neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je neděle, 2. srpna 2015
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
27. červencee 2015
Knihovna je zavřená
  Městská knihovna je od 27. července 2015 do 7. srpna 2015 zavřená z důvodu čerpání dovolené.
20. července 2015
Lidé pomáhali v Jizerkách handicapovaným
Cyklisté pomáhali   Handicapovaní, které zákeřná nemoc, či úraz, zatím nepustí zpátky na kolo, jsou ke splnění svého snu zase o kus blíže. V pátek 17. července a v sobotu 18. července v Jizerských horách a v neděli 19. července na Singltreku pod Smrkem pro ně 2 729 lidí vyjelo částku 13 645 Kč. Mezi nimi podpořil handicapované také starosta Nového Města pod Smrkem. Více v tiskové zprávě.
7. července 2015
Výběrové řízení
  Město vyhlašuje výzvu k podání nabídek na provedení stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova mostu M - 01 přes Lomnici, Nové Město pod Smrkem“. Podrobnosti naleznete ve Výzvě a Zadávací dokumentaci.
10. června 2015
Podpora činnosti sportovních kroužků a oddílů
Liberecký kraj   V rámci projektu „Podpora činnosti sportovních kroužků a oddílů v Novém Městě pod Smrkem pro rok 2015“ bylo ve spolupráci mezi Libereckým krajem a Městem Nové Město pod Smrkem realizováno doplnění sportovního náčiní a zařízení pro potřeby oddílů a skupin, zabývajících se organizováním volnočasových aktivit v Novém Městě pod Smrkem. Část prostředků byla v rámci projektu využita k provedení oprav a revizí sportovního náčiní.

  Cílem projektu je zkvalitnit úroveň prostředí a zázemí v objektech Sportovního a relaxačního centra využívaných všemi sportovními a společenskými kroužky a oddíly, které v Novém Městě působí za účelem popularizace sportu a přivedení dalších dětí a mládeže na sportoviště a tak působit na snížení účinku sociálně patologických vlivů u ohrožené cílové skupiny (dětí a mládeže).


8. června 2015
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od neděle 14. června dochází v rámci celostátního termínu ke změnám na vybraných linkách železniční a autobusové dopravy. Změny týkající se Libereckého kraje jsou k dispozici na www.iidol.cz.
3. června 2015
Úprava výlukových jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že z důvodu pokračující rekonstrukce silnice Frýdlant – Raspenava – Hejnice, dochází od pondělí 8. června 2015 k posunutí uzavřeného úseku v ulici Fučíkova v Raspenavě. S touto změnou souvisí změna objízdných tras autobusů. V termínu od 8. června 2015 (pondělí) do odvolání (cca. konec září s další změnou začátkem srpna) budou v platnosti nové objížďkové jízdní řády.
1. června 2015
Voda blízko nás – Povodně 2010
  Od pondělí 1. června do středy 10. června je v prostorách přízemí knihovny možné zhlédnout putovní výstavu „Voda blízko nás – Povodně 2010“, která popisuje povodně na severu Čech v srpnu 2010. Zároveň lze v knihovně zakoupit stejnojmennou publikaci za 210 Kč.
18. května 2015
Zápis do Základní umělecké školy
  Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem zve všechny předškoláky a děti ze základní školy k zápisu do hudebního oboru (hra na hudební nástroj: klavír, flétna, kytara, housle; sborový zpěv – Podsmrkáček) a výtvarného oboru. Zápis se bude konat v ZUŠ 4. a 5. června od 15 do 17 hodin. Pozvánka.
6. května 2015
Úprava výlukových jízdních řádů
  KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od pondělí 11. května dojde ke změně výlukových opatření na autobusových linkách jedoucích přes Raspenavu. Nadále zůstává uzavřený úsek mezi zastávkami Frýdlant,Bělíkova a Raspenava,v aleji a nebudou obsluhovány zastávky Raspenava,u lávky a Raspenava,lékárna. Naopak bude umožněn průjezd skrz Raspenavu kolem nádraží.

  Od 11. května budou na linkách 670 (Frýdlant – Jindřichovice p.Sm.) a 671 (Frýdlant – N. Město p.Sm. přes D. Řasnici) v platnosti opět standardní jízdní řády bez výlukových opatření. Nové jíždní řády a další informace naleznete na webu iidol.cz.


4. května 2015
Silnice Smědava – Souš je otevřena
  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Povodí Labe, a. s., Policie České republiky a Krajská správa silnic Libereckého kraje rozhodly o otevření provozu na silnici II/290 Souš – Smědava od 1. května. Silnice je již bez sněhové pokrývky, bez ledu a odlučovače olejů jsou plně funkční.
22. dubna 2015
Výběrové řízení
  Rada města vyhlašuje otevřené zadávací řízení pro výběr dodavatele stavebních prací podlimitní veřejné zakázky „Nové Město pod Smrkem – chodník Frýdlantská a Ludvíkovská“. Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele.
17. dubna 2015
Město získalo dotaci na chodníky
  Dne 14. dubna 2015 schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutí příspěvků na akce z rozpočtu SFDI pro rok 2015. Mezi úspěšnými jsou také naše dva projekty na rekonstrukci a dostavbu chodníků ve Frýdlantské a Ludvíkovské ulici. Dotaci jsme získali dokonce v plné, nekrácené výši 85 % z konečných nákladů. Na celý projekt v předpokládané hodnotě 15 mil. Kč bude brzy zahájeno zadávací řízení na výběr stavební firmy. Všechny podpořené projekty naleznete zde.
16. dubna 2015
„Shodně na povodně“
  Probíhá realizace projektu protipovodňových opatření na Frýdlantsku. V této souvislosti se bude konat v klubovně hasičů v Ludvíkově dne 24. dubna 2015 od 17 h moderované setkání obyvatel Ludvíkova pod Smrkem, Hajniště a Přebytku. Více informací v pozvánce na setkání s projektanty.
10. dubna 2015
Knihovna je zavřená
  Městská knihovna bude v pondělí a v úterý, 13. a 14. dubna, uzavřena z technických důvodů. Děkujeme za pochopení.
10. dubna 2015
Úprava výlukových jízdních řádů
  KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od 11. dubna do konce května platí upravený výlukový jízdní řád linky 650 (Frýdlant – Raspenava – Nové Město pod Smrkem – Hejnice – Bílý Potok,Smědava). Všechny víkendové spoje jedoucí na Smědavu nezajedou do zastávky Bílý Potok,U Krakonoše. Po dobu uzavírky nebude zavedena přeprava kol a také dojde k odložení zavedení posilových spojů č. 102 a 103.
1. dubna 2015
„Shodně na povodně“
  Probíhá realizace projektu protipovodňových opatření na Frýdlantsku. V této souvislosti se bude konat moderované setkání obyvatel Nového Města pod Smrkem. Více informací v pozvánce na setkání s projektanty. V následném termínu proběhne setkání s obyvateli Ludvíkova a Hajniště.
30. března 2015
Výstraha ČHMÚ
  V úterý 31. března 2015 bude velmi silný vítr. ČHMÚ vydal doporučení ke zmírnění následků silného větru. Přečtěte si více informací.
30. března 2015
Zákaznické centrum FVS, a. s.
  V měsíci květnu, ve dnech 1. května až 17. května 2015, bude z důvodu rekonstrukce uzavřena přepážka zákaznického centra FVS, a. s. Děkujeme za pochopení. Pro případné dotazy nebo informace prosím volejte na tel. číslo: 482 312 122.
19. března 2015
Dotace města
  Díky novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se musela změnit dosavadní pravidla přidělování dotací. Město tedy vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotace spolkům, organizacím a společnostem na sportovní, kulturní a společenské akce. Podrobnosti naleznete v sekci Dotace.
18. března 2015
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci silnice II/290 Frýdlant – Hejnice, budou zavedeny od 23. března 2015 objížďkové a výlukové jízdní řády. Schéma objížďky, informační brožuru, výlukové jízdní řády a další podrobnosti naleznete na www.iidol.cz.
17. března 2015
Mateřská škola se bude zateplovat
Mateřská škola   Město uzavřelo smlouvu na kompletní zateplení objektů Mateřské školy. Předpokládané náklady na provedení díla byly 11,9 mil. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky však vyhrála firma ADAPTO, spol. s r. o., Hejnice s nabídkovou cenou 7,1 mil. Kč, tedy o 40 % nižší, než předpokládal položkový rozpočet projektanta. (Všechny uvedené ceny jsou s DPH.)

  Stavba bude brzy zahájena a bude probíhat až do konce letních prázdnin. Přestože bude respektovat provoz Mateřské školy, jídelny a školní družiny, může dojít k určitým omezením, o kterých budou rodiče dětí a strávníci předem informováni. Předem děkujeme za trpělivost a shovívavost. Odměnou by nám měla být školka v novém kabátě, ale hlavně znatelné úspory tepla a tím i finančních prostředků na provoz.


17. března 2015
Zubní pohotovost
  Pro občany celého Libereckého kraje bude od 1. dubna 2015 k dispozici noční pohotovostní služba zubního lékaře v Liberci – Rochlicích. Čtěte více informací.
9. března 2015
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy SŽDC, s. o., informuje, že ve dnech 16., 17., 18., 19. a 20. března 2015 vždy od 9:10 h do 12:25 h budou probíhat výluky v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava. Důvodem výluky je kácení stromů, výřez porostu a svoz dřeva.

  Vlaky Os 6310, 6313, 6360, 6361, 6312, 6315 budou v uvedené dny nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, se zastávkami náhradní autobusové dopravy Mníšek u Liberce (před staniční budovou Oldřichov v Hájích na autobusové zastávce "Oldřichov v Hájích,,žel.st.") a Raspenava (před staniční budovou).


11. února 2015
Podání žádostí o přijetí dítěte do Mateřské školy
  Dne 25. února 2015, od 13 do 15 hodin, se uskuteční přijímání žádostí na školní rok 2015 – 2016 do Mateřské školy v Novém Městě pod Smrkem. Žádost si můžete vyzvednout v MŠ nebo na stránkách školy www.ms-nmps.cz. V tento den zákonní zástupci předají žádost v MŠ.
5. února 2015
Město obdrželo dotaci na nápravu povodňových škod
EU
  Na účet města byla připsána částka 65 146 Kč od Libereckého kraje z Fondu solidarity EU na nápravu povodňových škod, vzniklých při povodni v červnu 2013 jako příspěvek k vynaloženým prostředkům na opravu komunikace s propustkem a mostku v Ludvíkově pod Smrkem. Firma Strabag, a. s., provedla opravu komunikace a propustku na p. p. č. 178/3 za 300 tis. Kč a firma KVAPRO spol. s r. o. provedla opravu mostku u domu č. p. 112 za 20 tis. Kč.

  Provedené opravy budou označeny tabulemi, na nichž bude uvedena informace o předmětu podpory a text: „Podpořeno z Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod, červen 2013“ a stručný popis předmětu podpory.


27. ledna 2015
Zápis do 1. tříd
  Základní škola Nové Město pod Smrkem zve děti a jejich zákonné zástupce k zápisu do 1. tříd, který se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 2015 v budově školy v Jindřichovické ulici od 12 do 15 hodin. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2008 do 31. 8. 2009. Při zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítě. Těšíme se na budoucí prvňáčky.
26. ledna 2015
Vyhlášení výběrového řízení
  Ředitelka Základní školy, Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, vyhlašuje výběrová řízení na pozici učitele/učitelky. Více informací v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1 a Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2
23. ledna 2015
Vyhlášení výběrového řízení
  Tajemník Městského úřadu Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici terénní pracovník(ce) při obci v oblasti sociálního začleňování.
  Více informací v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
7. ledna 2015
Na singltreku zaznamenáno 75 000 průjezdů
Singltrek   V minulém roce automatický sčítač pokračoval v monitoringu návštěvnosti singltreku na obousměrné nástupní stezce u koupaliště. Senzor reaguje na projíždějící cyklisty v obou směrech. Podrobnosti o způsobu měření a výsledky najdete ve zprávě z monitoringu návštěvnosti.
7. ledna 2015
Ceny vodného a stočného pro rok 2015
Frýdlantská vodárenská společnost
  Na základě rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., byly pro koncové spotřebitele stanoveny od 1. ledna 2015 tyto ceny za dodávky pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
Vodné:   36,89 Kč/m3 vč. 15 % DPH
Stočné:  57,86 Kč/m3 vč. 15 % DPH
Celkem: 94,75 Kč/m3 vč. 15 % DPH
Přečtěte si další informace.
22. prosince 2014
Novoroční přání
PF2015  
  Přejeme Vám krásný a klidný vánoční čas a rok 2015 naplněný zdravím, štěstím a spokojeností.
22. prosince 2014
Sběrný dvůr uzavřen
  Sběrný dvůr v Žižkově ulici je z důvodu čerpání dovolené od 22. prosince 2014 do 1. ledna 2015 uzavřen.
19. prosince 2014
Omezení provozu MÚ
  Ve středu 31. prosince 2014 bude městský úřad z technických důvodů uzavřen.
15. prosince 2014
Knihovna je zavřená
  Městská knihovna je od 15. prosince 2014 do 2. ledna 2015 zavřená z důvodu čerpání dovolené.
11. prosince 2014
Výběrové řízení
  Rada města vyhlašuje zjednodušené podlimitní řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci "Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Mánesova 952". Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele.
8. prosince 2014
Uzavření silnice Smědava – Souš
  Krajská správa silnic Libereckého kraje informuje, že od úterý 9. prosince 2014, 0:01 hodin, bude uzavřena silnice II/290 v úseku Smědava – Souš.
8. prosince 2014
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., Vás informuje o změnách jízdních řádů autobusové dopravy platných od 14. prosince 2014. Prohlédněte si seznam změn jízdních řádů autobusových linek na Frýdlantsku.


4. prosince 2014
Webová kamera mimo provoz
  Od 30. listopadu 2014 je webová kamera mimo provoz z důvodu vážné závady. Do doby, než bude kamera opravena, případně instalována nová, nebude tato služba dostupná. Děkujeme za pochopení.
26. listopadu 2014
Vánoční koncert Janka Ledeckého
Janek Ledecký   Janek Ledecký vystoupí na sále Dělnického domu, v sobotu 6. prosince od 19 hodin, společně s M. Nostitz Quartet a dětským pěveckým sborem ZUŠ Nové Město pod Smrkem Podsmrkáček. Srdečně Vás zveme. Více informací na plakátu.
Vstupenky byly vyprodány.
2. listopadu 2014
Liberecký kraj podpořil Pečovatelskou službu
Provoz sociální služby Pečovatelská služba byl v roce 2013 a 2014 finančně podpořen Libereckým krajem.
3. listopadu 2014
Opravy drobných památek
Halbigův kříž   Naše město v letošním roce provedlo opravy dvou památek – kulturní památky (od 3. 5. 1958) Halbigův kříž v Revoluční ulici naproti vchodu do kostela a Müllerkarlkreuz v Ludvíkově pod Smrkem. Opravu třetí památky – Schäferova kříže zajistilo Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Nového Města pod Smrkem a okolí. Přečtěte si celý článek.
3. listopadu 2014
Opravy komunikací v Ludvíkově pod Smrkem
opravená komunikace   Naše město provedlo za finanční podpory Ministerstva dopravy ČR opravy škod vzniklých povodní v roce 2013. Tyto opravy byly provedeny v Ludvíkově pod Smrkem – opravy dvou částí místních komunikací a jednoho propustku. Dále jsme v měsíci říjnu provedli opravu části místní komunikace v Ludvíkově pod Smrkem vedoucí od CiS Systems, s. r. o., k hasičské zbrojnici. Přečtěte si celý článek..
31. října 2014
Objížďkové jízdní řády
  1. listopadu skončila platnost objížďkových jízdních řádů, které se týkaly uzavírky silnice v úseku Frýdlant – Hejnice. Autobusy a vlaky budou jezdit podle jízdních řádů, které platily před uzavírkou.
29. října 2014
Otevírací doba na hřbitově v období Památky zesnulých
  Od 29. října 2014 do 5. listopadu 2014 bude hřbitov uzamykán ve 20:00 hodin. Mauzoleum bude otevřeno od 13:00 do 17:00 hodin dne 1. a 2. listopadu 2014, tj. v sobotu a v neděli.
11. října 2014
Výsledky voleb
  Na portále ČSÚ www.volby.cz jsou k dispozici Výsledky voleb do zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem, zvolení zastupitelé, zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
9. října 2014
Ušetřili jsme 517 941 Kč
  Tuto částku jsme ušetřili na zřízení služebnosti (dříve věcných břemen) za uložení inženýrských sítí (kanalizace a plynu) do silnic ve správě Libereckého kraje. Čtěte celý článek.
9. října 2014
Opravy krajských silnic
  Dlouhodobě všichni řešíme nevyhovující stav krajských silnic. V této chvíli máme tyto informace o jejich opravách:
    Hajniště – Ludvíkov pod Smrkem: je zpracovaná projektová dokumentace, město vyjádřilo souhlas s akcí, bylo zahájeno stavební řízení. Všichni věříme, že LK uspěje se žádostí o dotaci a silnice se bude v roce 2015 opravovat.

    Nové Město pod Smrkem – Ludvíkov pod Smrkem – Lázně Libverda: celková oprava povrchu je v této době projektována, bude provedena pravděpodobně v roce 2016, částečná oprava bude provedena v roce 2015 v rámci oprav objízdných tras.

    Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice – Srbská: silnice je vyprojektovaná, je součástí zamýšleného projektu, který bude podán v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Předpoklad opravy je v roce 2016.


3. října 2014
Vyšly volební Novoměstské noviny
  Na základě rozhodnutí RM bylo umožněno stranám a sdružením kandidujícím v nacházejících komunálních volbách, aby zveřejnily své volební programy ve speciálním vydání našich novin. Novoměstské noviny jsou dostupné také na webových stránkách.
30. září 2014
Opravy mostů
  Naše město získalo dotace od Ministerstva dopravy na opravu dvou mostů. První z nich je přes Lomnici v Hajništi směrem k Zemanům, druhý je přes Ludvíkovský potok v Ludvíkově pod Smrkem u domu č. p. 112. Čtěte celý článek.
30. září 2014
Chodníky v ul. Ludvíkovská, Frýdlantská, Celní
  Vedení města, stejně jako Vás, trápí stav chodníků v našem městě. Od března letošního roku proto spolupracujeme s Ing. Hrádkem a s firmou PROMOS SOSNOVÁ s cílem podat žádosti o dotace na výstavbu chodníků v ul. Ludvíkovská, Frýdlantská a Celní. Čtěte celý článek.
29. září 2014
Drobné kulturní památky
  Naše město získalo dvě dotace na obnovu drobných kulturních památek. První je od Libereckého kraje ve výši 41 456 Kč a je za ní opravován Müllerkarlkreuz v Ludvíkově pod Smrkem. Druhá, ve výši 100 000 Kč, je od Ministerstva kultury na opravu Halbigova kříže. Přečtěte si více informací.
4. září 2014
Tělocvična a Mateřská škola se budou zateplovat
Tělocvična a Mateřská škola
  Město získalo dotaci více než 5 mil. Kč na celkové zateplení tělocvičny s ubytovnou ve Švermově ulici. Dalším efektem budou značné úspory tepelné energie, díky kterým město ušetří v budoucnosti další peníze. Současně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této veřejné zakázky. Projekt na zateplení Mateřské školy v Mánesově ulici byl také podpořen a jeho realizace se plánuje na příští rok. Můžete se podívat na všechny podpořené projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 Poslední změna 30. 7. 2015 v 11:06   e-mail: copyright © 2006–2015 Město Nové Město pod Smrkem