neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je pátek, 23. srpna 2019
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
22. srpna 2019
Městská knihovna bude mít zavřeno
  Ve dnech 26. srpna 2019 až 29. srpna 2019 bude městská knihovna mimo provoz. Výpůjčky končící v této době budou prodlouženy.
12. srpna 2019
Uzávěrka pro příspěvky do Novoměstských novin
  Redakce Novoměstských novin upozorňuje, že uzávěrka dalšího čísla (září–říjen 2019), se blíží. Své příspěvky zasílejte na adresu nebo zaneste osobně na sekretariát MěÚ, nejpozději do 25. srpna 2019.
8. srpna 2019
Územní plán Nového Města pod Smrkem
Územní plán Nového Města pod Smrkem   Zastupitelstvo Nového Města pod Smrkem na zasedání 26. června 2019 usnesením č. 2/6ZM/2019 vydalo Územní Plán Nové Město pod Smrkem.

  Územní Plán nabyl účinnosti 2. srpna 2019. V papírové podobě, vč. dokladové dokumentace, je uložen na Městském úřadu Nového Města pod Smrkem.


7. srpna 2019
Výběrové řízení na místo knihovnice – knihovník
  Město Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výběrové řízení na místo knihovnice – knihovník městské knihovny v Novém Městě pod Smrkem. Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání rodičovské dovolené, nejdéle na tři roky.
8. července 2019
Plánované přerušení dodávky elektřiny
  ČEZ Distribuce, a. s., informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Ludvíkově pod Smrkem a Hajništi, 16. července 2019, od 7:30 do 16:00. Více informací na stránkách ČEZ Distribuce.
8. července 2019
Městská knihovna bude mít zavřeno
  Od 22. července 2019 do 30. července 2019 bude městská knihovna mimo provoz. Poslední výpůjční den bude ve čtvrtek 18. července 2019.
23. června 2019
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy SŽDC, s. o., informuje o nepřetržité výluce na železniční trati číslo 037 ve dnech 8. července 2019 od 9:00 hod. až 25. července 2019 do 19:00 hod. v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem. Účelem výluky je oprava železničního svršku. Osobní vlaky jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu.
17. června 2019
Sběrný dvůr
  V sobotu, dne 22. června 2019, bude sběrný dvůr z technických důvodů mimo provoz.
3. června 2019
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy SŽDC, s. o., informuje o výluce na železniční trati 038 ve dnech 17. června 2019 od 8:00 hod. až 21. června 2019 do 18:00 hod. v úseku Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem. Osobní vlaky jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
31. května 2019
Kondolenční prohlášení
  Vážení spoluobčané, v sobotu bude na budově městského úřadu vyvěšen černý prapor. Město Nové Město pod Smrkem se tímto způsobem připojilo k vyjádření hluboké soustrasti rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Štose.
15. května 2019
Zápis do Základní umělecké školy
logo ZUS
  Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem nabízí dětem ve věku od 5 do 17 let studium v hudebním oboru (hra na hudební nástroj: klavír, flétna, kytara, housle; sborový zpěv: Podsmrkáček) a výtvarném oboru. Přijímání nových žáků se bude konat v ZUŠ, ve dnech 5. a 6. června, od 15 hodin do 17 hodin. Pozvánka.
3. května 2019
Silnice Smědava – Souš je otevřena
  Od 4. května 2019 je otevřen provoz na silnici II/290 Desná – Souš – Smědava.
3. května 2019
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy SŽDC, s. o., informuje, že dne 16. května 2019 od 7:45 hod. do 18:00 hod. bude probíhat výluka na trati 037 v úseku Frýdlant v Čechách – Černousy. Všechny osobní vlaky budou v uvedený den a časy nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve vyloučeném úseku podle výlukového jízdního řádu.
25. dubna 2019
Mezinárodní protest proti rozšiřování dolu Turów
  Dne 28. dubna 2019 se na Trojmezí, v Hrádku nad Nisou, uskuteční protestní akce Mezinárodní živý řetěz proti rozšiřování hnědouhelného dolu Turów a za ochranu podzemní vody. Řetěz symbolicky propojí všechny tři státy – Česko, Polsko a Německo.
24. dubna 2019
Informativní rozbor pitné vody
  Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nabízí zájemcům Informativní rozbor pitné vody.
15. dubna 2019
Provozní doba sběrného dvora
  Provozní doba sběrného dvora v období velikonočních svátků:
  17. 4.středa9:30 – 16:00
  18. 4.čtvrtekzavřeno
  19. 4.pátekzavřeno
  20. 4.sobota8:00 – 16:00
  21. 4.nedělezavřeno
  22. 4. pondělí zavřeno
  23. 4.úterý9:30 – 16:00

11. dubna 2019
Veřejné osvětlení v Ludvíkovské ulici
  Po dobu oboustranné rekonstrukce chodníků v Ludvíkovské ulici nebude svítit veřejné osvětlení v ulici Ludvíkovská a v části ulice Sokolská a Komenského.
20. března 2019
Přerušení provozu lanové dráhy na Ještěd
  Ve dnech od 1. dubna do 20. června 2019 bude přerušen provoz visuté lanové dráhy Liberec–Horní Hanychov – Ještěd, za účelem pravidelné revize a rekonstrukce elektrického zařízení spojeného s výměnou pohonu a zabezpečovacího zařízení.
18. března 2019
Výběrové řízení na místo knihovnice – knihovník
  Město Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výběrové řízení na místo knihovnice – knihovník městské knihovny v Novém Městě pod Smrkem. Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání rodičovské dovolené, nejdéle na tři roky.
18. března 2019
TULIPAN nyní také ve Frýdlantu
  Komunitní centrum TULIPAN v současné době rozšiřuje aktivity také na Frýdlantsko. První z těchto aktivit je Arteterapeutická dílna (rukodělné tvořivé činnosti). Tato dílna bude otevřena každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Přečtěte si více…
13. března 2019
Výluky na železnici
  Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o výlukách, které budou probíhat na železniční trati Liberec – Jindřichovice pod Smrkem, v úseku Liberec – Mníšek u Liberce, ve dnech 27. a 28. března 2019 vždy od 8:00 hod. do 12:40 hod. Vlaky Os 6307, Os 6358, Os 6359, Os 6306, Os 6335, Os 6360, Os 6381, Os 6308, Os 6337 a Os 6310 jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Liberec – Mníšek u Liberce a opačně.
12. března 2019
Databáze volnočasových aktivit na Frýdlantsku Free–Time
  Již třetím rokem je v provozu databáze volnočasových aktivit na Frýdlantsku www.free-time.cz. Spolky, sportovní organizace, ale i školy a domy dětí zde zdarma inzerují své pravidelné kroužky a setkání pro děti i dospělé. V současnosti si můžete vybrat z nabídky, např. podle věku nebo místa konání, více než 250 aktivit. Vyhledávat můžete i letní či příměstské tábory.
12. března 2019
Frysko – Frýdlantsko sociálně kooperuje
logo Frysko
  Dluhy, bydlení, stáří, nemoc, handicap, ztráta zaměstnání… to jsou potíže, které v životě občas potkávají nás i naše blízké. Proto vznikl podrobný přehled sociálních a souvisejících služeb přímo pro Frýdlantsko – FRYSKO. Přečtěte si více…
11.března 2019
Vynášení Morany – paní Zimy
  Dne 6. dubna 2019, den před Smrtnou nedělí, pořádá Klub českých turistů (KČT) již tradičně jarní lidový obřad k rozloučení se se zimou a přivítání jara „Vynášení Morany“. Sraz je ve 13 hodin na náměstí u skříňky KČT a půjde se k potoku Lomnice, kde se dle lidové pověsti hodí (utopí) paní Zima. Po cestě se budou zpívat písničky a říkat básničky a říkanky k vítání jara. Na konci pochodu bude pro všechny připraveno občerstvení, které zajistí turisté. V cíli budou připravena ohniště. Vezměte si proto sebou buřty k opečení. Pro děti budou připraveny zábavné hry. Tímto KČT všechny srdečně zve.
27. února 2019
Maják zve na výstavu a besedu k výročí založení organizace
  Maják, o. p. s., v Novém Městě pod Smrkem působí již devátým rokem a letos oslaví 20 let od svého založení. Svou činnost zaměřuje na pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let a mladým lidem v dospívání a obtížných životních situacích od 13 do 26 let. Dne 8. dubna 2019 bude v J–centru zahájena výstava panelů s informacemi o duševních onemocněních a poruchách. Přečtěte si více…
27. února 2019
Studie rekonstrukce náměstí Nové Město pod Smrkem
studie rekonstrukce náměstí
  Dne 5. dubna 2019, od 17 hod., se v sále „Dělnického domu“ uskuteční veřejná prezentace studie rekonstrukce náměstí v Novém Městě pod Smrkem. Studii představí její autoři z architektonického uskupení City Upgrade. Na prezentaci a následnou diskusi zveme širokou veřejnost, laickou i odbornou.
15. února 2019
Beseda s architekty o rekonstrukci náměstí
  Dne 8. února 2019 proběhla veřejná beseda za účasti pozvaných architektů k rekonstrukci náměstí v Novém Městě pod Smrkem. Besedu inicioval a organizoval Okrašlovací spolek spolu s předcházející anketou k danému tématu. Součástí besedy bylo také seznámení s výsledky ankety. Fotografie z besedy…
13. února 2019
Odborné vyjádření ke stavu dřeviny – „Vánoční Smrk“
  Při loňském rozsvěcení vánočního stromu, jste si zajisté všimli zhoršeného zdravotního stavu našeho vánočního smrku. Již na první pohled je patrné, že strom není v dobré „kondici“, jehličí celé koruny je řidší, ale lze již nalézt větve i s úplnou absencí jehličí.

  Z tohoto důvodu město Nové Město pod Smrkem požádalo Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, o provedení odborného posouzení stavu Smrku pichlavého, který každoročně plní funkci vánočního stromu. Přečtěte si více informací…


30. ledna 2019
Porucha veřejného osvětlení
  Z důvodu závažnější poruchy nebude svítit veřejné osvětlení v části ulic Revoluční, Žižkova a Jindřichovická. Oprava bude provedena pravděpodobně příští týden.
11. ledna 2019
Poplatek za komunální odpad
  Místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem, podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, v roce 2019, na osobu a kalendářní rok, činí 500 Kč.

  Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 30. června příslušného kalendářního roku a je možné jej uhradit hotově nebo platební kartou. Po dohodě se správcem poplatku také bankovním převodem, měsíčními splátkami z běžného účtu, nebo s nájemným (u městských bytů).


8. ledna 2019
Odkládání odpadů
  Odkládání odpadů mimo nádoby a znečišťování stanoviště sběrných nádob je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 20 000 Kč. Objemný odpad lze odložit zdarma ve sběrném dvoře v Žižkově ulici.
7. ledna 2019
Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
  Územní pracoviště ve Frýdlantě, Oddělení majetkových daní, rozšiřuje pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 úřední hodiny. Přečtete si více informací...
5. ledna 2019
Lékařská pohotovost ve Frýdlantu
  Lékařská pohotovost ve Frýdlantu i nadále funguje. Nachází se v přízemí v prostorách Plicní ambulance Krajské nemocnice Liberec (Fügnerova 1124, Frýdlant). Službu poskytuje KNL, a. s., a je zajišťována převážně místními praktickými lékaři a specialisty. Telefonní kontakt na pohotovost je 770 164 424. Ordinační doba:
  pondělí až čtvrtek18 hod. – 21 hod.
  pátek17 hod. – 21 hod.
  sobota, neděle a svátky9 hod. – 18 hod.

4. ledna 2019
Informace pro občany
  Z technických důvodů nelze v některých místech vyvézt popelnice. Žádáme občany o trpělivost a pochopení. Odvoz bude proveden v nejbližší možné době.
19. prosince 2018
Portál Frysko
  Portál Frysko poskytuje přehled sociálních a souvisejících služeb pro Frýdlantsko. Přečtěte si více informací...
11. prosince 2018
Sběrný dvůr
  V úterý, dne 18. prosince 2018, bude sběrný dvůr z technických důvodů uzavřen.
13. prosince 2018
Liberecký kraj podpořil hasiče
Tatry 815 - CAS 32   Liberecký kraj podpořil v letošním roce hasiče v Novém Městě pod Smrkem.

  Prostřednictvím programu č. 1.1 „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ přispěl na pořízení ochranných prostředků požární ochrany částkou ve výši 121 470 Kč.


11. prosince 2018
Městská knihovna je zavřena
  Od 11. prosince 2018 do 4. ledna 2019 bude městská knihovna mimo provoz. První výpůjční den v novém roce tak bude v pondělí 7. ledna.
10. prosince 2018
Provozní doba na sběrném dvoře
  Na sběrném dvoře došlo ke změně provozní doby po dobu zimních měsíců:
  pondělí 9:30 – 16:00
  úterý9:30 – 16:00
  středa9:30 – 16:00
  čtvrtekzavřeno
  pátek9:30 – 16:00
  sobota9:00 – 13:00
  nedělezavřeno

10. prosince 2018
Odborný lesní hospodář
  Městský úřad Frýdlant, jako orgán státní správy lesů, pověřil výkonem funkce odborného lesního hospodáře, v lesích o výměře menší než 50 ha v katastrálních územích obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant, od 1. ledna 2019, pana Radima Seiferta.
30. listopadu 2018
Přerušení dodávky pitné vody
  V pondělí, dne 3. prosince, z důvodu prací na odstranění havárie vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v ulici Švermova, Nádražní a v ulici Tylova. Omezení dodávky pitné vody bude po dobu nutnou k opravě poruchy, od 8:00 hod. do 13:00 hod. V úterý, dne 4. prosince, bude přerušena dodávka pitné vody v lokalitě Malá strana, od 7:30 hod. do 13:00 hod.
28. listopadu 2018
Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu
  Město Nové Město pod Smrkem Vás srdečně zve na rozsvícení vánočního smrku, které se koná v neděli 2. prosince na náměstí. V 17 hodin vystoupí děti ZUŠ a MŠ, zazpívají vánoční písně a rozsvítí vánoční strom.
 
 Poslední změna 22. 8. 2019 v 14:22   e-mail: copyright © 2006–2019 Město Nové Město pod Smrkem