Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy a zjednodušuje komunikaci občana s úřady. Občan nemusí obcházt v jedné záležitosti několik úřadů, ale problém vyřídí na jedné přepážce, prostřednictvím kteréhokoliv místa Czech POINT.

Více informací naleznete na stránkách projektu Czech POINT.

Czech POINT dále umožňuje přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72), vydat výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb., vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Výpis z insolvenčního rejstříku. Více informací na stránkách projektu Czech POINT.

Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze zajistit také zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.

V současné době může každý na místě Czech POINT požádat o následující ověřený výpis:

  • Výpis z Katastru nemovitostí. Výpis může požadovat anonymní žadatel. Výpis je vyhledán na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
  • Výpis z Obchodního rejstříku může požadovat anonymní žadatel na základě znalosti IČ obchodní organizace.
  • Výpis z Živnostenského rejstříku může požadovat anonymní žadatel na základě znalosti IČ obchodní organizace.
  • O výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.
  • Výpis z Rejstříku trestů z neveřejné evidence, lze vydat osobě, které se výpis týká, případně zplnomocněnci (na základě úředně ověřené plné moci). Žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Na místě je nutné podepsat žádost o vydání výpisu.

Kde u nás najdete místo Czech POINT?

Místnosti, kde lze o vydání výpisu zažádat, jsou označeny logem Czech POINT. Na městském úřadu je takto označena matrika (budova "A" městského úřadu, Palackého 280, přízemí, dveře č. 1). Zde občan obdrží všechny výstupy z veřejné evidence a z neveřejné evidence.

Dále je označena kancelář vedoucí správního odboru (budova "A" městského úřadu, Palackého 280, I. patro) a kancelář vedoucího odboru výstavby a životního prostředí (budova "A" městského úřadu, Palackého 280, II. patro), kde občan obdrží výstupy z veřejné evidence.

Kontaktní místa Czech POINT jsou zřízena také na některých pracovištích České pošty.

Kolik to bude stát?

Výše poplatků za poskytnutí výstupu z ISVS je stanovena v příloze zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Z veřejné evidence je to 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další stránku. Z neveřejné evidence 50 Kč za každou stránku.

Czech POINT