Elektronické formuláře ke stažení

Formuláře žádostí o úkony stavebních úřadů a formulář návrhu na stanovení ochranného pásma podle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

 

Portál stavebníka

Portál stavebníka představuje základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti stavebního řízení, tedy především stavebními úřady a dotčenými orgány a správci technické a dopravní infrastruktury. Více informací o Portálu stavebníka na webu MMR.

Přihlásit na Portál stavebníka