Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

  Město Nové Město pod Smrkem se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně www.nmps.cz.

Stav souladu

  Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s předpisy, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

  Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu s předpisy:
    Některé dokumenty zveřejňované na úřední desce, zaslané třetími subjekty, mohou být nepřístupné (skenované strojově nečitelné PDF)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. září 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Případné technické dotazy můžete zaslat na adresu správce webu .


  Na těchto webových stránkách nepoužíváme cookies, neobtěžujeme tak návštěvníky s potvrzením souhlasu s používáním cookies a nesledujeme aktivity návštěvníků. Nepoužíváme javascriptové knihovny třetích stran ani externí fonty, nepoužíváme žádné měřící a reklamní sledovací skripty ani sledovací prvky sociálních sítí. Neobtěžujeme čtenáře žádnou formou reklamy.

  Javascript využíváme jen ve velmi omezené míře, slouží především pro komfortnější ovládání a ošetření webových formulářů a pro otevření okna s vybraným obrázkem. Webové stránky jsou plně funkční a ovladatelné i s vypnutým javascriptem nebo v prohlížečích bez podpory javascriptu.

  Nepoužíváme Flash, Silverlight, Javu ani jiné podobné technologie, které by vyžadovaly po návštěnících instalování dalších součástí do operačního systému nebo webového prohlížeče. Na webu nejsou prvky s opakovanými animacemi, blikáním, ani zvuky. Neobtěžujeme uživatele systémem reCAPTCHA apod.

  Dokumenty nebo přílohy ke stažení jsou publikovány ve formátu PDF; moderní prohlížeče tento formát umí zobrazit nativně, není potřeba instalovat žádné doplňky nebo aplikace. Některé dokumenty ke stažení jsou komprimovány do archivů ZIP. Současné operační systémy umožňují práci s archivy ZIP bez nutnosti instalace dalších aplikací. Tiskopisy určené k elektronickému vyplnění jsou k dispozici v univerzálním formátu RTF, se kterým lze pracovat v různých operačních systémech i bez velkých a drahých kancelářských editorů jako Office apod.