Obnova povrchu chodníků Nové Město pod Smrkem - úsek B

13. 1. 2022

Realizací projektu došlo k obnově povrchu chodníku v obci Nové Město pod Smrkem o celkové délce 482,91 m. Projekt byl realizován v zastavěné části obce, v ulicích Žižkova a Sokolská.

Logo Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015306

Realizací projektu došlo k obnově povrchu chodníku v obci Nové Město pod Smrkem o celkové délce 482,91 m. Projekt byl realizován v zastavěné části obce, v ulicích Žižkova a Sokolská. Součástí projektu byla také instalace bezpečnostního zábradlí, vytvoření jednoho přechodu pro chodce a obnovy druhého přechodu, již existujícího. V blízkosti místa realizaci se nachází autobusová zastávka, ZUS, ZŠ, městský úřad, městská knihovna, sokolovna a náměstí, nově zrekonstruovaná trasa zajistí bezpečnou trasu k výše zmíněné občanské vybavenosti. Realizací projektu došlo k pravidelné a bezpečné komunikace pro pěší. Hlavním cílem realizace projektu je zajistit zvýšení bezpečnosti dopravy pro chodce pomocí rekonstrukce povrchu pěší komunikace. Vybraný úsek je charakteristický zvýšenou koncentrací pohybu pěších osob. Daná trasa je využívána místními rezidenty každodenně. Tuto trasu využívají všechny cílové skupiny. Došlo k vytvoření bezpečné a moderní pěší komunikaci, která zajistí snadný pohyb nejen místním obyvatelům, ale též návštěvníkům a osobám dojíždějícím za prací a službami. Realizací akce došlo k sjednocení estetického dojmu celé obce ctící veškerá pravidla bezbariérového užívání.

Obnova povrchu chodníků Nové Město pod Smrkem - úsek B, logo EU a MMR