Petr Černica

Petr Černica

starosta

e-mail:starosta@nmps.cz
telefon:(+420) 482 360 321
mobil:(+420) 721 221 840

Budova "A" městského úřadu, Palackého 280, II. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát).
Starosta zastupuje město navenek, ale z jeho postavení nevyplývají žádné samostatné rozhodovací pravomoci, které by předem nebyly schváleny zastupitelstvem nebo radou města. Není zaměstnanec města.
Do působnosti starosty spadají tyto oblasti: ekonomika, monitoring dotací, výkon samosprávy, policie a veřejný pořádek, Teplárenská Novoměstská, Frýdlantská vodárenská, energetika, územní plánování města, školské PO (ZUŠ, MŠ, ZŠ, SVČ „ROROŠ"), PO SRC, cestovní ruch, sociální oblast, městské lesy, kultura, Novoměstské noviny.