neviditelna_tecka

Nové Město pod Smrkem

dnes je pondělí, 22. července 2019
 
Územní plán města Nové Město pod Smrkem

Územní plán města Nové Město pod Smrkem

Územní plán města Nové Město pod Smrkem


Územní plán města Nové Město pod Smrkem - starší verze

ÚPNSÚ Nově Město pod Smrkem

V platnosti od 4. prosince 1996

Kompletní mapa
Kompletní mapa
Obce – detail
Obce – detail
Město – detail
Město – detail (sever)

1. změna ÚPNSÚ Nově Město pod Smrkem


2. změna ÚPNSÚ Nově Město pod Smrkem

  Projednán 13. prosince 2006
  Projednání druhé změny bylo ukončeno bez schválení.

3. změna ÚPNSÚ Nově Město pod Smrkem


Nový územní plán města Nové Město pod Smrkem

Oznámení o pořizování nového územního plánu města Nové Město pod Smrkem

    Na základě povinnosti stanovené novým stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) schválilo Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem na svém jednání dne 25. 4. 2012, usnesením č. 192/12/ZM, pořízení nového územního plánu města Nové Město pod Smrkem. Územní plán bude pořízen pro celé území města, tedy katastrální území Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov pod Smrkem a Hajniště. Více informací v Oznámení o pořizování nového územního plánu města Nové Město pod Smrkem.

    Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území města Nové Město pod Smrkem sdělujeme, že v termínu od 21. 5. 2012 do úterý 31. 7. 2012 mohou podávat své žádosti a návrhy do nového územního plánu města Nové Město pod Smrkem.

    Vaše konkrétní návrhy na změnu územního plánu, podávejte prosím prostřednictvím stavebního úřadu na formuláři: Návrh na pořízení změny územního plánu.

    V rámci tohoto termínu mohou dále občané i jednotlivé firmy a společnosti, stejně jako drobní podnikatelé, podnikající na území obce, uvést své připomínky a návrhy k řešení území, vyplněním jednoduchého dotazníku: Dotazník pro potřeby územně plánovací dokumentace


Zadání Územního plánu Nově Město pod Smrkem


 Poslední změna 18. 7. 2019 v 15:28   e-mail: copyright © 2006–2019 Město Nové Město pod Smrkem