Naše město

Informace o městě Nové Město pod Smrkem

Základní údaje

  mapa ČR První písemná zpráva roku 1381
  Nadmořská výška: 465 m n.m.
  Poloha: 15º 14' v.d., 50º 56' s.š.
  Katastrální výměra: 2892,9
  Počet obyvatel: 3650
  Poštovní směrovací číslo: 463 65
  Číslo obce jako základní
  územní jednotky: 564265

  Části obce:

   Hajniště
   Ludvíkov pod Smrkem
   Nové Město pod Smrkem

Interaktivní mapa ulic města a další mapy

foto náměstí

  Kliknutím na význačné budovy získáte více informací


městský znak Nového Města pod Smrkem

Městský znak

  Městu byl spolu s městskými právy roku 1592 udělen městský znak.

  Městský znak se sestává z modrého štítu, stříbrného osmiramenného kola (znak pánů z Redernů) a hornických insignií - kladívka a mlátku.Městský prapor

městský prapor Nového Města pod Smrkem

  Městu byl v lednu 1997 udělen předsedou parlamentu městský prapor.

  List praporu tvoří pět svislých pruhů v pořadí: modrý, bílý, modrý, bílý a modrý, v poměru 1 : 1 : 5 : 1 : 1. Délka a výška praporu je v poměru 3 : 2. Ve středu modrého pole je znak města, stříbrné kolo s osmi paprsky a pod ním zkřížené stříbrné hornické kladívko a mlátek.


  K pozoruhodným stavbám města patří kostel sv. Kateřiny z roku 1607, evangelický kostel z roku 1911 a mauzoleum Klingerů z roku 1901.


Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny

  Byl založen v roce 1607 Kateřinou z Redernů jako evangelický kostel. V roce 1652 byl přesvěcen na katolický. V roce 1693 byla přestavěna zchátralá věž. Protože hrozilo zřícení kostela byl v roce 1821 kostel zbořen. Nová výstavba byla dokončena v roce 1891a v roce 1894 byla dokončena rekonstrukce vnitřku kostela. V 80 tých letech byla opravena zchátralá střecha a v roce 1990 byla vyměněna krytina kopule věže. Původní oltářní obraz od malíře Josefa Rittera von Füricha byl přibližně v roce 1993 zcizen.

  Budova na snímku v popředí je fara.

Pomník děkana Gottfrieda Menzela

Pomník děkana Gottfrieda Menzela

  Na památku katolického kněze Gottfrieda Menzela byl za katolickým kostelem vystavěn mramorový obelisk. Gottfried Menzel prožil jako kněz a významný přírodovědec v Novém Městě a jeho nejbližším okolí 45 roků a byl v minulém století jednou z nejvýznamnějších postav Frýdlantska.

Pomník děkana Gottfrieda Menzela, detail

  Z jeho pera pocházejí vůbec první přírodovědecké informace o Frýdlantsku i Jizerských horách. Ceněné a objevné byly i jeho geologické práce.

Evangelický kostel

Evangelický kostel

  Za tratí západně od středu města stojí Evangelický kostel. Postaven byl v roce 1911 a byl vysvěcen roku 1912. Nyní jej vlastní Církev českobratrská evangelická. Sídlí na adrese Blahoslavova 325, Nové Město pod Smrkem.

Klingerovo mauzoleum

  Mauzoleum nechali postavit roku 1901 potomci zakladatele textilního podniku. Ignaz Klinger začínal v roce 1839 jako faktor, který organizoval domácí předení bavlněné příze pro různé podnikatele. V roce 1862 postavil vlastní tkalcovnu a od roku 1868 v ní pracovalo již 150 mechanických stavů.

Klingerovo mauzoleum

  Od 80 let minulého do začátku tohoto století dosáhla firma největšího rozkvětu. V době krize 1930 - 30 byl rodinný podnik změněn na akciovou společnost LANEX. Po válce byl zestátněn a stal se z ní závod Textilana Nové Město pod Smrkem. Po třiceti letech byl objekt darován městu. Dlouhá léta byla tato výjimečná stavba devastována a v letech 1987 se uvažovalo o její demolici.

  Jde o významný monument, důsledně orientovaný k italským vzorům. Konkrétně v něm můžeme spatřovat paladiánskou reminiscenci, kterou se pyšní vila Capra ve Vincenze, postavená v osmdesátých letech 19. století, a kostel IL Redentore v Benátkách. Objekt tvoří jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží ve kterém jsou uloženy ostatky Klingerovy rodiny. Cenné je zejména původní pískovcové obložení a vnější kamenická výzdoba budovy.

Klingerovo mauzoleum, interier

  V roce 1993 byla stavba Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Rozsáhlá rekonstrukce byla za finanční účasti Min. kultury, Okresního úřadu a města zahájena v roce 1995 a dokončena v roce 2000.

  Tato fotografie byla pořízena při slavnostním otevření mauzolea kdy vystoupil pěvecký sbor, který působí při Základní umělecké škole v Novém Městě pod Smrkem. Případní zájemci si mohou po dohodě na tel. 482 360 334 prohlédnout vnitřek obnoveného mauzolea.