Struktura úřadu - detail zaměstnance
Ing. Vladislav Petrovič
Ing. Vladislav Petrovič
tajemník
telefon: +420 482 360 323
mobil: +420 736 672 327
e-mail:
ID DS: 63tbyqn

  Budova B městského úřadu, Palackého 284, 2. patro, dveře č. 20. Je nadřízený všem pracovníkům městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně–právních. Je pověřen řízením odboru správy majetku.


Zpět na strukturu úřadu