Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

  Město Nové Město pod Smrkem se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně www.nmps.cz.

Stav souladu

  Tyto webové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a standardy WCAG 2.1, s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

  Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu s předpisy:
    Některé dokumenty zveřejňované na elektronické úřední desce, zaslané třetími subjekty, mohou být nepřístupné (skenované strojově nečitelné PDF)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. září 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Případné technické dotazy můžete zaslat na adresu správce webu .

Doplňující informace

  Dokumenty nebo přílohy ke stažení jsou publikovány ve formátu PDF. Moderní prohlížeče tento formát umí zobrazit nativně, není potřeba instalovat žádné doplňky nebo aplikace.

  Některé dokumenty ke stažení jsou komprimovány do archivů ZIP. Současné operační systémy umožňují práci s archivy ZIP bez nutnosti instalace dalších aplikací.

  Tiskopisy určené k elektronickému vyplnění jsou k dispozici v univerzálním formátu RTF, se kterým lze pracovat v různých operačních systémech i bez velkých a drahých kancelářských editorů jako Office apod.

  Na těchto webových stránkách nepoužíváme cookies, tj. ani cookies tzv. třetích stran, neobtěžujeme tak návštěvníky s potvrzením souhlasu s používáním cookies a nesledujeme aktivity návštěvníků. Nepoužíváme žádné měřící a reklamní sledovací skripty ani sledovací prvky sociálních sítí. Neobtěžujeme čtenáře žádnou formou reklamy.

  Neobtěžujeme čtenáře žádnými notifikacemi, pop-up okny nebo jinými prvky, které by překrývaly obsah stránky. Nepoužíváme systémy CAPTCHA apod. Na webu nejsou prvky s opakovanými animacemi, blikáním, ani zvuky.

  Nepoužíváme javascriptové knihovny třetích stran ani externí fonty. Tyto stránky nejsou závislé na JavaScriptu. JavaScript využíváme jen okrajově, pro komfortnější ovládání a ošetření webových formulářů a pro otevření okna s vybraným obrázkem. Webové stránky jsou plně funkční, ovladatelné a přehledné i v prohlížeči s vypnutým JavaScriptem nebo v prohlížečích bez podpory JavaScriptu.

  Nepoužíváme Flash, Silverlight, Java applety ani jiné podobné technologie, které by vyžadovaly po návštěvnících instalování dalších součástí do operačního systému nebo do webového prohlížeče.