Adresa a kontaktní údaje

provozovatel: Město Nové Město pod Smrkem
se sídlem: Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem
IČ: 00263036
DIČ: CZ00263036
telefon: 724 705 210
482 360 343
adresa provozovny: Žižkova 382
463 65 Nové Město pod Smrkem
obsluha sběrného místa: Petr Svoboda
telefon obsluhy: 601 549 504

Provozní doba

pondělí 8:00–17:00
úterý 8:00–16:00
středa 8:00–17:00
čtvrtek zavřeno
pátek 8:00–16:00
sobota 8:00–13:00
neděle zavřeno

 

Provozní doba v období vánočních svátků

23.12. Pátek 8:00—16:00
24.12. Sobota zavřeno
25.12. Neděle zavřeno
26.12. Pondělí zavřeno
27.12. Úterý 8:00—16:00
28.12. Středa 8:00—17:00
29.12. Čtvrtek zavřeno
30.12. Pátek 8:00—16:00
31.12. Sobota zavřeno
01.12. Neděle zavřeno

Pokyny pro uložení odpadu na sběrné místo

Odpady, které mohou občané předat ve sběrném místě zdarma

1. Komunální odpady, které pro svůj rozměr nemohou být uloženy do běžné nádoby

 • koberce
 • linoleum
 • nábytek

Pro odstranění většího množství komunálního odpadu je nutno si objednat velkoobjemový kontejner u společnosti FCC Česká republika, s.r.o., Frýdlant, na telefonu 482 312 250.

2. Pneumatiky

Do zpětného odběru spadají veškeré pneumatiky. Musí být celistvé, bez ráfků a disků.  Pneumatiky může bezplatně odevzdat občan i podnikající osoba.

3. Odpad ze zeleně

Na sběrné místo je možné odevzdat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

4. Nebezpečné složky komunálního odpadu

 • staré barvy a rozpouštědla
 • kyseliny a louhy
 • staré léky
 • motorové, převodové nebo mazací oleje
 • absorpční činidla (olejový filtr, textilie znečištěné nebezpečnými látkami)
 • použité potravinářské oleje
 • baterie a akumulátory

5. Elektroodpady (kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení)

 • zářivky, výbojky
 • ledničky, mrazničky
 • televizory, monitory
 • vysavače
 • počítače
 • drobné domácí elektrospotřebiče

Elektrozařízení určené pro zpětný odběr musí být kompletní. V jiném případě se nejedná o zpětný odběr, ale pouze o komunální odpad. 

Elektrozařízení může bezplatně odevzdat občan i podnikající osoba.

6. Stavební odpad

Stavební odpad může odložit pouze osoba starší 18 let s místem trvalého pobytu v Novém Městě pod Smrkem v maximálním množství 1 t nebo 1 m3 za rok a osobu, za podmínky uhrazeného poplatku za komunální odpad v Novém Městě pod Smrkem.

Cena:
           1.000 Kč/t         nebo         1 Kč/kg
           1.500 Kč/m3     nebo         1,5 Kč/dm       

Na sběrné místo lze uložit beton, cihly, tašky, keramické výrobky, dále pak směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky.

Pro odstranění většího množství stavebního odpadu je nutno si objednat kontejner u společnosti FCC Česká republika, s.r.o., Frýdlant, na telefonu 482 312 250.

Pokyny pro uložení odpadů

7. Papír

8. Sklo

9. Plasty

10. Směsný komunální odpad

11. Kovy

Další důležité informace

Na sběrné místo je přísný zákaz odkládání jakýchkoliv odpadů od podnikajících a právnických osob, vyjma zpětného odběru. Podnikající nebo právnické osoby si musí odpady z jejich činnosti řešit samostatně.

Odpad, který je do sběrného místa přivážen, musí být předem roztříděný (tzn. zvlášť papír, PET láhve, sklo, železo, objemný odpad, nebezpečný odpad) – tato povinnost vyplývá ze zákona o odpadech.

Na sběrném místě platí přísný zákaz kouření!

Ze sběrného místa se nesmí odpady ani jejich demontované součásti odnášet. Odvážet odpady může pouze osoba s oprávněním krajského úřadu!

Dbejte přesných pokynů obsluhy, prosím nehádejte se s ní. Vězte, že jakýkoliv její nelogický pokyn může mít v provozu sběrného místa logický důvod!

Prostor sběrného místa je monitorován kamerovým systémem.

Přísný zákaz jakékoliv manipulace s odloženým odpadem všem cizím osobám!

Přísný zákaz zdržování se cizích osob na sběrném místě s výjimkou doby nezbytné k uložení odpadu.