Struktura úřadu - detail zaměstnance
Jan Kavka
Jan Kavka, DiS.
referent – projekty, dotace, pověřenec pro ochranu osobních údajů
telefon: +420 482 360 324
e-mail:
ID DS: 63tbyqn

  Budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 13. Administrace projektů a žádostí o národní a evropské dotace, dotační řízení, konzultace a pomoc v dané oblasti organizacím města.

  Zpracování podkladů v rámci požární ochrany a krizového řízení.

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle čl. 37 odst. 7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).


Zpět na strukturu úřadu