Pečovatelská služba Nové Město pod Smrkem

Pečovatelská služba Nové Město pod Smrkem

  Pečovatelská služba je poskytována na území Nového Města pod Smrkem již od roku 1973 spolu s provozem Domu s pečovatelskou službou. V roce 1996 byl uveden do provozu nový bezbariérový dům s 24 bytovými jednotkami a technickým zázemím (Švermova 301).

  Dům s pečovatelskou službou je také sídlem terénní a ambulantní pečovatelské služby Nové Město pod Smrkem. Naše služba je poskytována uživatelům přímo v jednotlivých domácnostech na území města a v přilehlých obcích – Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem.

  Pečovatelská služba je kromě několika zákonem daných výjimek služba placená a je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami stanovujícími maximální úhrady za poskytování PS. Naší snahou je poskytovat kvalitní služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Dům pečovatelské služby   Dům pečovatelské služby   Dům pečovatelské služby   Dům pečovatelské služby  

Více fotografií z Domu s pečovatelskou službou

Zřizovatel: Město Nové Město pod Smrkem,
Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Registrace: Krajský úřad Liberec, odbor sociálních věcí

Identifikátor služby: 8227630

Zájemci o služby nebo o bydlení v DPS nás mohou kdykoliv kontaktovat:

  Osobně, každý pracovní den přímo v budově DPS v době 7:30 h – 14:30 h, dotazy zodpoví paní Plíšková, nebo službu konající pečovatelka, v úřední den (pondělí, středa) pracovnice sociálního odboru. Nebo telefonicky na čísle 482 325 141 (DSP, je možné nechat vzkaz a tel. číslo na záznamníku), nebo 482 360 350 (sociální odbor).

  Adresa:Pečovatelská služba Nové Město pod Smrkem 
  Švermova 301
  463 65 Nové Město pod Smrkem
  Sociální pracovník:Bc. Jitka Koutníková
  tel.: 482 360 350
  e-mail:
  Pečovatelky:tel.: 728 206 033
  Koordinátor pečovatelské služby:Miluše Plíšková
  tel.: 482 325 141
  mobil: 607 955 767
  e-mail:


Provoz této sociální služby je každoročně podporován
finančními prostředky z rozpočtu Libereckého kraje.

Liberecký kraj