neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

dnes je pondělí, 18. prosince 2017
 
Organizační struktura MěÚ

Organizační struktura Městského úřadu Nové Město pod Smrkem

Ing. Pavel Smutný

Starosta

  Budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Starosta stojí v čele městského úřadu.

Ing. Miroslav Kratochvíl

Místostarosta

  Budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti.

František Homolka

Tajemník

  Budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 14. Je nadřízený všem pracovníkům městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně-právních. Je pověřen řízením odboru pro správu majetku.


Správní odbor

  Sekretariát a podatelna (hlavní budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 9) – podávání žádostí, stížností, ohlašovna shromáždění občanů a poskytování informací občanům.

  Matrika (hlavní budova radnice, Palackého 280, přízemí, dveře č. 1) – ohlašovna trvalého pobytu, matriční agenda, svatební obřady, ověřování podpisů, evidence ztrát a nálezů.

  Vedoucí správního odboru (hlavní budova radnice, Palackého 280, I. patro) – majetkoprávní věci, prodej a pronájem pozemků města.

  Přestupky (vedlejší budova radnice, Palackého 275, I. patro) – přestupková agenda, podání a projednání přestupků.

  Požární ochrana a krizové řízení...


Finanční odbor

  Budova radnice, Palackého 280, přízemí. Zajišťuje kompletní účetnictví, rozpočet, mzdy a financování města. Účetní pro příspěvkové organizace ve vedlejší budově, Palackého 275, první patro. Podrobnosti o odpadovém hospodářství...


Sociální odbor

  Vedlejší budova, Palackého 275, přízemí vlevo. Výkon státní správy pověřeného obecního úřadu na úseku sociální péče (rodiny s dětmi staří a postižení občané, nezaměstnaní).

    pečovatelská službaMiluše Plíškovátel.: 482 325 141
    pečovatelská službaGabriela Resselovátel.: 482 325 141
    pečovatelská službaJitka Oravcovátel.: 482 325 141
    pečovatelská službaDana Přibylovátel.: 482 325 141

  Dům pečovatelské služby, Švermova 301, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

  Podrobné informace o DPS...


Odbor výstavby a životního prostředí

  Budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 11 a 13. Územní řízení (rozhodování o umístění stavby, využití území, o chráněném území, stavební uzávěře, změny územního plánu), stavební řízení (stavební práce na ohlášení, stavební povolení), doprava (povolování úprav a zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných prostranství), ochrana přírody a krajiny, povolování kácení zeleně, posuzování životního prostředí a ochrany zvířat, včetně ukládání pokut, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu.


Odbor správy majetku

  Odbor je rozdělen na dvě oddělení. Oddělení bytové správy je ve vedlejší budově, Palackého 275, přízemí vpravo. Oddělení komunální hosp. je v hlavní budově, Palackého 280, v přízemí.

 Poslední změna 29. 11. 2017 v 15:16   e-mail: copyright © 2006–2017 Město Nové Město pod Smrkem