Město Nové Město pod Smrkem se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně www.nmps.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s předpisy, z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu s předpisy:

Některé dokumenty zveřejňované na úřední desce, zaslané třetími subjekty, mohou být nepřístupné (skenované strojově nečitelné PDF).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. září 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Případné technické dotazy můžete zaslat na adresu správce webu web@nmps.cz.

Na těchto webových stránkách nepoužíváme cookies, neobtěžujeme tak návštěvníky s potvrzením souhlasu s používáním cookies a nesledujeme aktivity návštěvníků. Nepoužíváme žádné měřící a reklamní sledovací skripty ani sledovací prvky sociálních sítí. Neobtěžujeme čtenáře žádnou formou reklamy.

Javascript využíváme jen ve velmi omezené míře, slouží především pro komfortnější ovládání a ošetření webových formulářů a pro otevření okna s vybraným obrázkem.

Nepoužíváme Flash, Silverlight, Javu ani jiné podobné technologie, které by vyžadovaly po návštěnících instalování dalších součástí do operačního systému nebo webového prohlížeče. Na webu nejsou prvky s opakovanými animacemi, blikáním, ani zvuky. Neobtěžujeme uživatele systémem reCAPTCHA apod.

Dokumenty nebo přílohy ke stažení jsou publikovány ve formátu PDF; moderní prohlížeče tento formát umí zobrazit nativně, není potřeba instalovat žádné doplňky nebo aplikace. Některé dokumenty ke stažení jsou komprimovány do archivů ZIP. Současné operační systémy umožňují práci s archivy ZIP bez nutnosti instalace dalších aplikací. Tiskopisy určené k elektronickému vyplnění jsou k dispozici v univerzálním formátu RTF, se kterým lze pracovat v různých operačních systémech i bez velkých a drahých kancelářských editorů jako Office apod.