Organizační struktura MěÚ

Organizační struktura Městského úřadu Nové Město pod Smrkem

Ing. Miroslav Kratochvíl

Starosta

  Budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Starosta stojí v čele městského úřadu.

Jaromír Pelant

Místostarosta

  Budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 9 (přes sekretariát). Zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti.

Ing. Vladislav Petrovič

Tajemník

  Budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 14. Je nadřízený všem pracovníkům městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele ve věcech pracovně–právních. Je pověřen řízením odboru pro správu majetku.


Zaměstnanec podřízený tajemníkovi

  administrace inv. projektů

  pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Jan Kavka, DiS.tel.: 482 360 324


Správní odbor

  Sekretariát a podatelna (hlavní budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 9) – podávání žádostí, stížností, ohlašovna shromáždění občanů a poskytování informací občanům.

  Matrika (hlavní budova radnice, Palackého 280, přízemí, dveře č. 1) – ohlašovna trvalého pobytu, matriční agenda, svatební obřady, ověřování podpisů, evidence ztrát a nálezů.

  Vedoucí správního odboru (hlavní budova radnice, Palackého 280, I. patro) – majetkoprávní věci, prodej a pronájem pozemků města.

  Přestupky (hlavní budova radnice, Palackého 280, přízemí) – přestupková agenda, podání a projednání přestupků.


Finanční odbor

  Budova radnice, Palackého 280, přízemí. Zajišťuje kompletní účetnictví, rozpočet a financování města. Účetní pro příspěvkové organizace a mzdy ve vedlejší budově, Palackého 284, první patro. Podrobnosti o odpadovém hospodářství...


Sociální odbor

  Vedlejší budova, Palackého 284, přízemí. Výkon státní správy pověřeného obecního úřadu na úseku sociální péče (rodiny s dětmi staří a postižení občané, nezaměstnaní).

  pečovatelská službaMiluše Plíškovátel.: 482 325 141
  pečovatelská službaGabriela Resselovátel.: 482 325 141
  pečovatelská službaDana Přibylovátel.: 482 325 141
  pečovatelská službaLadislava Kouďovátel.: 482 325 141

  Dům pečovatelské služby, Švermova 301, 463 65 Nové Město pod Smrkem.

  Podrobné informace o DPS...


Odbor výstavby a životního prostředí

  vedoucí odboru výstavby a životního prostředíRadim Suktel.: 482 360 355
  investiční technikMiroslav Fryctel.: 482 360 358
  referentka, životní prostředíMiroslava Volkovátel.: 482 360 357

  Budova radnice, Palackého 280, II. patro, dveře č. 11 a 13. Územní řízení (rozhodování o umístění stavby, využití území, o chráněném území, stavební uzávěře, změny územního plánu), stavební řízení (stavební práce na ohlášení, stavební povolení), doprava (povolování úprav a zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných prostranství), ochrana přírody a krajiny, povolování kácení zeleně, posuzování životního prostředí a ochrany zvířat, včetně ukládání pokut, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu.


Odbor správy majetku

  Odbor je rozdělen na dvě oddělení. Oddělení bytové správy je ve vedlejší budově, Palackého 284, přízemí. Oddělení komunální hosp. je v hlavní budově, Palackého 280, přízemí.