neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je pondělí, 5. října 2015
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
16. září 2015
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od pondělí, 21. září, bude obnoven provoz přes Raspenavu. Jízdní řády se v úseku Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem / Bílý Potok od tohoto termínu vrací do původního stavu platného před objížďkami. V úseku Frýdlant – Raspenava bude i nadále platit výlukový jízdní řád.

  Na linkách 650, 651 a 652 (Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem / Bílý Potok) v úseku Frýdlant – Raspenava,křiž., bude většina spojů odkloněna po Novoměstské ul. Vybrané spoje budou vedeny z Frýdlantu přes Větrov a Hág do Raspenavy. Na lince 659 (Liberec – Raspenava – Hejnice – Nové Město pod Smrkem) se spoje vrací do stavu před uzavírkami. Jízdní řády pro linky 650, 651, 652, 659.


2. září 2015
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje, že ve dnech 14. září 2015 od 7:30 hod. až 18. září 2015 do 19:00 hod. bude na trati 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem probíhat nepřetržitá výluka. Důvodem této výluky je výměna pražců a kolejnic, oprava geometrické polohy koleje, svařování a výřez porostu.

Všechny osobní vlaky počínaje dne 14. 9. 2015 vlakem Os 6356 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem příp. Jindřichovice pod Smrkem a opačně.

Více informací a umístění zastávek náhradní dopravy.


31. srpna 2015
Zateplení MŠ bylo dokončeno
Mateřská škola   Projekt snížení energetické náročnosti objektů Mateřské školy byl v termínu dokončen. Stavbu provedla firma pana Ševčíka ADAPTO, spol. s r. o., Hejnice za cenu 7,1 mil. Kč. Město na tuto akci získalo dotaci ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů 6,3 mil. Kč z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí. Školka získala nový moderní vzhled a zároveň dojde ke snížení spotřeby tepla a tím i k úspoře peněz. Prohlédněte si fotografie.
28. srpna 2015
Uprchlíci v našem městě?
  Před rokem místní firma UNITAS, majitel Jcampu, nabídla, jako jedna z mnoha dalších, Nadačnímu fondu Generace 21 pomoc při dočasném ubytování křesťanských rodin z Iráku. Informace o tomto projektu naleznete na stránkách nadačního fondu.
26. srpna 2015
Platební terminál na pokladně MěÚ
  Na pokladně městského úřadu je nyní možné hradit platby také platební kartou.
19. srpna 2015
Očkování psů
  Ve dnech 1. a 2. září 2015 se bude provádět hromadné očkování psů proti vzteklině. Bude použita vakcína proti vzteklině s imunitou na 3 roky. Cena očkování je 100 Kč.

V úterý, 1. září 2015:

    Nové Město pod Smrkem (u MěÚ) od 17:30 hod. do 18:00 hod.
    Ludvíkov pod Smrkem (knihovna) od 18:15 hod. do 18:25 hod.
    Přebytek (zastávka) od 18:30 hod. do 18:45 hod.

Ve středu, 2. září 2015:

    Hajniště (obchod) od 15:00 hod. do 16:00 hod.

18. srpna 2015
Rekonstrukce starých chodníků
  Podél Frýdlantské ulice byly zrekonstruovány staré chodníky, které již byly ve velmi špatném stavu. Rekonstrukce provádějí zaměstnanci poskytnutí Úřadem práce na výkon veřejně prospěšných prací. Díky tomu jsou náklady na rekonstrukce velmi nízké, protože město musí nakoupit pouze stavební materiál a pracovní pomůcky. Mzdy hradí Úřad práce.

  Poděkování patří pracovníkům VPP, kteří se na pracích podílejí a také Úřadu práce Liberec a jeho zprostředkovatelkám na Kontaktním pracovišti v našem městě za vytipování schopných a šikovných řemeslníků. Rozbitých chodníků je po městě mnoho, proto budou jejich opravy tímto způsobem postupně pokračovat.


17. srpna 2015
Byla zahájena dostavba a rekonstrukce chodníků
  Město uzavřelo smlouvu na rekonstrukci a dostavbu chodníků v částech ulic Ludvíkovská (965 m) a Frýdlantská (732 m). Předpokládané náklady na provedení díla byly necelých 15 mil. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky ale vyhrála firma SILKOM, spol. s r. o., Frýdlant s nabídkovou cenou 11,6 mil. Kč, tedy o 3,4 mil. Kč nižší, než předpokládal položkový rozpočet projektanta. Zároveň město získalo dotaci ve výši 8,7 mil. Kč. Jedná se o 85 % z uznatelných výdajů a zbytek je vlastní podíl města na neuznanou část chodníků a dodatečně neuznané části dešťové kanalizace. (Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH).

  Stavba již byla zahájena a bude probíhat až do konce tohoto roku. Dopravní provoz by neměl být podstatně omezován, přesto může k určitým problémům dojít. Předem děkujeme za trpělivost a shovívavost. Odměnou by nám měla být příjemná chůze po nových chodnících.


12. srpna 2015
Rekonstrukce obřadní síně
obřadní síň po rekonstrukci   Obřadní síň Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem se dočkala své rekonstrukce. Původní interiér z 60. – 70. let byl již zastaralý a v průběhu doby bylo provedeno jen velmi málo spíše „povrchních" úprav, jako je výměna koberce, židlí apod. Nový interiér obřadní síně vytváří důstojné prostředí pro slavnostní události, jako jsou svatby a vítání občánků. Přečtěte si celý článek.
11. srpna 2015
Setkání hejtmana s občany
Liberecký kraj   Hejtman LK Martin Půta pokračuje ve čtvrtek 13. srpna 2015 v pravidelném setkávání se zastupiteli měst a obcí a občany Libereckého kraje. Tentokrát zavítá na Frýdlantsko, kde navštíví Raspenavu, Hejnice a Nové Město pod Smrkem. Odpoledne se v kině v Hejnicích sejde s veřejností. Podrobný program návštěvy.
5. srpna 2015
Výluka na železnici
  Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje, že ve dnech 17. srpna 2015 od 7:25 hod. až 21. srpna 2015 do 19:00 hod. bude na trati 039 Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem probíhat nepřetržitá výluka. Důvodem této výluky je výměna pražců a kolejnic, oprava geometrické polohy koleje, svařování a výřez porostu. Všechny osobní vlaky počínaje dne 17. 8. 2015 vlakem Os 6356 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem příp. Jindřichovice pod Smrkem a opačně. Více informací.
5. srpna 2015
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od 10. srpna 2015 dochází k úpravě výlukových jízdních řádů v souvislosti s otevřením úseku Raspenava – Frýdlant,u Koruny (Na Hágu) a s uzavřením úseku od Hágu k zámku. Linka 640 (Liberec – Frýdlant) nyní nepojede přes Větrov a Hág, ale po hl. silnici. Obslužnost MČ Na Hágu a Větrov bude zajištěna vybranými spoji linek 650 a 651. Výlukové jízdní řády platné od 10. srpna linek 640, 650, 651, ostatní linky dotčené výlukou (652, 659 a 671) zůstávají v platnosti beze změn.
27. červencee 2015
Knihovna je zavřená
  Městská knihovna je od 27. července 2015 do 7. srpna 2015 zavřená z důvodu čerpání dovolené.
20. července 2015
Lidé pomáhali v Jizerkách handicapovaným
Cyklisté pomáhali   Handicapovaní, které zákeřná nemoc, či úraz, zatím nepustí zpátky na kolo, jsou ke splnění svého snu zase o kus blíže. V pátek 17. července a v sobotu 18. července v Jizerských horách a v neděli 19. července na Singltreku pod Smrkem pro ně 2 729 lidí vyjelo částku 13 645 Kč. Mezi nimi podpořil handicapované také starosta Nového Města pod Smrkem. Více v tiskové zprávě.
7. července 2015
Výběrové řízení
  Město vyhlašuje výzvu k podání nabídek na provedení stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova mostu M - 01 přes Lomnici, Nové Město pod Smrkem“. Podrobnosti naleznete ve Výzvě a Zadávací dokumentaci.
10. června 2015
Podpora činnosti sportovních kroužků a oddílů
Liberecký kraj   V rámci projektu „Podpora činnosti sportovních kroužků a oddílů v Novém Městě pod Smrkem pro rok 2015“ bylo ve spolupráci mezi Libereckým krajem a Městem Nové Město pod Smrkem realizováno doplnění sportovního náčiní a zařízení pro potřeby oddílů a skupin, zabývajících se organizováním volnočasových aktivit v Novém Městě pod Smrkem. Část prostředků byla v rámci projektu využita k provedení oprav a revizí sportovního náčiní.

  Cílem projektu je zkvalitnit úroveň prostředí a zázemí v objektech Sportovního a relaxačního centra využívaných všemi sportovními a společenskými kroužky a oddíly, které v Novém Městě působí za účelem popularizace sportu a přivedení dalších dětí a mládeže na sportoviště a tak působit na snížení účinku sociálně patologických vlivů u ohrožené cílové skupiny (dětí a mládeže).


8. června 2015
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od neděle 14. června dochází v rámci celostátního termínu ke změnám na vybraných linkách železniční a autobusové dopravy. Změny týkající se Libereckého kraje jsou k dispozici na www.iidol.cz.
3. června 2015
Úprava výlukových jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že z důvodu pokračující rekonstrukce silnice Frýdlant – Raspenava – Hejnice, dochází od pondělí 8. června 2015 k posunutí uzavřeného úseku v ulici Fučíkova v Raspenavě. S touto změnou souvisí změna objízdných tras autobusů. V termínu od 8. června 2015 (pondělí) do odvolání (cca. konec září s další změnou začátkem srpna) budou v platnosti nové objížďkové jízdní řády.
1. června 2015
Voda blízko nás – Povodně 2010
  Od pondělí 1. června do středy 10. června je v prostorách přízemí knihovny možné zhlédnout putovní výstavu „Voda blízko nás – Povodně 2010“, která popisuje povodně na severu Čech v srpnu 2010. Zároveň lze v knihovně zakoupit stejnojmennou publikaci za 210 Kč.
18. května 2015
Zápis do Základní umělecké školy
  Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem zve všechny předškoláky a děti ze základní školy k zápisu do hudebního oboru (hra na hudební nástroj: klavír, flétna, kytara, housle; sborový zpěv – Podsmrkáček) a výtvarného oboru. Zápis se bude konat v ZUŠ 4. a 5. června od 15 do 17 hodin. Pozvánka.
6. května 2015
Úprava výlukových jízdních řádů
  KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od pondělí 11. května dojde ke změně výlukových opatření na autobusových linkách jedoucích přes Raspenavu. Nadále zůstává uzavřený úsek mezi zastávkami Frýdlant,Bělíkova a Raspenava,v aleji a nebudou obsluhovány zastávky Raspenava,u lávky a Raspenava,lékárna. Naopak bude umožněn průjezd skrz Raspenavu kolem nádraží.

  Od 11. května budou na linkách 670 (Frýdlant – Jindřichovice p.Sm.) a 671 (Frýdlant – N. Město p.Sm. přes D. Řasnici) v platnosti opět standardní jízdní řády bez výlukových opatření. Nové jíždní řády a další informace naleznete na webu iidol.cz.


4. května 2015
Silnice Smědava – Souš je otevřena
  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Povodí Labe, a. s., Policie České republiky a Krajská správa silnic Libereckého kraje rozhodly o otevření provozu na silnici II/290 Souš – Smědava od 1. května. Silnice je již bez sněhové pokrývky, bez ledu a odlučovače olejů jsou plně funkční.
22. dubna 2015
Výběrové řízení
  Rada města vyhlašuje otevřené zadávací řízení pro výběr dodavatele stavebních prací podlimitní veřejné zakázky „Nové Město pod Smrkem – chodník Frýdlantská a Ludvíkovská“. Podrobnosti naleznete na profilu zadavatele.
17. dubna 2015
Město získalo dotaci na chodníky
  Dne 14. dubna 2015 schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutí příspěvků na akce z rozpočtu SFDI pro rok 2015. Mezi úspěšnými jsou také naše dva projekty na rekonstrukci a dostavbu chodníků ve Frýdlantské a Ludvíkovské ulici. Dotaci jsme získali dokonce v plné, nekrácené výši 85 % z konečných nákladů. Na celý projekt v předpokládané hodnotě 15 mil. Kč bude brzy zahájeno zadávací řízení na výběr stavební firmy. Všechny podpořené projekty naleznete zde.
16. dubna 2015
„Shodně na povodně“
  Probíhá realizace projektu protipovodňových opatření na Frýdlantsku. V této souvislosti se bude konat v klubovně hasičů v Ludvíkově dne 24. dubna 2015 od 17 h moderované setkání obyvatel Ludvíkova pod Smrkem, Hajniště a Přebytku. Více informací v pozvánce na setkání s projektanty.
10. dubna 2015
Knihovna je zavřená
  Městská knihovna bude v pondělí a v úterý, 13. a 14. dubna, uzavřena z technických důvodů. Děkujeme za pochopení.
10. dubna 2015
Úprava výlukových jízdních řádů
  KORID LK, spol. s r. o., informuje, že od 11. dubna do konce května platí upravený výlukový jízdní řád linky 650 (Frýdlant – Raspenava – Nové Město pod Smrkem – Hejnice – Bílý Potok,Smědava). Všechny víkendové spoje jedoucí na Smědavu nezajedou do zastávky Bílý Potok,U Krakonoše. Po dobu uzavírky nebude zavedena přeprava kol a také dojde k odložení zavedení posilových spojů č. 102 a 103.
1. dubna 2015
„Shodně na povodně“
  Probíhá realizace projektu protipovodňových opatření na Frýdlantsku. V této souvislosti se bude konat moderované setkání obyvatel Nového Města pod Smrkem. Více informací v pozvánce na setkání s projektanty. V následném termínu proběhne setkání s obyvateli Ludvíkova a Hajniště.
30. března 2015
Výstraha ČHMÚ
  V úterý 31. března 2015 bude velmi silný vítr. ČHMÚ vydal doporučení ke zmírnění následků silného větru. Přečtěte si více informací.
30. března 2015
Zákaznické centrum FVS, a. s.
  V měsíci květnu, ve dnech 1. května až 17. května 2015, bude z důvodu rekonstrukce uzavřena přepážka zákaznického centra FVS, a. s. Děkujeme za pochopení. Pro případné dotazy nebo informace prosím volejte na tel. číslo: 482 312 122.
19. března 2015
Dotace města
  Díky novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se musela změnit dosavadní pravidla přidělování dotací. Město tedy vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotace spolkům, organizacím a společnostem na sportovní, kulturní a společenské akce. Podrobnosti naleznete v sekci Dotace.
18. března 2015
Změny jízdních řádů
KORID LK logo   KORID LK, spol. s r. o., informuje, že z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci silnice II/290 Frýdlant – Hejnice, budou zavedeny od 23. března 2015 objížďkové a výlukové jízdní řády. Schéma objížďky, informační brožuru, výlukové jízdní řády a další podrobnosti naleznete na www.iidol.cz.
17. března 2015
Mateřská škola se bude zateplovat
Mateřská škola   Město uzavřelo smlouvu na kompletní zateplení objektů Mateřské školy. Předpokládané náklady na provedení díla byly 11,9 mil. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele zakázky však vyhrála firma ADAPTO, spol. s r. o., Hejnice s nabídkovou cenou 7,1 mil. Kč, tedy o 40 % nižší, než předpokládal položkový rozpočet projektanta. (Všechny uvedené ceny jsou s DPH.)

  Stavba bude brzy zahájena a bude probíhat až do konce letních prázdnin. Přestože bude respektovat provoz Mateřské školy, jídelny a školní družiny, může dojít k určitým omezením, o kterých budou rodiče dětí a strávníci předem informováni. Předem děkujeme za trpělivost a shovívavost. Odměnou by nám měla být školka v novém kabátě, ale hlavně znatelné úspory tepla a tím i finančních prostředků na provoz.


 Poslední změna 16. 9. 2015 v 08:56   e-mail: copyright © 2006–2015 Město Nové Město pod Smrkem