Úřední deska MěÚ

29. 11. 2022, Finanční úřad pro Liberecký kraj

Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území
Leták č. 1
Leták č. 2
Leták č. 3
Kontakty na územní pracoviště finančních úřadů Libereckého kraje

28. 11. 2022, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 13.12.2022, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 14.12.2022.

25. 11. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Oznámení o záměru prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví města č. 26/2022, Informace o parcelách z KN, vzor žádosti

25. 11. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Oznámení o záměru prodeje nemovité věci ve vlastnictví města č. 25/2022, vzor žádosti

24. 11. 2022, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2023.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 13.12.2022, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 14.12.2022.

16. 11. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Oznámení o záměru nájmu nemovité věci ve vlastnictví města č. 22/2022, Informace o parcelách z KN, vzor žádosti

16. 11. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Oznámení o záměru prodeje nemovité věci ve vlastnictví města č. 23/2022, Informace o parcelách z KN, vzor žádosti

16. 11. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Oznámení o záměru nájmu nemovité věci ve vlastnictví města č. 24/2022, vzor žádosti

7. 11. 2022, Tajemník MěÚ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Pro účel konání volby prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo volby ve dnech 27. a 28. ledna 2023), podle ust. § 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tímto na úřední desce zveřejňuji informaci o počtu a sídle volebních okrsků (celé znění zde).

OVK č.

Sídlo okrsku

1

Základní škola, Tylova 694, 463 65 Nové Město pod Smrkem

2

Městský úřad, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

3

Základní škola, Tylova 694, 463 65 Nové Město pod Smrkem

4

Klub hasičů, Ludvíkov pod Smrkem 250, 463 65 Nové Město pod Smrkem


Petr Černica
starosta města

 

4. 11. 2022, Ministerstvo zemědělství

27. 10. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Oznámení o záměru prodeje nemovité věci ve vlastnictví města č. 19/2022, Informace o parcele z KN

25. 10. 2022, Státní pozemkový úřad

24. 9. 2022, Tajemník MěÚ

Zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022.
Podle § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce:

19. 9. 2022, Tajemník MěÚ

IV. změna rozpočtu 2022, 22. zasedání ZM, 14. září 2022.

19. 9. 2022, Tajemník MěÚ

CELOKRAJSKÝ SEZNAM TELEFONNÍHO SPOJENÍ
do všech 581 volebních místností Libereckého kraje

podle ust. § 10 odst. 1 písm. b) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností krajského úřadu sestavit přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pro vaši informovanost sdělujeme, že na webové stránce https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/08-celokrajsky-prehled-telefonniho-spojeni-do-volebnich-mistnosti  je zveřejněn  CELOKRAJSKÝ SEZNAM TELEFONNÍHO SPOJENÍ do všech 581 volebních místností Libereckého kraje, včetně adres volebních místností a s uvedením informace je-li přístup do volební místnosti bezbariérový.

seznam ve formátu EXCEL zde

 

6. 9. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Nabídka k pronájmu bytu 

 • Frýdlantská 59, byt č. 33

5. 9. 2022, Tajemník MěÚ

PŘEHLED O TELEFONNÍM SPOJENÍ DO VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU POÚ NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Jindřichovice pod Smrkem, OVK č. 1, OÚ, Jindřichovice pod Smrkem 245, telefon: 603 186 351.
Lázně Libverda, OVK č.1, Informační cetnurm, Lázně Libverda 17, telefon: 482 322 457.
Nové Město pod Smrkem, OVK č. 1, ZŠ, Tylova 694, Nové Město pod Smrkem, telefon 723 415 377.
Nové Město pod Smrkem, OVK č. 2, MěÚ, Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, telefon: 602 180 246.
Nové Město pod Smrkem, OVK č. 3, ZŠ, Tylova 694, Nové Město pod Smrkem, telefon: 723 291 609.
Nové Město pod Smrkem, OVK č. 4, Klubovna hasičů, Ludvíkov pod Smrkem 250, telefon: 606 606 316.

celé znění zde

1. 9. 2022, Tajemník MěÚ

Vyrozumění zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí našeho města o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které se uskuteční dne 19. září 2022 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.

celé znění zde

 

31. 8. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Starosta města Nové Město pod Smrkem podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje dobu a místo konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR

 

24. 8. 2022, Tajemník MěÚ

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Starosta města oznamuje delegovaným a jmenovaným zástupcům do okrskových volebních komisí, že svolává první zasedání okrskových volebních komisí na den 29.08.2022 od 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Palackého 280, v Novém Městě pod Smrkem.

11. 8. 2022, Městský úřad

Označení volebních stran na hlasovacím lístku
Dne 11.08.2022 proběhlo na Městském úřadu Nové Město pod Smrkem losování čísel pro označení volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem a Lázně Libverda, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022.
Protokol o losování pro označení volebních stran na hlasovacím lístku

5. 8. 2022, Městský úřad

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
Městský úřad Nové Město pod Smrkem jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů, vyvěšuje rozhodnutí o registraci kandidátních listin. Rozhodnutí se považuje za doručené třetím dnem ode dne vyvěšení.

Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovický patriot
Společně pro Jindřichovice
Ženy pro Jindřichovice

Lázně Libverda
Sdružení PRO Libverdu

Nové Město pod Smrkem
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město pod Smrkem a okolí
Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek
SLK pro naše město
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Společně pro naše město
STAN pro Novoměstsko

3. 8. 2022, Tajemník MěÚ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Pro účely konání voleb do zastupitelstva obce a voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 (případné druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 30. září a 1. října 2022), podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejněním na úřední desce poskytuji každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků a to:

ve volebním obvodu města Nové Město pod Smrkem budou celkem 4 volební okrsky se sídlem:
VOLEBNÍ OKRSEK č. 1 - budova ZŠ, Tylova 694, Nové Město pod Smrkem
VOLEBNÍ OKRSEK č. 2 - budova MěÚ, Palackého 280, Nové Město pod Smrkem
VOLEBNÍ OKRSEK č. 3 - budova ZŠ, Tylova 694, Nové Město pod Smrkem
VOLEBNÍ OKRSEK č. 4 - budova KH, Ludvíkov pod Smrkem 250, Nové Město pod Smrkem

14. 7. 2022, Tajemník MěÚ

III. změna rozpočtu 2022, 21. zasedání ZM, 29. června 2022.

12. 7. 2022, město Nové Město pod Smrkem

Výzva vlastníka motorového vozidla
fotodokumentace:
foto č. 1
foto č. 2
foto č. 3

11. 7. 2022, Tajemník MěÚ

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR byla stanovena volba prezidenta republiky na 13. a 14. ledna 2023. Případné II. kolo volby prezidenta se uskuteční 27. a 28. ledna 2023

Dne 01.07.2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta republiky, jímž byly stanoveny i dny jejího konání na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo volby prezidenta se tedy uskuteční ve dnech pátek 27. ledna a sobota 28. ledna 2023).

 

22. 6. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Zveřejnění smluv - Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022
Smlouvy:
1.2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.

 

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Schválená účetní závěrka roku 2021, schváleno usnesením ZM č. 4b/20Z/2022 dne 18.05.2022:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje,v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Schválený závěrečný účet roku 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, schváleno usnesením ZM č. 4a/20Z/2022 dne 18.05.2022:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021, jehož nedílnou součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle § 17 odst. 7 písm. a) uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2021 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

II. změna rozpočtu 2022, 20. zasedání ZM, 18. května 2022.

26. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Potřebný počet podpisů na petici

V souvislosti s přípavou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, jakožto registrační úřad tímto podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) zveřejňuje:
Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:

 • pro volby do zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem je minimální počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta 110.
 • pro volby do zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem je minimální počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů 257.
 • pro volby do zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem je minimální počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta 26.
 • pro volby do zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem je minimální počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů 45.
 • pro volby do zastupitelstva obce Lázně Libverda je minimální počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta 23.
 • pro volby do zastupitelstva obce Lázně Libverda je minimální počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů 31.

Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
Číslo vypočítané registračním úřadem bylo, jak zákon o volbách do zastupitelstev obcí ukládá, zaokrouhleno na celé číslo směrem nahoru.
Povinné náležitosti petice upravuje § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

25. 5. 2022

Oznámení pověřeného obecního úřadu
V souvislosti s přípavou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 23. a 24. září 2022, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:

Seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, kterým se kandidátní listiny podávají přímo:
Pro volby do zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Nové Město pod Smrkem.

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu:
Pro volby do zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem a Lázně Libverda se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Nové Město pod Smrkem.

20. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Stanovení počtu členů zastupitelstva města.

Město Nové Město pod Smrkem, dle § 68 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje, že Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem, v souladu s § 67, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, na svém 20. zasedání dne 18.05.2022 stanovilo počet členů zastupitelstva města pro příští volební období roku 2022-2026 v počtu 17 členů zastupitelstva města.
Dle ustanovení § 27, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, má město Nové Město pod Smrkem jeden volební obvod.

11. 5. 2022, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy

27. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2021.
(návrh před projednáním a schválením ZM)

27. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Volby 2022
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR v roce 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 81/2022 Sb., se volby do zastupitelstev obcí uskuteční společně s prvním kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR (senátního) volebního obvodu č. 34 - Liberec, ve dnech 23. a 24. září 2022.

1. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Přijetí krizového opatření

Vláda ČR usnesením č. 254, ze dne 30.03.2022, přijala krizové opatření.

celé znění usnesení zde

1. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Prodloužení nouzového stavu

Vláda ČR usnesením č. 256 ze dne 30.03.2022:

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 31. května 2022 23:59 hodin nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 147, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky, ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 43/2022 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 29. března 2022 č. 183;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

celé znění usnesení zde

30. 3. 2022, Tajemník MěÚ

I. změna rozpočtu 2022, 19. zasedání ZM, 9. března 2022

9. 3. 2022, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 
Příloha: DIO

3. 3. 2022, Tajemník MěÚ

Vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření.
Vláda CŘ,  v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2. března 2022, č. 147
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů.

celé znění usnesení zde

26. 1. 2022, Tajemník MěÚ

Poptávkové řízení – průzkum trhu.
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.
Cílem tohoto poptávkového řízení je předvýběr nejvhodnějšího dodavatele a má pouze informativní charakter. Nejedná se o zadávací řízení realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Předmětem poptávkového řízení je nabídka poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a hygieny práce (HP), a bezpečnostní školení a školení o požární ochraně, pro Město Nové Město pod Smrkem, v objektech, budovách a pracovištích, které jsou ve vlastnictví zadavatele, ke kterým má zadavatel příslušnost hospodařit, případně které je oprávněn užívat.

Celé znění zde

20. 1. 2022, Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení "Nové Město pod Smrkem, Hajniště 1 - prodloužení vodovodního řadu"

11. 1. 2022, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor správy majetku - oddělení bytová správa

Seznam žádostí k přidělení bytu ve vlastnictví města s platností od 01.01.2022 do 30.06.2022

7. 1. 2022, DSO Frýdlantsko

5. 1. 2022, Městský úřad

V. změna rozpočtu 2021, 56. schůze RM, 29. prosince 2021

5. 1. 2022, Městský úřad

IV. změna rozpočtu 2021, 18. zasedání ZM, 15. prosince 2021

4. 1. 2022, Městský úřad

Schválený rozpočet města na rok 2022

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2022 byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2021, usnesením č. 4/18Z/2021.
Schválený rozpočet města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.
 

4. 1. 2022, Městský úřad

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022, 2023 a 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na roky 2022, 2023 a 2024 byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2021, usnesením č. 12/18Z/2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

15. 12. 2021

Seznam žádostí k přidělení obecního bytu k připomínkám občanům pro rok 2022

13. 12. 2021, Tajemník MěÚ

Zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor.

10. 12. 2021, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Frýdlant

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí  - katastrální území Dětřichovec obce Nové Město pod Smrkem.

1. 12. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, finanční odbor

Informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za zdaňovací období 01.01.2020 - 31.12.2020.

 

 

29. 11. 2021, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2022.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 14.12.2021, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 15.12.2021.

29. 11. 2021, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 14.12.2021, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 15.12.2021.

26. 11. 2021, Tajemník MěÚ

Vláda ČR, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021.

Usnesení o vyhlášení nouzového stavu.

25. 11. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2022

12. 11. 2021, Finanční úřad pro Liberecký kraj

Informace - obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území 

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

12. 11. 2021, Finanční úřad pro Liberecký kraj

Informace k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí - možnost osvobození podle § 4 odst. 1 písm k) zákona o dani z nemovitých věcí pro poplatníky u pozemků remízků, hájů, větrolamů, mezí a pozemků ostatních ploch které nelze žádným způsobem využívat

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7

 

8. 11. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí

Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby „Novostavba budov farmy na pozemku p. č. 1206 (TTP), Jindřichovice pod Smrkem“ umístěné na pozemku p. č. 1206 (TTP), v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.

14. 10. 2021, Tajemník MěÚ

Africký mor prasat

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás informovat o zhoršené nákazové situaci týkající se afrického moru prasat. Tato nákaza, která se v současné době na našem území nevyskytuje, postupuje v Polsku a Německu směrem k naší společné hranici s těmito státy v oblasti frýdlantského a šluknovského výběžku. Africký mor prasat je virové, vysoce přenosné, obvykle smrtelné, nakažlivé onemocnění domácích a divokých prasat a představuje vážnou hrozbu i pro chovatele domácích prasat. Není přenosné na člověka ani jiné živočišné druhy, ale neexistuje proti němu ani léčba, ani očkování. Přenos této nákazy je přes dutinu ústní a nosní, kontaktem s nakaženými prasaty domácími nebo divokými, tepelně neopracovanými odpady ze společného stravování, kontaminovanou podestýlkou, slámou apod. Výjimečně je možný přenos kanibalismem, klíšťaty a hmyzem. Jako přenašeč nákazy může působit i člověk, a to prostřednictvím oblečení a nástrojů znečištěnými při kontaktu s nakaženými zvířaty nebo prostřednictvím špatně tepelně opracovaných potravin (pokrmů, výrobků) z divokých prasat. Onemocnění může způsobit závažné zdravotní dopady na hospodářství s chovem domácích prasat, která jsou v případě zjištění nákazy zlikvidována. Tato likvidace a následná opatření působí velké ekonomické ztráty a v celostátním a mezinárodním rozsahu rozvrat obchodování se zvířaty a živočišnými produkty. Žádáme občany, aby omezili vstupy do lesů, kde se divoká prasata zdržují. Plašením zvířat lidskou přítomností se zvyšuje neklid a migrace zvířat, která napomáhá šíření nákazy. Tím současně nepříznivě působí na možnost snižování populace černé zvěře odstřelem či jinými způsoby. S nalezeným uhynulým divokým prasetem nemanipulujte, nález a místo nálezu hlaste na mobilní číslo Krajské veterinární správy – 720 995 207. Snižování populace a mechanické bariery bránící migraci jsou významnými prostředky prevence šíření této nákazy.

Děkujeme za porozumění a pomoc při řešení tohoto nelehkého úkolu.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská 521
Liberec

1. 10. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

4. 8. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Dotační program na Podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2021, smlouvy ke zveřejnění

30. 6. 2021, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2020.
(schváleno ZM dne 23.06.2021)

24. 6. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

15. 10. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

Program k předkládání žádostí o přidělení dotace z rozpočtu města Nové Město pod Smrkem pro rok 2021

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

5. 1. 2022, Městský úřad

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2022

18. 3. 2021, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2021

9. 7. 2020

Smluvy k Dotačnímu programu na Podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2020.

1. 4. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2020

6. 5. 2019, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, Maják, o.p.s., na sociální služby NZDM Voraz a návazné práce s rizikovou mládeží 2019

6. 5. 2019, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, Maják, o.p.s., na sociální služby SAS Korálek 2019

1. 3. 2019, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie, 2019

1. 3. 2019, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2019

15. 5. 2018, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2018

15. 5. 2018, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, Sportovní a relaxační centrum, p. o., 2018

15. 5. 2018, Město Nové Město pod Smrkem

1. 6. 2017, Město Nové Město pod Smrkem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, AFK Nové Město pod Smrkem, 2017

1. 6. 2017, Město Nové Město pod Smrkem

Finanční odbor, rozpočet města

28. 11. 2022, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 13.12.2022, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 14.12.2022.

24. 11. 2022, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2023.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 13.12.2022, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 14.12.2022.

19. 9. 2022, Tajemník MěÚ

IV. změna rozpočtu 2022, 22. zasedání ZM, 14. září 2022.

14. 7. 2022, Tajemník MěÚ

III. změna rozpočtu 2022, 21. zasedání ZM, 29. června 2022.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Schválená účetní závěrka roku 2021, schváleno usnesením ZM č. 4b/20Z/2022 dne 18.05.2022:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje,v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Schválený závěrečný účet roku 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, schváleno usnesením ZM č. 4a/20Z/2022 dne 18.05.2022:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2021, jehož nedílnou součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle § 17 odst. 7 písm. a) uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2021 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

27. 5. 2022, Tajemník MěÚ

II. změna rozpočtu 2022, 20. zasedání ZM, 18. května 2022.

27. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2021.
(návrh před projednáním a schválením ZM)

30. 3. 2022, Tajemník MěÚ

I. změna rozpočtu 2022, 19. zasedání ZM, 9. března 2022

5. 1. 2022, Městský úřad

V. změna rozpočtu 2021, 56. schůze RM, 29. prosince 2021

5. 1. 2022, Městský úřad

IV. změna rozpočtu 2021, 18. zasedání ZM, 15. prosince 2021

4. 1. 2022, Městský úřad

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022, 2023 a 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem na roky 2022, 2023 a 2024 byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2021, usnesením č. 12/18Z/2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

4. 1. 2022, Městský úřad

Schválený rozpočet města na rok 2022

Rozpočet města Nové Město pod Smrkem na rok 2022 byl schválen na 18. zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2021, usnesením č. 4/18Z/2021.
Schválený rozpočet města Nové Město pod Smrkem je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru v úřední dny a hodiny městského úřadu.

29. 11. 2021, Tajemník MěÚ

Návrh rozpočtu města na rok 2022.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 14.12.2021, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 15.12.2021.

29. 11. 2021, Tajemník MěÚ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 14.12.2021, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 15.12.2021.

1. 10. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

30. 6. 2021, Tajemník MěÚ

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2020.
(schváleno ZM dne 23.06.2021)

Do listinné podoby závěrečného účtu, včetně všech příloh, lze nahlédnout v úřední dny v kanceláři vedoucí finančního odboru městského úřadu.

24. 6. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

II. změna rozpočtu 2021, 16. zasedání ZM, 23. června 2021

6. 5. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

I. změna rozpočtu 2021, 15. zasedání ZM, 28. dubna 2021

8. 3. 2021, Městský úřad Nové Město pod Smrkem

18. 12. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

20. 4. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

20. 4. 2020, Město Nové Město pod Smrkem

Účetní závěrka města za rok 2019 Výkaz zisků a ztráty, Rozvaha, Příloha

Rozpočet příspěvkových a dalších organizací

24. 11. 2022, DSO Mikroregion Frýdlantsko

Návrh rozpočtu na rok 2023

22. 9. 2022, DSO Mikroregion Frýdlantsko

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - r. 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2022 – usn. 23/2022 ze dne 12.04.2022
 • schválený závěrečný účet za rok 2021 – usn. 33/2022 ze dne 10.05.2022
 • rozpočtové opatření č. 1/2022 – usn. 34/2022 ze dne 10.05.2022
 • rozpočtové opatření č. 2/2022 – usn. 41/2022 ze dne 07.06.2022
 • rozpočtové opatření č. 3/2022 – usn. 53/2022 ze dne 13.09.2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/
do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

20. 6. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

3. 6. 2022, Svazek obcí SMRK

25. 5. 2022

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2022 – usn. 23/2022 ze dne 12.04.2022
 • schválený závěrečný účet za rok 2021 – usn. 33/2022 ze dne 10.05.2022
 • rozpočtové opatření č. 1/2022 – usn. 34/2022 ze dne 10.05.2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/
do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

25. 5. 2022

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2022 – usn. 23/2022 ze dne 12.04.2022
 • schválený závěrečný účet za rok 2021 – usn. 33/2022 ze dne 10.05.2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/
do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

3. 5. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn.45/2020 ze dne 17.12.2020​
 • ​schválený rozpočet na rok 2022 – usn.23/2022 ze dne 12.04.2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/ 
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.
 

7. 3. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Návrh rozpočtu na rok 2022

22. 2. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění: střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020

 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn.11/2021 ze dne 13.04.2021
 • schválený závěrečný účet za rok 2020 – usn. 22/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č. 1/2021 – usn. 23/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č. 2/2021 – usn. 43/2021 ze dne 29.06.2021
 • rozpočtové opatření č. 3/2021 – usn. 63/2021 ze dne 14.12.2021
 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2022 – usn. 68/2021 ze dne 14.12.2021
 • rozpočtové opatření č.4/2021 – usn. 64/2021 ze dne 14.12.2021 – pověření předsedy Vladimíra Stříbrného ke schvalování rozpočtových změn v rozsahu nutném k harmonizace rozpočtu od 15.12.2021 do konce roku 2021 – projednáno 08.02.2022 pod usn. č. 2/2022

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/ , do jeho listinné podoby lze
nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.

11. 1. 2022, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21. 2. 2017 zveřejnění:

 • střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - r. 2026 – usn.45/2020 ze dne 17. 12. 2020
 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn.11/2021 ze dne 13. 4. 2021
 • schválený závěrečný účet za rok 2020 – usn.22/2021 ze dne 11. 5. 2021
 • rozpočtové opatření č.1/2021 – usn.23/2021 ze dne 11. 5. 2021
 • rozpočtové opatření č. 2/2021 – usn.43/2021 ze dne 29. 6. 2021
 • rozpočtové opatření č. 3/2021 – usn.63/2021 ze dne 14. 12. 2021
 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2022 – usn.68/2021 ze dne 14. 12. 2021

21. 7. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Oznámení o zveřejnění
DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2021 – usn. 44/2020 ze dne 17.12.2020
 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022  rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn. 11/2021 ze dne 13.04.2021
 • schválený závěrečný účet za rok 2020 – usn. 22/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č.1/2021 – usn. 23/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č. 2/2021 – usn. 43/2021 ze dne 29.06.2021

21. 6. 2021, Svazek obcí SMRK

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí SMRK

14. 6. 2021, Svazek obcí SMRK

Stav rozpočtu roku 2021 vč. 1. změny rozpočtu

26. 5. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Oznámení o zveřejnění
DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2021 – usn. 44/2020 ze dne 17.12.2020
 • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - rok 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn. 11/2021 ze dne 13.04.2021
 • schválený závěrečný účet za rok 2020 – usn. 22/2021 ze dne 11.05.2021
 • rozpočtové opatření č. 1/2021 – usn. 23/2021 ze dne 11.05.2021

5. 5. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Oznámení o zveřejnení

 • schválené rozpočtové provizorium na rok 2021 – usn.44/2020 ze dne 17. 12. 2020
 • střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - r. 2026 – usn.45/2020 ze dne 17. 12. 2020
 • schválený rozpočet na rok 2021 – usn.11/2021 ze dne 13. 4. 2021

5. 5. 2021, Svazek obcí SMRK

22. 2. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

13. 1. 2021, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

17. 7. 2020, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Oznámení o zveřejnění: Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2022, Schválený rozpočet r. 2020, Rozpočtové opatření 1/2020, schválený závěrečný účet r. 2019

19. 5. 2020, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Závěrečný účet 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4

5. 5. 2020, Svazek obcí SMRK

Oznámení o zveřejnění dokumentů Závěrečný účet za rok 2019, Rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled pro roky 2021 a 2022

8. 4. 2020, Svazek obcí SMRK

24. 2. 2020, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

27. 1. 2020, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

10. 1. 2020, Základní umělecká škola, p. o.

Dražební vyhlášky

25. 11. 2022, Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička, soudní exekutor

Dražební vyhláška - elektronická dražba

24. 11. 2022, REXIM REALITY, s. r. o.

Dražební vyhláška - elektronická dražba

8. 6. 2021, Soudní exekutor JUDr. Emilie Čenovská, Exekutorský úřad Strakonice

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí

Nařízení Rady města

25. 4. 2021, Tajemník MěÚ

 • Nařízení obce č. 01/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
 • Nařízení č. 1/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Vyhlášky města

18. 7. 2022, Tajemník MěÚ

Obecně závazná vyhláška č. 01/2022
o stanovení kratší doby nočního klidu
(účinnost od 15.07.2022)

15. 12. 2021, Tajemník MěÚ

25. 4. 2021, Tajemník MěÚ

Volby

20. 10. 2022, Tajemník MěÚ

Dne 19.10.2022 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem.

Na tomto zasedání byl 14 hlasy zvolen starostou města pan Petr Černica (ANO 2011) a místostarostou města byl 9 hlasy zvolen pan Jaromír Pelant (Občané pro Nové Město pod Smrkem, Hajniště, Ludvíkov a Přebytek).

Dále byli zvoleni tři členové rady města, 13 hlasy Mgr. Radoslava Žáková (Společně pro naše město), 9 hlasy pan Petr Novák (ANO 2011) a 9 hlasy pan Pavel Malý (Občané pro Nové Město pod Smrkem, Hajniště, Ludvíkov a Přebytek).

Zastupitelstvo města také zřídilo finanční a kontrolní výbor.
Finanční výbor byl zřízen ve složení předseda Ing. Miroslav Kratochvíl a členové Radim Popovič a Jan Ressel.
Kontrolní výbor byl zřízen ve složení předseda Martin Čeleda a členové Miloslava Suková a Martin Karala.

24. 9. 2022, Tajemník MěÚ

Zveřejnění výsledků voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022.
Podle § 47 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb zveřejněním zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce:

19. 9. 2022, Tajemník MěÚ

CELOKRAJSKÝ SEZNAM TELEFONNÍHO SPOJENÍ
do všech 581 volebních místností Libereckého kraje

podle ust. § 10 odst. 1 písm. b) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností krajského úřadu sestavit přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pro vaši informovanost sdělujeme, že na webové stránce https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci/08-celokrajsky-prehled-telefonniho-spojeni-do-volebnich-mistnosti  je zveřejněn  CELOKRAJSKÝ SEZNAM TELEFONNÍHO SPOJENÍ do všech 581 volebních místností Libereckého kraje, včetně adres volebních místností a s uvedením informace je-li přístup do volební místnosti bezbariérový.

seznam ve formátu EXCEL zde

12. 9. 2022, Tajemník MěÚ

Jak upravit hlasovací lístek

návod zde

5. 9. 2022, Tajemník MěÚ

PŘEHLED O TELEFONNÍM SPOJENÍ DO VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU POÚ NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Jindřichovice pod Smrkem, OVK č. 1, OÚ, Jindřichovice pod Smrkem 245, telefon: 603 186 351.
Lázně Libverda, OVK č.1, Informační cetnurm, Lázně Libverda 17, telefon: 482 322 457.
Nové Město pod Smrkem, OVK č. 1, ZŠ, Tylova 694, Nové Město pod Smrkem, telefon 723 415 377.
Nové Město pod Smrkem, OVK č. 2, MěÚ, Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, telefon: 602 180 246.
Nové Město pod Smrkem, OVK č. 3, ZŠ, Tylova 694, Nové Město pod Smrkem, telefon: 723 291 609.
Nové Město pod Smrkem, OVK č. 4, Klubovna hasičů, Ludvíkov pod Smrkem 250, telefon: 606 606 316.

celé znění zde

1. 9. 2022, Tajemník MěÚ

Vyrozumění zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí našeho města o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které se uskuteční dne 19. září 2022 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem.

celé znění zde

31. 8. 2022, Tajemník MěÚ

Starosta města Nové Město pod Smrkem podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje dobu a místo konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR

24. 8. 2022, Tajemník MěÚ

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Starosta města oznamuje delegovaným a jmenovaným zástupcům do okrskových volebních komisí, že svolává první zasedání okrskových volebních komisí na den 29.08.2022 od 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Palackého 280, v Novém Městě pod Smrkem.

11. 8. 2022, Městský úřad

Označení volebních stran na hlasovacím lístku
Dne 11.08.2022 proběhlo na Městském úřadu Nové Město pod Smrkem losování čísel pro označení volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem a Lázně Libverda, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022.
Protokol o losování pro označení volebních stran na hlasovacím lístku

5. 8. 2022, Městský úřad

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
Městský úřad Nové Město pod Smrkem jako příslušný registrační úřad podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů, vyvěšuje rozhodnutí o registraci kandidátních listin. Rozhodnutí se považuje za doručené třetím dnem ode dne vyvěšení.

Jindřichovice pod Smrkem
Jindřichovický patriot
Společně pro Jindřichovice
Ženy pro Jindřichovice

Lázně Libverda
Sdružení PRO Libverdu

Nové Město pod Smrkem
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město pod Smrkem a okolí
Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek
SLK pro naše město
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Společně pro naše město
STAN pro Novoměstsko

3. 8. 2022, Tajemník MěÚ

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Pro účely konání voleb do zastupitelstva obce a voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 (případné druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 30. září a 1. října 2022), podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejněním na úřední desce poskytuji každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků a to:

ve volebním obvodu města Nové Město pod Smrkem budou celkem 4 volební okrsky se sídlem:
VOLEBNÍ OKRSEK č. 1 - budova ZŠ, Tylova 694, Nové Město pod Smrkem
VOLEBNÍ OKRSEK č. 2 - budova MěÚ, Palackého 280, Nové Město pod Smrkem
VOLEBNÍ OKRSEK č. 3 - budova ZŠ, Tylova 694, Nové Město pod Smrkem
VOLEBNÍ OKRSEK č. 4 - budova KH, Ludvíkov pod Smrkem 250, Nové Město pod Smrkem

celé znění zde

26. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Potřebný počet podpisů na petici

V souvislosti s přípavou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, jakožto registrační úřad tímto podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) zveřejňuje:
Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:

 • pro volby do zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem je minimální počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta 110.
 • pro volby do zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem je minimální počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů 257.
 • pro volby do zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem je minimální počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta 26.
 • pro volby do zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem je minimální počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů 45.
 • pro volby do zastupitelstva obce Lázně Libverda je minimální počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta 23.
 • pro volby do zastupitelstva obce Lázně Libverda je minimální počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů 31.

Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
Číslo vypočítané registračním úřadem bylo, jak zákon o volbách do zastupitelstev obcí ukládá, zaokrouhleno na celé číslo směrem nahoru.
Povinné náležitosti petice upravuje § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

25. 5. 2022

Oznámení pověřeného obecního úřadu
V souvislosti s přípavou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 23. a 24. září 2022, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:

Seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, kterým se kandidátní listiny podávají přímo:
Pro volby do zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Nové Město pod Smrkem.

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu:
Pro volby do zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem a Lázně Libverda se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Nové Město pod Smrkem.

20. 5. 2022, Tajemník MěÚ

Stanovení počtu členů zastupitelstva města.

Město Nové Město pod Smrkem, dle § 68 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje, že Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem, v souladu s § 67, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, na svém 20. zasedání dne 18.05.2022 stanovilo počet členů zastupitelstva města pro příští volební období roku 2022-2026 v počtu 17 členů zastupitelstva města.
Dle ustanovení § 27, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, má město Nové Město pod Smrkem jeden volební obvod.

27. 4. 2022, Tajemník MěÚ

Volby 2022
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR v roce 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 81/2022 Sb., se volby do zastupitelstev obcí uskuteční společně s prvním kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR (senátního) volebního obvodu č. 34 - Liberec, ve dnech 23. a 24. září 2022.

 

Volby 2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021

(Novinky.cz - výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2021)