Městský kamerový systém města Nové Město pod Smrkem je budován a rozšiřován jako nástroj k monitorování veřejného prostranství za účelem zvýšení ochrany majetku města (krádež, vloupání, vandalismus), zvýšení bezpečnosti osob (napadení, loupež, krádež, jiná fyzická újma), ochrany života a zdraví osob, získávání důkazního materiálu pro příslušné odpovědné orgány (soudy a Policie ČR v případě trestných činů, obecní úřady v případě řešení přestupků) a získávání materiálu pro řešení pojistných událostí (s věcně příslušnou pojišťovnou).