zřizovatel: Město Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem
registrace: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí
identifikátor služby: 8227630

Pečovatelská služba je poskytována na území Nového Města pod Smrkem již od roku 1973 spolu s provozem Domu s pečovatelskou službou. V roce 1996 byl uveden do provozu nový bezbariérový dům s 24 bytovými jednotkami a technickým zázemím (Švermova 301).

Dům s pečovatelskou službou je také sídlem terénní a ambulantní pečovatelské služby Nové Město pod Smrkem. Naše služba je poskytována uživatelům přímo v jednotlivých domácnostech na území města a v přilehlých obcích – Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem.

Pečovatelská služba je kromě několika zákonem daných výjimek služba placená a je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami stanovujícími maximální úhrady za poskytování PS. Naší snahou je poskytovat kvalitní služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Provoz této sociální služby je každoročně podporován finančními prostředky z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Kontakt

Kontakty na pečovatelskou službu naleznete v sekci Sociální odbor.

Zájemci o služby nebo o bydlení v DPS mohou kdykoliv kontaktovat:

  • Osobně, každý pracovní den přímo v budově DPS v době 7:30–14:30 hodin, dotazy zodpoví paní Plíšková, nebo službu konající pečovatelka, v úřední den (pondělí, středa) pracovnice sociálního odboru.
  • Telefonicky na telefonním čísle 482 325 141 (DSP, je možné nechat vzkaz a telefonní číslo na záznamníku), nebo 482 360 350 (vedoucí sociálního odboru).

Vývěska sociálního odboru

Fotogalerie