V souladu s § 45 písm. p) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, a v souladu s pravidly pro zajištění přístupu k informacím, pode zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zde zveřejňujeme Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok.

Výroční zpráva 2024

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Archiv výročních zpráv