neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je sobota, 20. října 2018
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
18. října 2018
Výluky na železničních tratích
  Dne 1. listopadu 2018, od 7:00 hod. do 16:45 hod., bude probíhat výluka na železniční trati v úseku Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem. Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018, vždy od 7:55 hod. do 12:55 hod., bude probíhat výluka v úseku Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem. Osobní vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více informací…
17. října 2018
Dotace na zalesnění
  Město získalo dotaci z OPŽP na zalesnění zemědělských pozemků degradovaných náletovými dřevinami v Hajništi. Čtěte více…
16. října 2018
Čištění komínů
  Ve dnech 22. 10. až 24. 10. 2018 provádí ve městě kominík kontrolu a čištění komínů na tuhá i plynná paliva, výběr sazí, měření komínového tahu, prohlídka průduchu inspekční kamerou, apod. Službu si lze objednat.
6. října 2018
Výsledky voleb
  Podrobné výsledky voleb do zastupitelstev obcí naleznete na stránkých www.volby.cz.
6. září 2018
Komunita sportu
ACES Europe   Ve dnech 13. až 16. srpna nás navštívila hodnotitelská komise ACES Europe, složená z delegátů ze Skotska, Francie a Slovenska. Komise velmi kladně hodnotila projekt Singltrek pod Smrkem jako výjimečný, inspirativní a příkladný a nyní bylo naše město společně s obcí Lázně Libverda prohlášeno Evropskou komunitou sportu 2019. Ocenění jsme získali za to, že naše obce jsou skutečně dobrým příkladem sportu pro všechny jako nástroje pro podporu zdraví, integrace, vzdělání a úcty, které jsou hlavními cíli ACES Europe a dále za vytvoření příkladné sportovní politiky s pěknými zařízeními, programy a činnostmi. Z těchto důvodů nám bude v prosinci předáno ocenění v Evropském parlamentu. Více…
30. srpna 2018
Informace o uzavírce
  V souvislosti s plánovanou uzavírkou provozu na silnici ev. č. III/2918 Horní Řasnice - Srbská Vás tímto informujeme, že původně plánovaný termín uzavírky od 3. 9. do 8. 9. 2018 bude dle zástupce zhotovitele stavby prodloužen až do 17. 9. 2018.
27. srpna 2018
Oznámení hejtmana LK
  Oznámení hejtmana Libereckého kraje ruší platnost opatření přijatého z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
22. srpna 2018
Rozbor pitné vody
  Rozbor pitné vody na mikrobiologické parametry dokládá, že pitná voda v Novém Městě pod Smrkem je v pořádku a plně v souladu s platnými limity. Vzorek byl odebrán 17. srpna 2018.
20. srpna 2018
Oznámení hejtmana LK
  Z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zakázáno:
  • rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě,
  • pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích,
  • provozovat jízdy parních lokomotiv,
  • provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampióny, pochodně).

Oznámení hejtmana Libereckého kraje a 3. nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.


15. srpna 2018
Ukončení výlukových jízdních řádů
  Po ukončení uzavírky mezi Lázněmi Libverda a Ludvíkovem pod Smrkem je možné upravit jízdní řády autobusové dopravy do výchozího stavu. Od soboty 18. srpna budou pro linky 650, 651, 652 a 671 platit původní jízdní řády. Linka 659 do průmyslové zóny JIH bude mít upravený výlukový jízdní řád z důvodu pokračujících stavebních prací v liberecké průmyslové zóně JIH.
13. srpna 2018
Oznámení hejtmana LK
  Oznámení hejtmana Libereckého kraje ruší platnost opatření přijatého z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
7. srpna 2018
Oznámení hejtmana LK
  Z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zakázáno:
  • rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě,
  • pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích,
  • provozovat jízdy parních lokomotiv,
  • provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampióny, pochodně).

Oznámení hejtmana Libereckého kraje a 3. nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.


7. srpna 2018
Nabídka pracovní pozice
  Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, nabízí pracovní pozici: Plavčík, pracovník provozu.
3. srpna 2018
Nebezpečí požárů
  Dlouhotrvající teplé a suché počasí výrazně zvýšilo riziko vzniku požárů. Vyvarujte se manipulace s otevřeným ohněm a kouření ve volné přírodě.
27. července 2018
Parním vlakem na Jindřichovické dny
  Na akci Jindřichovické dny 2018 pojede zvláštní vlak se dvěma parními lokomotivami: „kafemlejnkem“ 310.0 a „ventilovkou“ 431.0. Vlak jede v pátek 10. 8. 2018 na trase Turnov – Liberec a v sobotu 11. 8. 2018 na trase Liberec – Raspenava – Jindřichovice pod Smrkem – Liberec. Podrobnosti naleznete na webu Spolku Frýdlantské okresní dráhy, na jejím facebookovém profilu a na webu obce Jindřichovice pod Smrkem.
10. července 2018
Uzavírka silnice Ludvíkov pod Smrkem – Lázně Libverda
  Ve dnech 13., 14. a 16. července 2018 (pátek, sobota a pondělí), bude prováděna pokládka asfaltového koberce na silnici III/29015 v úseku Ludvíkov pod Smrkem – Lázně Libverda. Práce budou zahájeny v Ludvíkově pod Smrkem, konec pokládky bude v pondělí v Lázních Libverda. Práce budou prováděny v celé šíři vozovky za úplné uzavírky provozu, v době od 7:00 do cca 19:00 hodin.
25. června 2018
Výluková opatření ve veřejné dopravě
  Z důvodu uzavírky ul. České mládeže v Liberci jsou s platností od 1. července přijata výluková opatření ve veřejné dopravě. Linky 645, 659 a 669 budou již od 1. července dotčeny též výlukovým opatřeném z důvodu uzavírky v Krásné Studánce a výluce na žel. tratích 037 a 038.
14. června 2018
Splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu
  Správce místního poplatku Městský úřad v Nové Městě pod Smrkem upozorňuje, že tento měsíc končí splatnost místního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu. Upozorňujeme občany, aby nezapomněli a poplatek uhradili včas.
14. června 2018
Město chystá rekonstrukci náměstí
náměstí   Připravuje se postupná rekonstrukce náměstí a přilehlých komunikací. V rámci první etapy by měla vzniknout dle projektové studie pěší zóna na východní straně a parkovací zóna na severní straně náměstí.
11. června 2018
Přerušení dodávky pitné vody
Frýdlantská vodárenská společnost   Ve středu, dne 13. června 2018, od 8:00 hodin do 13:00 hodin, bude z důvodu nutných prací na odstranění havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody v ulicích: Kmochova, Havlíčkova, Jiskrova, Havířská, Jiráskova, Rokycanova, Čapkova, 5. května, Zelená, Děkanská, Husova, B. Němcové a ul. U Hřiště.
4. červen 2018
ČOV zamořily ropné látky
Frýdlantská vodárenská společnost   V pátek 1. června 2018 došlo na čistírně odpadních vod k mimořádné události. Ta byla kontaminována ropnou látkou, která přitekla kanalizací. Pachatel způsobil značnou škodu nejen na zařízení ČOV, ale i na životním prostředí. Barvy, ředidla, oleje (i fritovací) a ropné látky jsou nebezpečný odpad a patří na sběrný dvůr, ne do kanalizace! Podrobné informace o havárii najdete v tiskové zprávě.
31. května 2018
Zápis do Základní umělecké školy
  Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem nabízí dětem od 5 do 17 let studium v hudebním oboru (hra na hudební nástroj: klavír, flétna, kytara, housle; sborový zpěv: Podsmrkáček) a výtvarném oboru. Přijímání nových žáků se bude konat v ZUŠ, dne 6. a 7. června, od 15 do 17 hodin. Pozvánka.
29. května 2018
Žádost o omezení odběru pitné vody
Frýdlantská vodárenská společnost   Frýdlantská vodárenská společnost žádá odběratele, kvůli suchu a dlouhodobě zvýšené spotřebě pitné vody, o omezení odběru vody z vodovodního řadu pro jiné účely, než je běžné využití pitné vody. Pro napuštění bazénů prosím využijte možnost objednání cisterny s vodou na telefonním čísle 482 312 122. Z technických důvodů bude zavážení vody cisternami možné až v týdnu od 4. června 2018. Pro závlahu zahrad používejte užitkovou vodu. Děkujeme za pochopení a respektování žádosti.
24. května 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů spravovaných a zpracovávaných Městem Nové Město pod Smrkem.
23. dubna 2018
Silnice Smědava – Souš je otevřena
  Od úterý 24. dubna 2018 je otevřen provoz na silnici II/290 Desná – Souš – Smědava.
6. dubna 2018
Návštěvnost singltreku se monitoruje také v Libverdě
Singltrek   Automatické sčítače zaznamenávají data o návštěvnosti singltreku na obousměrné nástupní stezce u koupaliště a v minulém roce také nově v úseku mezi rozcestím u Červeného buku a chatou Hubertka. Souhrnná roční návštěvnost mírně klesla především kvůli nepřívětivému počasí v září, kdy byly zaznamenány významné propady návštěvnosti. Podrobné údaje najdete ve zprávě z monitoringu návštěvnosti.
29. března 2018
Výběrové řízení
  Tajemník městského úřadu Nové Město pod Smrkem vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice pečovatel/ka, Pečovatelská služba Nové Město pod Smrkem. Více informací ve Vyhlášení veřejné výzvy.
27. března 2018
Silnice přes Přebytek bude uzavřena
Uzavírka provozu na silnici
  Z důvodu rekonstrukce bude od 3. dubna 2018 do 31. srpna 2018 uzavřena silnice z Ludvíkova pod Smrkem do Lázní Libverda. Obyvatelům Přebytku a dopravní obsluze bude vjezd umožněn. Podrobné informace naleznete v rozhodnutí a grafické příloze. Pro autobusovou veřejnou dopravu budou stanoveny výlukové jízdní řády, které naleznete na portálu www.iidol.cz.
26. března 2018
Omezení dodávky pitné vody
Frýdlantská vodárenská společnost   Frýdlantská vodárenská společnost oznamuje, že v úterý 27. března, od 8:00 hod. do 13:00 hod., z důvodu nutných prací na odstranění havárie vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v Novém Městě pod Smrkem v ulicích: Kmochova, Žižkova, Myslbekova a Sokolská.
12. března 2018
Výluky na železnici
  Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o výlukách na železnici ve dnech 26., 27., 28. a 29. března 2018 v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, od 8:50 hod. do 16:30 hod., a dále ve dnech 26. a 27. března 2018, od 7:45 hod. do 16:50 hod., v úseku Frýdlant v Čechách – Černousy. Výluky se konají za účelem kácení, geotechnického průzkumu a údržby kolejí ve vyloučených úsecích. Náhradní autobusová doprava bude vedena ve dvou linkách v časech dle výlukového jízdního řádu.
7. března 2018
Výběrové řízení
  Tajemník městského úřadu Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího úředníka – vedoucí správního odboru. Více informací naleznete v Oznámení o výběrovém řízení.
5. března 2018
Výluky na železnici
  Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o výlukách na železniční trati 037 Liberec – Jindřichovice pod Smrkem, ve dnech 19., 20. a 21. března 2018, od 8:25 hod. do 12:20 hod., v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava a v úseku Raspenava – Frýdlant v Čechách. Výluky se konají za účelem kácení, svozu porostu, geotechnického průzkumu, podbíjení a geometrických úprav kolejí ve vyloučených úsecích. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy a další podrobnosti naleznete na www.iidol.cz.
26. února 2018
Změna jízdních řádů
  Od 4. března 2018 dojde ke změnám jíždních řádů ve veřejné dopravě. Nové jízdní řády autobusových linek v Libereckém kraji najdete na webu www.iidol.cz.
10. ledna 2017
Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
  Územní pracoviště ve Frýdlantě, Oddělení majetkových daní, rozšiřuje pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018 úřední hodiny. Přečtete si více informací...
4. ledna 2018
Upozornění na přiznání k dani z nemovitostí
  Správní odbor Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem upozorňuje vlastníky, kteří v roce 2017 získali nebo pozbyli koupí, prodejem, směnou, darováním, dědictvím nebo jiným způsobem, nemovité věci (pozemky nebo stavby) na povinnost dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., nejpozději do 31. ledna 2018 podat příslušnému správci daně (Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště ve Frýdlantě) úplné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitostí. Nesplnění této povinnosti je postihováno správcem daně zákonnou sankcí.
7. prosince 2017
Koncert je odložen
  Koncert Jakuba Smolíka, který se měl konat v sobotu 9. prosince, se z důvodu nemoci ruší. Vstupenky zůstávají v platnosti. Koncert se uskuteční v pátek 5. ledna od 17:00 hodin.
30. listopadu 2017
Výběrové řízení
  Město Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zalesnění degradovaných pozemků v lokalitě Mokrá louka“. Podrobnosti naleznete v Zadávací dokumentaci.
24. listopadu 2017
Změna jízdních řádů
  Od 10. prosince 2017 dojde ke změnám jíždních řádů ve veřejné dopravě. Nové jízdní řády autobusových linek a železniční dopravy v Libereckém kraji najdete na webu www.iidol.cz.
16. listopadu 2017
Dotazník na kvalitu škol
  V roce 2018 končí paní ředitelce Mateřské školy, Základní umělecké školy a Střediska pro volný čas dětí a mládeže (DDM) šestileté funkční období. Zřizovatel (Rada města) může ředitelku potvrdit ve funkci pro nové funkční období nebo může vyhlásit konkurz. Pokud se chcete zúčastnit analýzy kvality řízení škol, čtěte dál…
13. listopadu 2017
Úpravy domu na náměstí
Frýdlantská 270   Město bude realizovat stavební úpravy bytového domu Frýdlantská č. p. 270 na náměstí. Projekt „Humanizace objektu č.p. 270, Nové Město pod Smrkem“ č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003059 byl podpořen z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program. Přibližný termín dokončení realizace bude v listopadu 2018. V rámci projektu bude vybudováno 8 bytů.

Logo MMR, EU

13. listopadu 2017
Uzavření silnice Smědava – Souš
  V úterý 14. listopadu 2017 dojde k uzavření silnice II/290 kolem soušské přehrady. Neprůjezdná zůstane až do odvolání.
9. listopad 2017
Výběrové řízení na tajemníka
Znak města   Starosta Města Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice tajemníka Městského úřadu Nové Město pod Smrkem. Podrobnosti naleznete v Oznámení o výběrovém řízení.


9. listopad 2017
Liberecký kraj podpořil útulek pro psy
Zadní výběh   Liberecký kraj podpořil v letošním roce částkou 38 500 Kč útulek pro psy Hajniště. Prostřednictvím programu č. 8.2. „Podpora ochrany přírody a krajiny“ přispěl na obnovu oplocení útulku v přední přístupové části, zadní výběhové části a rozdělení výběhu a kotců.
27. října 2017
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje   Od 1. prosince 2017 platí v našem městě zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Pokud Vám někdo bude doma nebo na ulici nabízet půjčku, levnější energii, telefonní tarif, pojištění, změnu zdravotní pojišťovny nebo třeba deku z ovčí vlny, hrnce, či supermoderní vysavač, dopustí se přestupku podle § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Prodejcům, kteří toto nařízení nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč. Čtěte více...
27. října 2017
Vstup do lesů se nedoporučuje
  Z důvodu polomů, způsobených extrémně silným větrem, hrozí v lese nebezpečí. Kvůli osobní bezpečnosti nedoporučujeme vstupovat do lesů ve Frýdlantském výběžku. Stále hrozí pád stromů a větví.
19. října 2016
Otevírací doba na hřbitově v období Památky zesnulých
  Od pátku 27. října do neděle 5. listopadu bude hřbitov otevřen do 20:00 hodin. Mauzoleum bude otevřeno ve dnech 28. a 29. října, a dále ve dnech 4. a 5. listopadu, vždy od 10:00 do 17:00 hodin (soboty a neděle).
26. září 2017
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Celní
  Z důvodu výměny sloupků veřejného osvětlení za nové, při rekonstrukci ulice Celní, nebude od 20. října do 31. října 2017 tato ulice, v úseku od ulice Jindřichovická po ulici Havlíčkova, osvětlena. Děkujeme za pochopení.
26. září 2017
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
  ČEZ distribuce, a. s., informuje, že dne 27. října 2017 bude přerušena dodávka elektřiny v Novém Městě pod Smrkem v ulicích dle rozpisu: od 7 h do 11 h a od 11 h do 15 h.
26. září 2017
Změna začátku vystoupení Zdeňka Trošky
  Upozorňujeme občany na změnu začátku vystoupení Zdeňka Trošky, které se koná v pátek 6. října 2017. Z technických důvodů se začátek představení posouvá na 19 hodin. Děkujeme za pochopení.
14. září 2017
Liberecký kraj podpořil hasiče
Tatry 815 - CAS 32   Liberecký kraj podpořil v letošním roce částkou 297 790 Kč hasiče v Novém Městě pod Smrkem. Prostřednictvím programu č. 1.1 „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ přispěl na nákup přetlakové dýchací techniky částkou ve výši 186 590 Kč, na nákup věcných prostředků požární ochrany ve výši 15 200 Kč a na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši 96 000 Kč.
 Poslední změna 19. 10. 2018 v 10:50   e-mail: copyright © 2006–2018 Město Nové Město pod Smrkem