Přehled aktuálních oznámení

3. dubna 2020
Na singltrek nejezděte, platí nouzový stav
  Stezky singltreku, následkem rozhodnutí vlády o nouzovém stavu a zákazu volného pohybu osob, stále nejsou v provozu. Respektujte prosím předepsanou karanténu a nejezděte k nám. Přečtěte si více…
2. dubna 2020
Jak nakládat s odpadem
  Ministerstvo životního prostředí vydalo letáček s doporučením Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.
1. dubna 2020
Roušky
  Roušky jsou k vyzvednutí každý všední den od 13:00 do 16:00 hodin v informačním centru.
1. dubna 2020
Informace na webu a na sociálních sítích
  Příznivci sociálních sítí mohou nalézt informace na profilech Turistické Informační centrum nebo Město Nové Město pod Smrkem, případně Hasiči Nové Město pod Smrkem či Hasiči Ludvíkov pod Smrkem. Zajímavé informace přináší také např. hejtman LK Martin Půta.

  Oficiální informace ke koronaviru na webových stránkách poskytuje Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, vláda ČR, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajská hygienická stanice.


30. března 2020
Přerušení dodávky pitné vody
  Dne 31. března 2020 bude z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody v Novém Městě pod Smrkem v ul. Husova (od křižovatky ul. Husova s ul. Ludvíkovská, směrem ke hřišti). Dodávka vody bude přerušena od 8:00 do 13:00 hod.
30. března 2020
Výdej desinfekce na ruce
  V tomto týdnu probíhá každý pracovní den výdej desinfekce na ruce, pro občany Nového Města a Hajniště u hasičské zbrojnice v Novém Městě pod Smrkem, vždy od 10:00 do 11:00 hod. a od 16:00 do 17:00 hod., pro občany Ludvíkova a Přebytku u hasičské zbrojnice v Ludvíkově pod Smrkem od 10:00 do 11:00 hod.

  Vzhledem k velmi omezenému množství je vydáváno max. 2 dl desinfekce, do vyčerpání zásob. Je bezpodmínečně nutné, aby si občané na desinfekci donesli vhodné nádobky jako např. rozprašovače po drogistickém zboží apod. Nádobky musí být vzduchotěsně uzavíratelné.


27. března 2020
Oznámení z lékárny
  Lékárna pod Smrkem oznamuje, že dnes od 15:30 hodin budou k dispozici skleněné a digitální teploměry.
26. března 2020
Aktuální informace k nouzovému stavu
  Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Přehled všech v současnosti platných nařízení a opatření naleznete na webových stránkách vlády.
26. března 2020
Informace pro občany ve finanční nouzi
  Informace a kontakty určené občanům ve finanční nouzi. Sociální podpora na úřadu práce, dluhová poradna, pomoc Sdružení ochrany spotřebitelů.
25. března 2020
Poděkování vietnamské komunitě
  Město Nové Město pod Smrkem děkuje zdejší vietnamské komunitě, která pro pracovníky IZS a ostatní obětavé dobrovolníky darovala potraviny, nápoje a ochranné prostředky. Velice děkujeme za vstřícnost a solidaritu.
24. března 2020
Dotazník nápadů
  Vážení spoluobčané Nového Města pod Smrkem, k zahájení prací na Vizi rozvoje, k seznámení s vaším městem a hlavně s Vámi, je připraven dotazník. Zajímají nás vaše názory a způsob, jakým nahlížíte na vaše město, jeho kladné i negativní stránky. Dotazník je anonymní, ale budeme rádi, pokud nám na sebe zanecháte kontakt – rádi se s Vámi sejdeme a vaše podnětné nápady spolu probereme. Přečtěte si více…
24. března 2020
Informační leták
  Krajský úřad Libereckého kraje připravil informační leták pro občany s nejdůležitějšími pokyny, kontakty a telefonními čísly.
24. března 2020
Prokazování totožnosti s průkazy po době platnosti
  Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky v době nouzového stavu prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů. Více na www.mvcr.cz.
23. března 2020
Informace o koronaviru na telefonní lince 1212
  Krajský úřad Libereckého kraje informuje v tiskové zprávě.
23. března 2020
Bezplatná infolinka pro seniory
  Terénní sociální služba tísňové péče Anděl Strážný, z. ú., poskytuje bezplatnou infolinku seniorům a jejich rodinám.
23. března 2020
Finanční úřad
  Finanční úřad pro Liberecký kraj od 16. března 2020 přijímá opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci mezi občany.
20. března 2020
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
  Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
20. března 2020
Poděkování města Nové Město pod Smrkem
  Děkujeme všem zodpovědným a obětavým spoluobčanům, kteří se aktivně podílí na realizaci opatření proti živelnému šíření koronavirové nákazy. Jedná se zejména o šití roušek a zajištění potravinové pomoci. Hluboce si této dobrovolné činnosti spoluobčanů vážíme.
19. března 2020
Informace České pošty
  Vzhledem k současné situaci se na pobočkách pošt omezuje pracovní doba a poskytování některých služeb.
19. března 2020
Apel policie
  Policie ČR alepuje na občany a zejména na seniory, aby chránili své zdraví a respektovali zavedená opatření.
18. března 2020
Vláda schválila zákaz vycházení bez ochrany nosu a úst
  Vláda schválila další sérii opatření kvůli snaze zabránit šíření koronaviru. Od 19. března 2020 platí na veřejných místech celého území ČR zákaz vycházení lidí bez pokrývky nosu a úst. Lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky či ústenky, respirátory, nebo alespoň šátky nebo šály.
18. března 2020
Kdy mají nakupovat důchodci
  Lidé starší 65 let by podle vládního nařízení měli chodit nakupovat do obchodů s potravinami, lékáren a drogerie v čase 10:00 až 12:00 7:00 až 9:00 mezi 8:00 hod. a 10:00 hod. [poslední verze od 26. března] Jindy by do obchodů chodit neměli, přestože jim to nařízení nezakazuje. Ve zmíněném čase do obchodů ostatní věkové skupiny chodit nakupovat nesmí.
17. března 2020
Do prostředků veřejné dopravy a budov jen s rouškami
  Krizový štáb Libereckého kraje přijal další opatření v souvislosti s výskytem koronaviru. Lidé nesmí vstupovat do prostředků veřejné dopravy, provozoven, sociálních zařízení či úřadů bez ochranných pomůcek chránící dýchací cesty.
17. března 2020
Informace z lékárny
  Lékárna Pod Smrkem informuje, že vzhledem ke zvýšené distribuci do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení nejsou v lékárně k zakoupení zejména tyto produkty: roušky, ústenky, dezinfekční prostředky, respirátory, rukavice.

  Informace o dostupnosti těchto produktů v lékárně bude neprodleně oznámena a vyhlášena městským rozhlasem.


17. března 2020
Nabídka rozvozu nákupu a obědů osamělým seniorům
  Město Nové Město pod Smrkem nabízí všem osamělým seniorům, kteří nemají možnost požádat rodinné příslušníky, zajištění a rozvoz nákupu základních potravin, drogerie a léků a zajištění a rozvoz obědů v pracovních dnech. Přečtěte si podrobnější informace.
17. března 2020
Doporučení nošení roušek
  Krizový štáb Libereckého kraje důrazně doporučuje nošení roušek a ústenek, případně jiné zakrytí úst a dýchacích cest provizorními ochrannými prostředky, v místech, kde se pohybuje více osob, zejména ve veřejných prostorách, obchodech či dopravních prostředích.

  Na zajištění certifikovaných ochranných pomůcek se intenzivně pracuje. V současné době jsou ochranné pomůcky přednostně určeny pro zdravotnická zařízení, ústavy sociálních služeb a další nejvíce ohrožené skupiny obyvatel.


16. března 2020
Finanční správa reaguje na aktuální situaci
  Od pondělí 16. března 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Podrobnosti v tiskové zprávě.
16. března 2020
Výzva hejtmana Martina Půty
  Hejtman Libereckého kraje žádá starosty, aby na svém území koordinovali dobrovolnickou výrobu a rozdělování provizorních roušek a ústenek především pro pracovníky vašich krizových štábů, mateřských školek, sociálních služeb, obecních úřadů a obchodů. Dále vyzývá občany, aby se na veřejnosti nepohybovali bez i podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest (šátek, bavlněný kapesník, šála atp.).
16. března 2020
Vláda omezila volný pohyb lidí
  Vláda ČR přijala další krizová opatření a od pondělí 16. března až do úterního rána 24. března omezila v celé zemi volný pohyb lidí, kromě stanovených výjimek.
14. března 2020
Vláda přijala další mimořádné preventivní opatření
  Vláda vydala krizové rozhodnutí, kterým se od soboty 14. března 2020 od 6 hodin do 24. března 2020 do 6 hodin uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

  Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Více informací na webových stránkách vlády ČR.


13. března 2020
Dočasné zrušení úředních hodin městského úřadu
  Tajemník Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR a v souladu s rozhodnutím vedení města a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, rozhoduje o dočasném úplném zrušení úředních hodin Městského úřadu Nové Město pod Smrkem. Toto rozhodnutí je účinné od 16. března 2020 a platí do zrušení tohoto mimořádného opatření.
13. března 2020
Vyhlášení nouzového stavu
  Vláda, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví, v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, nouzový stav od 14 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
13. března 2020
Uzavření městských lázní a knihovny, výlukové jízdní řády
  Od 13. března 2020 je uzavřena městská knihovna a městské lázně (bazén, sauna i posilovna jsou mimo provoz) z důvodu opatření vlády ČR proti šíření onemocnění coronavirem. Byla zavedena také opatření ve veřejné dopravě a vydány nové jízdní řády autobusových linek.
11. března 2020
Krajský úřad Libereckého kraje uzavřen
  Od 11. března je krajský úřad Libereckého kraje pro veřejnost uzavřen, tj. až do odvolání jsou zrušeny úřední hodiny Krajského úřadu Libereckého kraje.
10. března 2020
Aktuální informace o koronaviru
  Všechny potřebné a aktuální informace týkající se epidemie způsobené koronavirem COVID-19 naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, nebo na stránkách Hygienické stanice Liberec.

Základní informace o onemocnění
Mimořádné opatření – uzavření škol
Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob
Mimořádné opatření – zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí


21. února 2020
Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
  Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště ve Frýdlantu, rozšiřuje úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, v období od 23. března 2020 do 1. dubna 2020.
14. února 2020
Výběrové řízení na místo referenta hospodaření se ruší
  Tajemník městského úřadu oznamuje, že výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent hospodaření s majetkem obce, bytová správa, se ruší.
20. ledna 2019
Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
  Územní pracoviště ve Frýdlantě, Oddělení majetkových daní, rozšiřuje úřední hodiny pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020. Přečtete si více informací...
7. ledna 2020
Poplatek za komunální odpad
  Místní poplatek v roce 2020 za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem, na osobu a kalendářní rok, činí 500 Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června a je možné jej uhradit hotově nebo platební kartou, po dohodě také bankovním převodem, případně měsíčními splátkami z běžného účtu, nebo s nájemným (u městských bytů).

  Pro všechny, kteří řádně a včas poplatek zaplatí, je v kanceláři odpadového hospodářství připravena sada tašek na třídění odpadu.