Partnerská města

Partnerská města

Svazek obcí SMRK

  Svazek obcí SMRK byl založen za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu na Frýdlantsku.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko sdružuje všech 18 obcí z území ORP Frýdlant (Liberecký kraj). Obce spolupracují v oblasti rozvoje území, životního prostředí i v oblasti sociální.

  Na webu www.Frydlantsko2030.cz naleznete informace o průběhu tvorby strategického dokumentu a pozvánky na společná setkání.

Polsko

podpis Partnerské smlouvy
  Na základě usnesení zastupitelstva města 55/07/ZM proběhlo 23. května 2007 v 15:00 hod. na Urządu Miasta w Świeradowie Zdroju setkání zástupců samospráv obcí Świeradów Zdrój, Nové Město pod Smrkem a Lázně Libverda za účelem podpisu Partnerské smlouvy mezi těmito obcemi. Tato smlouva by měla být základem pro navázání spolupráce při turistickém rozvoji Jizerských hor, v záležitostech místního významu v oblasti veřejného, hospodářského, ekologického, sociálního a kulturního dění a výměny zkušeností místních samospráv.

Partnerská smlouva s městem Świeradów Zdrój

  Při setkání jsme se dozvěděli nové informace o tomto malebném lázeňském městečku. O jeho dynamickém rozvoji svědčí, že ve městě je k dispozici 3500 lůžek pro hosty a 10 menších plaveckých bazénů. Současná kapacita je však stále nedostatečná, probíhá tedy výstavba objektů s dalšími 1000 lůžky. Pro nás byla velmi významná informace, že bude velice brzo zahájena výstavba 8 místné kabinkové lanovky z Czerniawa Zdrój na Stóg Izerski a že je plánováno zprovoznění horní části sjezdovky.

taneční soubor Lole ruži   S městy Mirsk a Leśna jsou od roku 1999 uzavřeny partnerské smlouvy.

Partnerská smlouva s městem Mirsk

  Snímek je z účasti Novoměstského tanečního souboru „Lole ruži“ na „Izerske Gali Folkloru“ v Mirsku v červnu 2001.

slavnosti Dny kvetoucích rododendronů   S městem Świeradów Zdrój neformálně spoluopracujeme již od roku 1993.

  Snímek je z jara 2001 ze slavnosti „Dny kvetoucích rododendronů“, která se konala ve Świeradowe Zdróji. Zakládání arboreta VIP.

Nová Města Evropy (Neustadt in Europa)

  Naše město je členem největšího evropského sdružení měst a obcí. Toto společenství zahrnuje 36 měst a obcí z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska a Česka. Mottem práce sdružení je Werben auf Gegenseitigkeit (Propagací ke vzájemnému prospěchu). Další informace najdete na www.neustadt-in-europa.eu.