Revitalizace Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem

23. 10. 2023

Revitalizace Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem – infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Účelem projektu v této výzvě je výstavba, modernizace, rekonstrukce nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Reg. č. projektu CZ.06.06.01/00/22_040/0002686

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.