neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je středa, 1. dubna 2015
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
30. března 2015
Výstraha ČHMÚ
  V úterý 31. března 2015 bude velmi silný vítr. Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

 • Před příchodem větru zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečte skleníky, kůlny apod.
 • Nezdržujte se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy) a v blízkosti větších stromů. Nejprudší nárazy větru přečkejte v uzavřených prostorách.
 • V případě podmáčení terénu lze očekávat i vyvracení stromů. Nechoďte do lesa.
 • Při řízení auta jeďte maximálně opatrně a pomalu, větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. To platí i pro prázdné nákladní auto. Sledujte dopravní zpravodajství.
 • Dávejte pozor na možnost pádu drátů vysokého napětí. Pokud leží na zemi, nepřibližujte se k nim.
 • Sledujte vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ).
  30. března 2015
  Zákaznické centrum FVS, a. s.
    V měsíci květnu, ve dnech 1. května až 17. května 2015, bude z důvodu rekonstrukce uzavřena přepážka zákaznického centra FVS, a. s. Děkujeme za pochopení. Pro případné dotazy nebo informace prosím volejte na tel. číslo: 482 312 122.
  19. března 2015
  Dotace města
    Díky novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se musela změnit dosavadní pravidla přidělování dotací. Město tedy vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotace spolkům, organizacím a společnostem na sportovní, kulturní a společenské akce. Podrobnosti naleznete v sekci Dotace.
  18. března 2015
  Změny jízdních řádů
  KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci silnice II/290 Frýdlant – Hejnice, budou zavedeny od 23. března 2015 objížďkové a výlukové jízdní řády. Schéma objížďky, informační brožuru, výlukové jízdní řády a další podrobnosti naleznete na www.iidol.cz.
  17. března 2015
  Mateřská škola se bude zateplovat
  Mateřská škola   Město uzavřelo smlouvu na kompletní zateplení objektů Mateřské školy. Předpokládané náklady na provedení díla byly 11,9 mil. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky však vyhrála firma ADAPTO, spol. s r. o., Hejnice s nabídkovou cenou 7,1 mil. Kč, tedy o 40 % nižší, než předpokládal položkový rozpočet projektanta. (Všechny uvedené ceny jsou s DPH.)

    Stavba bude brzy zahájena a bude probíhat až do konce letních prázdnin. Přestože bude respektovat provoz Mateřské školy, jídelny a školní družiny, může dojít k určitým omezením, o kterých budou rodiče dětí a strávníci předem informováni. Předem děkujeme za trpělivost a shovívavost. Odměnou by nám měla být školka v novém kabátě, ale hlavně znatelné úspory tepla a tím i finančních prostředků na provoz.


  17. března 2015
  Zubní pohotovost
    Pro občany celého Libereckého kraje bude od 1. dubna 2015 k dispozici noční pohotovostní služba zubního lékaře v Liberci – Rochlicích. Čtěte více informací.
  9. března 2015
  Výluka na železnici
    Provozovatel dráhy SŽDC, s. o., informuje, že ve dnech 16., 17., 18., 19. a 20. března 2015 vždy od 9:10 h do 12:25 h budou probíhat výluky v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava. Důvodem výluky je kácení stromů, výřez porostu a svoz dřeva.

    Vlaky Os 6310, 6313, 6360, 6361, 6312, 6315 budou v uvedené dny nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, se zastávkami náhradní autobusové dopravy Mníšek u Liberce (před staniční budovou Oldřichov v Hájích na autobusové zastávce "Oldřichov v Hájích,,žel.st.") a Raspenava (před staniční budovou).


  11. února 2015
  Podání žádostí o přijetí dítěte do Mateřské školy
    Dne 25. února 2015, od 13 do 15 hodin, se uskuteční přijímání žádostí na školní rok 2015 – 2016 do Mateřské školy v Novém Městě pod Smrkem. Žádost si můžete vyzvednout v MŠ nebo na stránkách školy www.ms-nmps.cz. V tento den zákonní zástupci předají žádost v MŠ.
  5. února 2015
  Město obdrželo dotaci na nápravu povodňových škod
  EU
    Na účet města byla připsána částka 65 146 Kč od Libereckého kraje z Fondu solidarity EU na nápravu povodňových škod, vzniklých při povodni v červnu 2013 jako příspěvek k vynaloženým prostředkům na opravu komunikace s propustkem a mostku v Ludvíkově pod Smrkem. Firma Strabag, a. s., provedla opravu komunikace a propustku na p. p. č. 178/3 za 300 tis. Kč a firma KVAPRO spol. s r. o. provedla opravu mostku u domu č. p. 112 za 20 tis. Kč.

    Provedené opravy budou označeny tabulemi, na nichž bude uvedena informace o předmětu podpory a text: „Podpořeno z Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod, červen 2013“ a stručný popis předmětu podpory.


  27. ledna 2015
  Zápis do 1. tříd
    Základní škola Nové Město pod Smrkem zve děti a jejich zákonné zástupce k zápisu do 1. tříd, který se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 2015 v budově školy v Jindřichovické ulici od 12 do 15 hodin. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2008 do 31. 8. 2009. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítě. Těšíme se na budoucí prvňáčky.
  26. ledna 2015
  Vyhlášení výběrového řízení
    Ředitelka Základní školy, Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, vyhlašuje výběrová řízení na pozici učitele/učitelky. Více informací v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1 a Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2
  23. ledna 2015
  Vyhlášení výběrového řízení
    Tajemník Městského úřadu Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici terénní pracovník(ce) při obci v oblasti sociálního začleňování.
    Více informací v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
  7. ledna 2015
  Na singltreku zaznamenáno 75 000 průjezdů
  Singltrek   V minulém roce automatický sčítač pokračoval v monitoringu návštěvnosti singltreku na obousměrné nástupní stezce u koupaliště. Senzor reaguje na projíždějící cyklisty v obou směrech. Podrobnosti o způsobu měření a výsledky najdete ve zprávě z monitoringu návštěvnosti.
  7. ledna 2015
  Ceny vodného a stočného pro rok 2015
  Frýdlantská vodárenská společnost
    Na základě rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., byly pro koncové spotřebitele stanoveny od 1. ledna 2015 tyto ceny za dodávky pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
  Vodné:   36,89 Kč/m3 vč. 15 % DPH
  Stočné:  57,86 Kč/m3 vč. 15 % DPH
  Celkem: 94,75 Kč/m3 vč. 15 % DPH
  Přečtěte si další informace.
  22. prosince 2014
  Novoroční přání
  PF2015  
    Přejeme Vám krásný a klidný vánoční čas a rok 2015 naplněný zdravím, štěstím a spokojeností.
  22. prosince 2014
  Sběrný dvůr uzavřen
    Sběrný dvůr v Žižkově ulici je z důvodu čerpání dovolené od 22. prosince 2014 do 1. ledna 2015 uzavřen.
  19. prosince 2014
  Omezení provozu MÚ
    Ve středu 31. prosince 2014 bude městský úřad z technických důvodů uzavřen.
  15. prosince 2014
  Knihovna je zavřená
    Městská knihovna je od 15. prosince 2014 do 2. ledna 2015 zavřená z důvodu čerpání dovolené.
  11. prosince 2014
  Výběrové řízení
    Rada města vyhlašuje zjednodušené podlimitní řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci "Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Mánesova 952". Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele.
  8. prosince 2014
  Uzavření silnice Smědava – Souš
    Krajská správa silnic Libereckého kraje informuje, že od úterý 9. prosince 2014, 0:01 hodin, bude uzavřena silnice II/290 v úseku Smědava – Souš.
  8. prosince 2014
  Změny jízdních řádů
  KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., Vás informuje o změnách jízdních řádů autobusové dopravy platných od 14. prosince 2014. Prohlédněte si seznam změn jízdních řádů autobusových linek na Frýdlantsku.


  4. prosince 2014
  Webová kamera mimo provoz
    Od 30. listopadu 2014 je webová kamera mimo provoz z důvodu vážné závady. Do doby, než bude kamera opravena, případně instalována nová, nebude tato služba dostupná. Děkujeme za pochopení.
  26. listopadu 2014
  Vánoční koncert Janka Ledeckého
  Janek Ledecký   Janek Ledecký vystoupí na sále Dělnického domu, v sobotu 6. prosince od 19 hodin, společně s M. Nostitz Quartet a dětským pěveckým sborem ZUŠ Nové Město pod Smrkem Podsmrkáček. Srdečně Vás zveme. Více informací na plakátu.
  Vstupenky byly vyprodány.
  2. listopadu 2014
  Liberecký kraj podpořil Pečovatelskou službu
  Provoz sociální služby Pečovatelská služba byl v roce 2013 a 2014 finančně podpořen Libereckým krajem.
  3. listopadu 2014
  Opravy drobných památek
  Halbigův kříž   Naše město v letošním roce provedlo opravy dvou památek – kulturní památky (od 3. 5. 1958) Halbigův kříž v Revoluční ulici naproti vchodu do kostela a Müllerkarlkreuz v Ludvíkově pod Smrkem. Opravu třetí památky – Schäferova kříže zajistilo Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí. Přečtěte si celý článek.
  3. listopadu 2014
  Opravy komunikací v Ludvíkově pod Smrkem
  opravená komunikace   Naše město provedlo za finanční podpory Ministerstva dopravy ČR opravy škod vzniklých povodní v roce 2013. Tyto opravy byly provedeny v Ludvíkově pod Smrkem – opravy dvou částí místních komunikací a jednoho propustku. Dále jsme v měsíci říjnu provedli opravu části místní komunikace v Ludvíkově pod Smrkem vedoucí od CiS Systems, s. r. o., k hasičské zbrojnici. Přečtěte si celý článek..
  31. října 2014
  Objížďkové jízdní řády
    1. listopadu skončila platnost objížďkových jízdních řádů, které se týkaly uzavírky silnice v úseku Frýdlant – Hejnice. Autobusy a vlaky budou jezdit podle jízdních řádů, které platily před uzavírkou.
  29. října 2014
  Otevírací doba na hřbitově v období Památky zesnulých
    Od 29. října 2014 do 5. listopadu 2014 bude hřbitov uzamykán ve 20:00 hodin. Mauzoleum bude otevřeno od 13:00 do 17:00 hodin dne 1. a 2. listopadu 2014, tj. v sobotu a v neděli.
  11. října 2014
  Výsledky voleb
    Na portále ČSÚ www.volby.cz jsou k dispozici Výsledky voleb do zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem, zvolení zastupitelé, zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
  9. října 2014
  Ušetřili jsme 517 941 Kč
    Tuto částku jsme ušetřili na zřízení služebnosti (dříve věcných břemen) za uložení inženýrských sítí (kanalizace a plynu) do silnic ve správě Libereckého kraje. Čtěte celý článek.
  9. října 2014
  Opravy krajských silnic
    Dlouhodobě všichni řešíme nevyhovující stav krajských silnic. V této chvíli máme tyto informace o jejich opravách:
   Hajniště – Ludvíkov pod Smrkem: je zpracovaná projektová dokumentace, město vyjádřilo souhlas s akcí, bylo zahájeno stavební řízení. Všichni věříme, že LK uspěje se žádostí o dotaci a silnice se bude v roce 2015 opravovat.

   Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem – Lázně Libverda: celková oprava povrchu je v této době projektována, bude provedena pravděpodobně v roce 2016, částečná oprava bude provedena v roce 2015 v rámci oprav objízdných tras.

   Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice – Srbská: silnice je vyprojektovaná, je součástí zamýšleného projektu, který bude podán v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Předpoklad opravy je v roce 2016.


  3. října 2014
  Vyšly volební Novoměstské noviny
    Na základě rozhodnutí RM bylo umožněno stranám a sdružením kandidujícím v nacházejících komunálních volbách, aby zveřejnily své volební programy ve speciálním vydání našich novin. Novoměstské noviny jsou dostupné také na webových stránkách.
  30. září 2014
  Opravy mostů
    Naše město získalo dotace od Ministerstva dopravy na opravu dvou mostů. První z nich je přes Lomnici v Hajništi směrem k Zemanům, druhý je přes Ludvíkovský potok v Ludvíkově pod Smrkem u domu č. p. 112. Čtěte celý článek.
  30. září 2014
  Chodníky v ul. Ludvíkovská, Frýdlantská, Celní
    Vedení města, stejně jako Vás, trápí stav chodníků v našem městě. Od března letošního roku proto spolupracujeme s Ing. Hrádkem a s firmou PROMOS SOSNOVÁ s cílem podat žádosti o dotace na výstavbu chodníků v ul. Ludvíkovská, Frýdlantská a Celní. Čtěte celý článek.
  29. září 2014
  Drobné kulturní památky
    Naše město získalo dvě dotace na obnovu drobných kulturních památek. První je od Libereckého kraje ve výši 41 456 Kč a je za ní opravován Müllerkarlkreuz v Ludvíkově pod Smrkem. Druhá, ve výši 100 000 Kč, je od Ministerstva kultury na opravu Halbigova kříže. Přečtěte si více informací.
  4. září 2014
  Tělocvična a Mateřská škola se budou zateplovat
  Tělocvična a Mateřská škola
    Město získalo dotaci více než 5 mil. Kč na celkové zateplení tělocvičny s ubytovnou ve Švermově ulici. Dalším efektem budou značné úspory tepelné energie, díky kterým město ušetří v budoucnosti další peníze. Současně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této veřejné zakázky. Projekt na zateplení Mateřské školy v Mánesově ulici byl také podpořen a jeho realizace se plánuje na příští rok. Můžete se podívat na všechny podpořené projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 •  Poslední změna 31. 3. 2015 v 09:18   e-mail: copyright © 2006–2015 Město Nové Město pod Smrkem