepotřebného majetku
Frýdlantská vodárenská společnost
  Frýdlantská vodárenská společnost nabízí k prodeji traktor ZETOR 5611 a rypadlo-nakladač KOMATSU WB93R-2. Více informací naleznete na www.fvs.cz.


26. listopadu 2015
Dotace města
  Město vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotace spolkům, organizacím a společnostem na sportovní, kulturní a společenské akce. Podrobnosti naleznete v sekci Dotace.
18. listopadu 2015
Uzavření silnice Smědava – Souš
  Na základě zprávy ČHMU s předpovědí sněhových srážek a teplot pod bodem mrazu, bude silnice II. třídy ev.č. 290 v úseku Smědava – Souš do odvolání uzavřena od soboty 21. listopadu 2015, 0:01 hodin.
29. října 2015
Studie rozvoje areálu koupaliště
  Firma City Upgrade dokončila architektonickou studii, která obsahuje návrh upořádání parkovišť, ploch pro stany a karavany, rekonstrukce stávajícího objektu bufetu, rozmístění a vzhled chatek, sociální zařízení atd. Studii areálu koupaliště si můžete nyní prohlédnout.
26. října 2015
Kotlíkové dotace
Liberecký kraj   Liberecký kraj pořádá seminář pro žadatele o dotaci z programu Kotlíkové dotace ve Frýdlantu 14. prosince 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti radnice. Pozvánka.
 Poslední změna 8. 2. 2016 v 08:42   e-mail: copyright © 2006–2016 Město Nové Město pod Smrkem