Struktura úřadu - detail zaměstnance
Radim Suk
Radim Suk
vedoucí odbor výstavby a životního prostředí
telefon: +420 482 360 355
mobil: +420 723 656 018
e-mail:
ID DS: 63tbyqn

  Budova A městského úřadu, Palackého 280, 2. patro, dveře č. 12. Výstavba a územní řízení, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, doprava a silniční hospodářství. Kontaktní místo Czech POINT.


Zpět na strukturu úřadu