Úřední deska MěÚ
nahoru

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
nahoru

Finanční odbor, rozpočet města
Rozpočet města Nové Město pod Smrkem – přehled

nahoru

Rozpočet příspěvkových a dalších organizací
nahoru

Dražební vyhlášky
  • 30. července 2020, Exekutorský úřad Jeseník
    Dražební vyhláška, povinný: Zavadil Jaroslav
  • 30. července 2020, PROKONZULTA, a. s.
    Dražební vyhláška, předmět dražby: zastavěná plocha a nádvoří, Nové Město pod Smrkem, č. p. 731 a další.
nahoru