neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

dnes je čtvrtek, 17. ledna 2019
 
Aktuality podrobněji
17. října 2018
Dotace na zalesnění
  Město Nové Město pod Smrkem uspělo s projektovou žádostí do Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 na projekt „Zalesnění degradovaných pozemků v lokalitě Mokrá louka“.

  Jedná se o pozemky ve vlastnictví města, původně trvalé travní porosty na zemědělském půdním fondu, které nelze z důvodu nepřístupnosti běžně obhospodařovat. Díky absenci údržby pozemky zarůstají nejen nálety dřevin, ale i nežádoucími invazními rostlinami, které se potom odsud dále šíří.

  Z tohoto důvodu město připravilo projekt zalesnění těchto problematických pozemků. Díky podpoře OPŽP bude spolufinancována příprava ploch, výsadba listnatých dřevin a jedle včetně oplocení, bez kterého by bylo nemožné výsadby zajistit. Součástí projektu bude také péče o založené kultury.

  Výstupem bude stabilizovaná plocha, kde bude v souladu ekonomická i ekologická stránka obhospodařování.

Evropský fond pro regionální  rozvoj


Zpět na aktuality

 Poslední změna 21. 11. 2018 v 08:00   e-mail: copyright © 2006–2018 Město Nové Město pod Smrkem