Struktura úřadu - detail zaměstnance
Radim Suk
Radim Suk
vedoucí odbor výstavby a životního prostředí
telefon: +420 482 360 355
e-mail:
ID DS: 63tbyqn

  Budova radnice (čp. 280), II.patro. Výstavba a územní řízení, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, doprava a silniční hospodářství. Kontaktní místo Czech POINT.


Zpět na strukturu úřadu