neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je čtvrtek, 26. listopadu 2015
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
26. listopadu 2015
Prodej nepotřebného majetku
Frýdlantská vodárenská společnost
  Frýdlantská vodárenská společnost nabízí k prodeji traktor ZETOR 5611 a rypadlo-nakladač KOMATSU WB93R-2. Více informací naleznete na www.fvs.cz.


26. listopadu 2015
Dotace města
  Město vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotace spolkům, organizacím a společnostem na sportovní, kulturní a společenské akce. Podrobnosti naleznete v sekci Dotace.
18. listopadu 2015
Uzavření silnice Smědava – Souš
  Na základě zprávy ČHMU s předpovědí sněhových srážek a teplot pod bodem mrazu, bude silnice II. třídy ev.č. 290 v úseku Smědava – Souš do odvolání uzavřena od soboty 21. listopadu 2015, 0:01 hodin.
29. října 2015
Studie rozvoje areálu koupaliště
  Firma City Upgrade dokončila architektonickou studii, která obsahuje návrh upořádání parkovišť, ploch pro stany a karavany, rekonstrukce stávajícího objektu bufetu, rozmístění a vzhled chatek, sociální zařízení atd. Studii areálu koupaliště si můžete nyní prohlédnout.
26. října 2015
Kotlíkové dotace
Liberecký kraj   Liberecký kraj pořádá seminář pro žadatele o dotaci z programu Kotlíkové dotace ve Frýdlantu 14. prosince 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti radnice. Pozvánka.
22. října 2015
Pozor na občanky a pasy
  Od 10. prosince 2015 do konce roku bude celostátní odstávka systému cestovních dokladů a občanských průkazů s biometrickými prvky a o vydání těchto dokladů nebude možné žádat. Více informací naleznete na MÚ Frýdlant.
22. října 2015
Otevírací doba na hřbitově v období Památky zesnulých
  Od 24. října do 2. listopadu bude hřbitov uzamykán ve 20:00 hodin. Mauzoleum bude otevřeno od 13:00 do 17:00 hodin ve dnech 31. října a 1. listopadu (sobota, neděle) a od 9:00 hod. do 15:00 hod. dne 2. listopadu (pondělí).
21. října 2015
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že v rámci dokončovacích prací spojených s uzavírkou silnice II/290 mezi Frýdlantem, Raspenavou a Hejnicemi dojde ke změnám ve vedení linek veřejné dopravy ve Frýdlantě. Od 22. října je také ukončena platnost výlukových jízdních řádů linek 650, 651 a 652 (Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem / Bílý Potok). Jízdní řády se tak vrací do stavu před uzavírkou. Více informací a nové jízdní řády naleznete na www.iidol.cz.
8. října 2015
Kotlíkové dotace
Liberecký kraj   Liberecký kraj brzy začne poskytovat občanům dotace na výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Zde jsou stručné informace o tomto dotačním programu. Zájemci, kteří by chtěli vyměnit svůj starý kotel za nový, ekologičtější, příp. s automatickým přikládáním paliva, mohou své žádosti připravovat již nyní. Na webových stránkách Libereckého kraje naleznete podrobné, průběžně aktualizované informace.
5. října 2015
Oznámení o konání pietních obřadů
  Městský úřad v Novém Městě pod Smrkem oznamuje konání pietních obřadů rozptylu a vsypu. Obřad se uskuteční v pátek, 16. října 2015, vsyp v 9:30 hod., rozptyl v 10:00 hod.

  Bližší informace pro zájemce těchto pietních obřadů obdržíte v budově Městského úřadu, odbor správy majetku — komunální hospodářství, číslo dveří 6, přízemí. Ceny za výše uvedené pietní služby: rozptyl 300 Kč, vsyp 450 Kč.


16. září 2015
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od pondělí, 21. září, bude obnoven provoz přes Raspenavu. Jízdní řády se v úseku Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem / Bílý Potok od tohoto termínu vrací do původního stavu platného před objížďkami. V úseku Frýdlant – Raspenava bude i nadále platit výlukový jízdní řád.

  Na linkách 650, 651 a 652 (Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem / Bílý Potok) v úseku Frýdlant – Raspenava,křiž., bude většina spojů odkloněna po Novoměstské ul. Vybrané spoje budou vedeny z Frýdlantu přes Větrov a Hág do Raspenavy. Na lince 659 (Liberec – Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem) se spoje vrací do stavu před uzavírkami. Jízdní řády pro linky 650, 651, 652, 659.


2. září 2015
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje, že ve dnech 14. září 2015 od 7:30 hod. až 18. září 2015 do 19:00 hod. bude na trati 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem probíhat nepřetržitá výluka. Důvodem této výluky je výměna pražců a kolejnic, oprava geometrické polohy koleje, svařování a výřez porostu.

Všechny osobní vlaky počínaje dne 14. 9. 2015 vlakem Os 6356 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem příp. Jindřichovice pod Smrkem a opačně.

Více informací a umístění zastávek náhradní dopravy.


31. srpna 2015
Zateplení MŠ bylo dokončeno
Mateřská škola   Projekt snížení energetické náročnosti objektů Mateřské školy byl v termínu dokončen. Stavbu provedla firma pana Ševčíka ADAPTO, spol. s r. o., Hejnice za cenu 7,1 mil. Kč. Město na tuto akci získalo dotaci ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů 6,3 mil. Kč z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí. Školka získala nový moderní vzhled a zároveň dojde ke snížení spotřeby tepla a tím i k úspoře peněz. Prohlédněte si fotografie.
28. srpna 2015
Uprchlíci v našem městě?
  Před rokem místní firma UNITAS, majitel Jcampu, nabídla, jako jedna z mnoha dalších, Nadačnímu fondu Generace 21 pomoc při dočasném ubytování křesťanských rodin z Iráku. Informace o tomto projektu naleznete na stránkách nadačního fondu.
26. srpna 2015
Platební terminál na pokladně MěÚ
  Na pokladně městského úřadu je nyní možné hradit platby také platební kartou.
19. srpna 2015
Očkování psů
  Ve dnech 1. a 2. září 2015 se bude provádět hromadné očkování psů proti vzteklině. Bude použita vakcína proti vzteklině s imunitou na 3 roky. Cena očkování je 100 Kč.

V úterý, 1. září 2015:

    Nové Město pod Smrkem (u MěÚ) od 17:30 hod. do 18:00 hod.
    Ludvíkov pod Smrkem (knihovna) od 18:15 hod. do 18:25 hod.
    Přebytek (zastávka) od 18:30 hod. do 18:45 hod.

Ve středu, 2. září 2015:

    Hajniště (obchod) od 15:00 hod. do 16:00 hod.

18. srpna 2015
Rekonstrukce starých chodníků
  Podél Frýdlantské ulice byly zrekonstruovány staré chodníky, které již byly ve velmi špatném stavu. Rekonstrukce provádějí zaměstnanci poskytnutí Úřadem práce na výkon veřejně prospěšných prací. Díky tomu jsou náklady na rekonstrukce velmi nízké, protože město musí nakoupit pouze stavební materiál a pracovní pomůcky. Mzdy hradí Úřad práce.

  Poděkování patří pracovníkům VPP, kteří se na pracích podílejí a také Úřadu práce Liberec a jeho zprostředkovatelkám na Kontaktním pracovišti v našem městě za vytipování schopných a šikovných řemeslníků. Rozbitých chodníků je po městě mnoho, proto budou jejich opravy tímto způsobem postupně pokračovat.


17. srpna 2015
Byla zahájena dostavba a rekonstrukce chodníků
  Město uzavřelo smlouvu na rekonstrukci a dostavbu chodníků v částech ulic Ludvíkovská (965 m) a Frýdlantská (732 m). Předpokládané náklady na provedení díla byly necelých 15 mil. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky ale vyhrála firma SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant s nabídkovou cenou 11,6 mil. Kč, tedy o 3,4 mil. Kč nižší, než předpokládal položkový rozpočet projektanta. Zároveň město získalo dotaci ve výši 8,7 mil. Kč. Jedná se o 85 % z uznatelných výdajů a zbytek je vlastní podíl města na neuznanou část chodníků a dodatečně neuznané části dešťové kanalizace. (Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH).

  Stavba již byla zahájena a bude probíhat až do konce tohoto roku. Dopravní provoz by neměl být podstatně omezován, přesto může k určitým problémům dojít. Předem děkujeme za trpělivost a shovívavost. Odměnou by nám měla být příjemná chůze po nových chodnících.


12. srpna 2015
Rekonstrukce obřadní síně
obřadní síň po rekonstrukci   Obřadní síň Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem se dočkala své rekonstrukce. Původní interiér z 60. – 70. let byl již zastaralý a v průběhu doby bylo provedeno jen velmi málo spíše „povrchních" úprav, jako je výměna koberce, židlí apod. Nový interiér obřadní síně vytváří důstojné prostředí pro slavnostní události, jako jsou svatby a vítání občánků. Přečtěte si celý článek.
11. srpna 2015
Setkání hejtmana s občany
Liberecký kraj   Hejtman LK Martin Půta pokračuje ve čtvrtek 13. srpna 2015 v pravidelném setkávání se zastupiteli měst a obcí a občany Libereckého kraje. Tentokrát zavítá na Frýdlantsko, kde navštíví Raspenavu, Hejnice a Nové Město pod Smrkem. Odpoledne se v kině v Hejnicích sejde s veřejností. Podrobný program návštěvy.
5. srpna 2015
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje, že ve dnech 17. srpna 2015 od 7:25 hod. až 21. srpna 2015 do 19:00 hod. bude na trati 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem probíhat nepřetržitá výluka. Důvodem této výluky je výměna pražců a kolejnic, oprava geometrické polohy koleje, svařování a výřez porostu. Všechny osobní vlaky počínaje dne 17. 8. 2015 vlakem Os 6356 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem příp. Jindřichovice pod Smrkem a opačně. Více informací.
5. srpna 2015
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od 10. srpna 2015 dochází k úpravě výlukových jízdních řádů v souvislosti s otevřením úseku Raspenava – Frýdlant,u Koruny (Na Hágu) a s uzavřením úseku od Hágu k zámku. Linka 640 (Liberec – Frýdlant) nyní nepojede přes Větrov a Hág, ale po hl. silnici. Obslužnost MČ Na Hágu a Větrov bude zajištěna vybranými spoji linek 650 a 651. Výlukové jízdní řády platné od 10. srpna linek 640, 650, 651, ostatní linky dotčené výlukou (652, 659 a 671) zůstávají v platnosti beze změn.
27. červencee 2015
Knihovna je zavřená
  Městská knihovna je od 27. července 2015 do 7. srpna 2015 zavřená z důvodu čerpání dovolené.
20. července 2015
Lidé pomáhali v Jizerkách handicapovaným
Cyklisté pomáhali   Handicapovaní, které zákeřná nemoc, či úraz, zatím nepustí zpátky na kolo, jsou ke splnění svého snu zase o kus blíže. V pátek 17. července a v sobotu 18. července v Jizerských horách a v neděli 19. července na Singltreku pod Smrkem pro ně 2 729 lidí vyjelo částku 13 645 Kč. Mezi nimi podpořil handicapované také starosta Nového Města pod Smrkem. Více v tiskové zprávě.
7. července 2015
Výběrové řízení
  Město vyhlašuje výzvu k podání nabídek na provedení stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova mostu M - 01 přes Lomnici, Nové Město pod Smrkem“. Podrobnosti naleznete ve Výzvě a Zadávací dokumentaci.
10. června 2015
Podpora činnosti sportovních kroužků a oddílů
Liberecký kraj   V rámci projektu „Podpora činnosti sportovních kroužků a oddílů v Novém Městě pod Smrkem pro rok 2015“ bylo ve spolupráci mezi Libereckým krajem a Městem Nové Město pod Smrkem realizováno doplnění sportovního náčiní a zařízení pro potřeby oddílů a skupin, zabývajících se organizováním volnočasových aktivit v Novém Městě pod Smrkem. Část prostředků byla v rámci projektu využita k provedení oprav a revizí sportovního náčiní.

  Cílem projektu je zkvalitnit úroveň prostředí a zázemí v objektech Sportovního a relaxačního centra využívaných všemi sportovními a společenskými kroužky a oddíly, které v Novém Městě působí za účelem popularizace sportu a přivedení dalších dětí a mládeže na sportoviště a tak působit na snížení účinku sociálně patologických vlivů u ohrožené cílové skupiny (dětí a mládeže).


 Poslední změna 26. 11. 2015 v 13:47   e-mail: copyright © 2006–2015 Město Nové Město pod Smrkem