Fotografie města a okolí

Fotografie a jejich autoři

Fotografie uveřejněné na stránkách města nám laskavě zapůjčili tito autoři:


  Fotografie, jakožto dílo fotografické, podléhají autorskému zákonu 121/2000 Sb. zákonů ČR. Nositelem autorských práv fotografií jsou autoři uvedení u jednotlivých fotografií. Je možné dílo užít pro osobní potřebu nebo dílo citovat. Jiné použití je možné pouze se souhlasem autora.

  Pokud budete chtít některé ze zde uvedených fotografií, případně tyto fotografie v originálním rozlišení, obracejte se přímo na jejich autory.

  Podle zákona ČR č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jsou fotografie považovány za dílo fotografické. Pokud chcete dílo užít (ve smyslu § 12, odst. 4; tj. jinak, než pro osobní potřebu) je nutné získat souhlas autora. Užitím díla se rozumí citování, použití či zveřejnění díla nebo jeho části, či jeho modifikace; ať už v tištěné, elektronické či jiné formě. Povinnost získat souhlas autora nevzniká při užití díla k účelům vědeckým, vyučovacím či jiným vzdělávacím účelům (§ 31). Stále ale platí, že vždy musíte uvést jméno autora, název díla a pramen. Tato práva vznikají automaticky spolu s dílem a platí bez ohledu na to, zda je to u díla uvedeno či nikoli.

Zpět