neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

česky
polski
dnes je středa, 20. března 2019
 
Počasí
Nejbližší akce
Konalo se...
Hlášení rozhlasu
Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Aktuální oznámení...
18. března 2019
Výběrového řízení na místo knihovnice – knihovník
  Město Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výběrové řízení na místo knihovnice – knihovník městské knihovny v Novém Městě pod Smrkem. Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání rodičovské dovolené, nejdéle na tři roky.
18. března 2019
TULIPAN nyní také ve Frýdlantu
  Komunitní centrum TULIPAN v současné době rozšiřuje aktivity také na Frýdlantsko. První z těchto aktivit je Arteterapeutická dílna (rukodělné tvořivé činnosti). Tato dílna bude otevřena každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Přečtěte si více…
13. března 2019
Výluky na železnici
  Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o výlukách, které budou probíhat na železniční trati Liberec – Jindřichovice pod Smrkem, v úseku Liberec – Mníšek u Liberce, ve dnech 27. a 28. března 2019 vždy od 8:00 hod. do 12:40 hod. Vlaky Os 6307, Os 6358, Os 6359, Os 6306, Os 6335, Os 6360, Os 6381, Os 6308, Os 6337 a Os 6310 jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Liberec – Mníšek u Liberce a opačně.
12. března 2019
Databáze volnočasových aktivit na Frýdlantsku Free–Time
  Již třetím rokem je v provozu databáze volnočasových aktivit na Frýdlantsku www.free-time.cz. Spolky, sportovní organizace, ale i školy a domy dětí zde zdarma inzerují své pravidelné kroužky a setkání pro děti i dospělé. V současnosti si můžete vybrat z nabídky, např. podle věku nebo místa konání, více než 250 aktivit. Vyhledávat můžete i letní či příměstské tábory.
12. března 2019
Frysko – Frýdlantsko sociálně kooperuje
logo Frysko
  Dluhy, bydlení, stáří, nemoc, handicap, ztráta zaměstnání… to jsou potíže, které v životě občas potkávají nás i naše blízké. Proto vznikl podrobný přehled sociálních a souvisejících služeb přímo pro Frýdlantsko – FRYSKO. Přečtěte si více…
11.března 2019
Vynášení Morany – paní Zimy
  Dne 6. dubna 2019, den před Smrtnou nedělí, pořádá Klub českých turistů (KČT) již tradičně jarní lidový obřad k rozloučení se se zimou a přivítání jara „Vynášení Morany“. Sraz je ve 13 hodin na náměstí u skříňky KČT a půjde se k potoku Lomnice, kde se dle lidové pověsti hodí (utopí) paní Zima. Po cestě se budou zpívat písničky a říkat básničky a říkanky k vítání jara. Na konci pochodu bude pro všechny připraveno občerstvení, které zajistí turisté. V cíli budou připravena ohniště. Vezměte si proto sebou buřty k opečení. Pro děti budou připraveny zábavné hry. Tímto KČT všechny srdečně zve.
27. února 2019
Maják zve na výstavu a besedu k výročí založení organizace
  Maják, o. p. s., v Novém Městě pod Smrkem působí již devátým rokem a letos oslaví 20 let od svého založení. Svou činnost zaměřuje na pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let a mladým lidem v dospívání a obtížných životních situacích od 13 do 26 let. Dne 8. dubna 2019 bude v J–centru zahájena výstava panelů s informacemi o duševních onemocněních a poruchách. Přečtěte si více…
27. února 2019
Studie rekonstrukce náměstí Nové Město pod Smrkem
studie rekonstrukce náměstí
  Dne 5. dubna 2019, od 17 hod., se v sále „Dělnického domu“ uskuteční veřejná prezentace studie rekonstrukce náměstí v Novém Městě pod Smrkem. Studii představí její autoři z architektonického uskupení City Upgrade. Na prezentaci a následnou diskusi zveme širokou veřejnost, laickou i odbornou.
15. února 2019
Beseda s architekty o rekonstrukci náměstí
  Dne 8. února 2019 proběhla veřejná beseda za účasti pozvaných architektů k rekonstrukci náměstí v Novém Městě pod Smrkem. Besedu inicioval a organizoval Okrašlovací spolek spolu s předcházející anketou k danému tématu. Součástí besedy bylo také seznámení s výsledky ankety. Fotografie z besedy…
13. února 2019
Odborné vyjádření ke stavu dřeviny – „Vánoční Smrk“
  Při loňském rozsvěcení vánočního stromu, jste si zajisté všimli zhoršeného zdravotního stavu našeho vánočního smrku. Již na první pohled je patrné, že strom není v dobré „kondici“, jehličí celé koruny je řidší, ale lze již nalézt větve i s úplnou absencí jehličí.

  Z tohoto důvodu město Nové Město pod Smrkem požádalo Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, o provedení odborného posouzení stavu Smrku pichlavého, který každoročně plní funkci vánočního stromu. Přečtěte si více informací…


30. ledna 2019
Porucha veřejného osvětlení
  Z důvodu závažnější poruchy nebude svítit veřejné osvětlení v části ulic Revoluční, Žižkova a Jindřichovická. Oprava bude provedena pravděpodobně příští týden.
11. ledna 2019
Poplatek za komunální odpad
  Místní poplatek za sběr, shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v územním obvodu obce Nové Město pod Smrkem, podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, v roce 2019, na osobu a kalendářní rok, činí 500 Kč.

  Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 30. června příslušného kalendářního roku a je možné jej uhradit hotově nebo platební kartou. Po dohodě se správcem poplatku také bankovním převodem, měsíčními splátkami z běžného účtu, nebo s nájemným (u městských bytů).


8. ledna 2019
Odkládání odpadů
  Odkládání odpadů mimo nádoby a znečišťování stanoviště sběrných nádob je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 20 000 Kč. Objemný odpad lze odložit zdarma ve sběrném dvoře v Žižkově ulici.
7. ledna 2019
Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
  Územní pracoviště ve Frýdlantě, Oddělení majetkových daní, rozšiřuje pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 úřední hodiny. Přečtete si více informací...
5. ledna 2019
Lékařská pohotovost ve Frýdlantu
  Lékařská pohotovost ve Frýdlantu i nadále funguje. Nachází se v přízemí v prostorách Plicní ambulance Krajské nemocnice Liberec (Fügnerova 1124, Frýdlant). Službu poskytuje KNL, a. s., a je zajišťována převážně místními praktickými lékaři a specialisty. Telefonní kontakt na pohotovost je 770 164 424. Ordinační doba:
  pondělí až čtvrtek18 hod. – 21 hod.
  pátek17 hod. – 21 hod.
  sobota, neděle a svátky9 hod. – 18 hod.

4. ledna 2019
Informace pro občany
  Z technických důvodů nelze v některých místech vyvézt popelnice. Žádáme občany o trpělivost a pochopení. Odvoz bude proveden v nejbližší možné době.
19. prosince 2018
Portál Frysko
  Portál Frysko poskytuje přehled sociálních a souvisejících služeb pro Frýdlantsko. Přečtěte si více informací...
11. prosince 2018
Sběrný dvůr
  V úterý, dne 18. prosince 2018, bude sběrný dvůr z technických důvodů uzavřen.
13. prosince 2018
Liberecký kraj podpořil hasiče
Tatry 815 - CAS 32   Liberecký kraj podpořil v letošním roce hasiče v Novém Městě pod Smrkem.

  Prostřednictvím programu č. 1.1 „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ přispěl na pořízení ochranných prostředků požární ochrany částkou ve výši 121 470 Kč.


11. prosince 2018
Městská knihovna je zavřena
  Od 11. prosince 2018 do 4. ledna 2019 bude městská knihovna mimo provoz. První výpůjční den v novém roce tak bude v pondělí 7. ledna.
10. prosince 2018
Provozní doba na sběrném dvoře
  Na sběrném dvoře došlo ke změně provozní doby po dobu zimních měsíců:
  pondělí 9:30 – 16:00
  úterý9:30 – 16:00
  středa9:30 – 16:00
  čtvrtekzavřeno
  pátek9:30 – 16:00
  sobota9:00 – 13:00
  nedělezavřeno

10. prosince 2018
Odborný lesní hospodář
  Městský úřad Frýdlant, jako orgán státní správy lesů, pověřil výkonem funkce odborného lesního hospodáře, v lesích o výměře menší než 50 ha v katastrálních územích obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant, od 1. ledna 2019, pana Radima Seiferta.
30. listopadu 2018
Přerušení dodávky pitné vody
  V pondělí, dne 3. prosince, z důvodu prací na odstranění havárie vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody v ulici Švermova, Nádražní a v ulici Tylova. Omezení dodávky pitné vody bude po dobu nutnou k opravě poruchy, od 8:00 hod. do 13:00 hod. V úterý, dne 4. prosince, bude přerušena dodávka pitné vody v lokalitě Malá strana, od 7:30 hod. do 13:00 hod.
28. listopadu 2018
Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního stromu
  Město Nové Město pod Smrkem Vás srdečně zve na rozsvícení vánočního smrku, které se koná v neděli 2. prosince na náměstí. V 17 hodin vystoupí děti ZUŠ a MŠ, zazpívají vánoční písně a rozsvítí vánoční strom.
 
26. listopadu 2018
Změna jízdních řádů od 9. prosince
  Od 9. prosince 2018 dochází ke změně jízdních řádů v železniční a autobusové veřejné dopravě. Jízdní řády a další informace naleznete na www.iidol.cz. K dispozici je také přehled změn pro Liberecko. Cestující budou mít nadále možnost zakoupit si u dopravců knižní jízdní řád.
21. listopadu 2018
Anketa k úpravě Mírového náměstí
Mírové náměstí   Pro podporu zpracování projektu úpravy Mírového náměstí připravil Okrašlovací spolek jako první krok anketu.

  V aktuálním výtisku Novoměstských novin naleznete vložený dotazník. Mimo to je dostupná i elektronická verze ankety. Přečtěte si více informací…


19. listopadu 2018
Uzavření silnice Smědava – Souš
  V úterý 20. listopadu 2018 dojde k uzavření silnice II/290 kolem soušské přehrady. Neprůjezdná zůstane až do odvolání.
15. listopadu 2018
Liberecký kraj podpořil obnovu křížku
Trenklerův kříž
  Liberecký kraj podpořil ve výši 26 950 Kč obnovu Trenklerova kříže v ulici Tovární. Dotace byla přidělena z dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu č. 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny.


30. října 2018
Výluka na železniční trati
  Dne 2. listopadu 2018, od 7:30 hod. do 12:55 hod., bude probíhat výluka na železniční trati 037 v úseku Liberec – Mníšek u Liberce. Všechny osobní vlaky na tomto úseku budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
24. října 2018
Otevírací doba na hřbitově v období Památky zesnulých
  Od pátku 26. října do neděle 4. listopadu bude hřbitov otevřen do 20 hodin. Klingerova hrobka bude otevřena od pátku 2. listopadu do neděle 4. listopadu, vždy od 10 hodin do 17 hodin.
18. října 2018
Výluky na železničních tratích
  Dne 1. listopadu 2018, od 7:00 hod. do 16:45 hod., bude probíhat výluka na železniční trati v úseku Nové Město pod Smrkem – Jindřichovice pod Smrkem. Ve dnech 6. a 7. listopadu 2018, vždy od 7:55 hod. do 12:55 hod., bude probíhat výluka v úseku Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem. Osobní vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více informací…
17. října 2018
Dotace na zalesnění
  Město získalo dotaci z OPŽP na zalesnění zemědělských pozemků degradovaných náletovými dřevinami v Hajništi. Čtěte více…
16. října 2018
Čištění komínů
  Ve dnech 22. 10. až 24. 10. 2018 provádí ve městě kominík kontrolu a čištění komínů na tuhá i plynná paliva, výběr sazí, měření komínového tahu, prohlídka průduchu inspekční kamerou, apod. Službu si lze objednat.
6. října 2018
Výsledky voleb
  Podrobné výsledky voleb do zastupitelstev obcí naleznete na stránkých www.volby.cz.
 Poslední změna 18. 3. 2019 v 15:29   e-mail: copyright © 2006–2019 Město Nové Město pod Smrkem