neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je čtvrtek, 5. května 2016
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
4. května 2016
Kůrovcová kalamita
  Z důvodu loňského extrémního teplého a suchého počasí hrozí také na Frýdlantsku kůrovcová kalamita, hlavně na smrku ztepilém. Pokud jste vlastníci lesa nebo máte na své zahradě smrk, čtěte pozorně následující informace.
3. května 2016
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje, že ve dnech 16., 17., 18., 19. a 20. května 2016, vždy od 8:20 hod. do 14:20 hod., bude na železniční trati 039 probíhat výluka v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem. Výluk se budou konat za účelem výměny kolejnic, pražců, oprav geometrické polohy koleje a následného strojního podbíjení.

  Osobní vlaky Os 6356, Os 6359, Os 6364, Os 6367 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem a opačně. Osobní vlaky Os 6358, Os 6361, Os 6360, Os 6365 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem a opačně.


29. dubna 2016
Opravy teplovodů
  Upozorňujeme občany na výkopy v ulicích Mánesova, Vaňkova a Mírovém náměstí, ve kterých budou provedeny opravy teplovodního potrubí. Celý proces je složitý a zdlouhavý. Po vytipování místa úniku musí být proveden výkop, nalezen únik a vyměřený materiál pro výměnu potrubí musí být zadán do výroby. Na začátku června bude celý teplovodní systém odstaven a vypuštěn. Dojde tedy k přerušení dodávky teplé užitkové vody všem odběratelům. Pak proběhnou výměny částí potrubí a systém bude do týdne znovu zprovozněn. Omlouváme se za omezení a prosíme o pochopení a trpělivost. Naší snahou je účinná teplovodní soustava bez úniků.
16. dubna 2016
Silnice Smědava – Souš je otevřena
  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Povodí Labe, a. s., Policie České republiky a Krajská správa silnic Libereckého kraje rozhodly o otevření provozu na silnici II/290 Souš – Smědava od 16. dubna.
6. dubna 2016
Výzva k podání cenové nabídky na zateplení domů
  Město Nové Město pod Smrkem, Odbor správy majetku – bytová správa, vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na zateplení části domu č. p. 34–35, ul. Ludvíkovská a na zateplení části domu č. p. 29–30, ul. Revoluční.
5. dubna 2016
Silniční vozidla vyřazená z provozu po 1. 7. 2013
  Vlastníte-li vozidlo, které je více než 12 měsíců vyřazeno z provozu (dříve dočasné vyřazení, depozit), jste povinen dle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001Sb. bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. Více informací...
7. března 2016
Pronájem rekreačního areálu
  Obec Lázně Libverda nabízí k pronájmu rekreační areál Vzlet v Lázních Libverda. Více informací naleznete v nabídce, nebo na www.laznelibverda.cz.
7. března 2016
Přerušení dodávky elektrické energie
  ČEZ distribuce, a. s., informuje, že dne 29. března 2016, od 07:30 hod. do 15:00 hod., dojde k plánovanému přerušení dodávky elektrické energie v ulici Dělnická, v rozsahu vyznačeném na mapě. Více informací.
7. března 2016
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje, že ve dnech 22., 23. a 24. března 2016 vždy od 9:10 hod. do 12:25 hod. bude na železniční trati 037 Liberec – Černousy probíhat výluka v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava. Důvodem této výluky je kácení a výřez stromů.

  Osobní vlaky Os 6310, Os 6313, Os 6360, Os 6361, Os 6312 a Os 6315 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava a opačně. Další informace a umístění zastávek náhradní dopravy na www.iidol.cz.


7. března 2016
Poplatek za komunální odpad
  Upozorňujeme poplatníky, že místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem, podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, na rok 2016, na osobu a kalendářní rok, činí 500 Kč (více informací). Pokud hradíte poplatek trvalým příkazem, upravte jeho výši:
  1 osoba – 42 Kč měsíčně
  2 osoby – 84 Kč měsíčně
  3 osoby – 125 Kč měsíčně
  4 osoby – 167 Kč měsíčně
  5 osob – 208,50 Kč měsíčně
  6 osob – 250 Kč měsíčně
  7 osob – 292 Kč měsíčně
  8 osob – 333,50 Kč měsíčně
  Poplatníci, kteří neupraví trvalý příkaz včas, uhradí vzniklý nedoplatek jednorázovým příkazem.
27. ledna 2016
Finanční úřad ve Frýdlantě
  Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště ve Frýdlantě, má nová telefonní čísla. Stará čísla budou od 1. března 2016 odpojena.
27. ledna 2016
Kotlíkové dotace
Liberecký kraj   Liberecký kraj začal přijímat od občanů žádosti o dotace na výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Přečtěte si stručné informace o tomto dotačním programu. Zájemci, kteří by chtěli vyměnit svůj starý kotel na uhlí za nový, ekologičtější, příp. s automatickým přikládáním paliva, již mohou podávat své žádosti nebo začít připravovat žádost do další výzvy. Na webových stránkách Libereckého kraje najdete podrobné, průběžně aktualizované informace.
13. ledna 2015
Úřední hodiny pro podání daňového přiznání
  Územní pracoviště ve Frýdlantě, Oddělení majetkových daní, rozšiřuje pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016 úřední hodiny. Přečtete si více informací...

  Informace o podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.


7. ledna 2015
Ceny vodného a stočného pro rok 2016
Frýdlantská vodárenská společnost
  Na základě rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., byly pro koncové spotřebitele stanoveny od 1. ledna 2016 tyto ceny za dodávky pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací:
Vodné:   40,02 Kč/m3 vč. 15 % DPH
Stočné:  57,95 Kč/m3 vč. 15 % DPH
Celkem: 97,97 Kč/m3 vč. 15 % DPH
Přečtěte si další informace.
7. ledna 2016
Poplatek za komunální odpad
  Místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem, podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, na rok 2016 činí 500 Kč na osobu a kalendářní rok. Přečtete si více informací...
6. ledna 2016
Výběrové řízení
  Město vyhlašuje výzvu k podání nabídek na provedení stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova mostu M - 01 přes Lomnici, Nové Město pod Smrkem“. Podrobnosti naleznete ve výzvě.
6. ledna 2016
Výběrové řízení
  Město vyhlašuje výzvu k podání nabídek na provedení stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Nové Město pod Smrkem, obnova mostu u č.p. 112“. Podrobnosti naleznete ve výzvě.
1. ledna 2016
PF 2016
PF2016  
  Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně úspěchů v roce 2016.
29. prosince 2015
Upozornění - odpadové hospodářství
  V prvním týdnu roku 2016 bude proveden svoz všech nádob bez ohledu na sudý a lichý týden.
22. prosince 2015
Poptávkové řízení
  Město zahajuje řízení na výběr zhotovitele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nový územní plán města Nové Město pod Smrkem“. Podrobnosti naleznete v Oznámení.
18. prosince 2015
Knihovna nepůjčuje
  Městská knihovna je od 21. prosicne 2015 do 31. prosince 2015 zavřená z důvodu čerpání dovolené.
2. prosince 2015
Strategický plán sociálního začleňování 2016-2018
logo Agentury pro sociální začleňování
  Zastupitelstvo města schválilo Strategický plán sociálního začleňování Mikroregionu Frýdlantsko pro roky 2016 – 2018. Dokument analyzuje potřeby nejchudších obyvatel, jednotlivých měst a obcí a dalších partnerů. Dokument je možné stáhnout.
26. listopadu 2015
Prodej nepotřebného majetku
Frýdlantská vodárenská společnost
  Frýdlantská vodárenská společnost nabízí k prodeji traktor ZETOR 5611 a rypadlo-nakladač KOMATSU WB93R-2. Více informací naleznete na www.fvs.cz.


26. listopadu 2015
Dotace města
  Město vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotace spolkům, organizacím a společnostem na sportovní, kulturní a společenské akce. Podrobnosti naleznete v sekci Dotace.
18. listopadu 2015
Uzavření silnice Smědava – Souš
  Na základě zprávy ČHMU s předpovědí sněhových srážek a teplot pod bodem mrazu, bude silnice II. třídy ev.č. 290 v úseku Smědava – Souš do odvolání uzavřena od soboty 21. listopadu 2015, 0:01 hodin.
29. října 2015
Studie rozvoje areálu koupaliště
  Firma City Upgrade dokončila architektonickou studii, která obsahuje návrh upořádání parkovišť, ploch pro stany a karavany, rekonstrukce stávajícího objektu bufetu, rozmístění a vzhled chatek, sociální zařízení atd. Studii areálu koupaliště si můžete nyní prohlédnout.
26. října 2015
Kotlíkové dotace
Liberecký kraj   Liberecký kraj pořádá seminář pro žadatele o dotaci z programu Kotlíkové dotace ve Frýdlantu 14. prosince 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti radnice. Pozvánka.
 Poslední změna 4. 5. 2016 v 17:10   e-mail: copyright © 2006–2016 Město Nové Město pod Smrkem