• 1381 – v urbáři frýdl. Panství poprvé uvedena obec Ludvíkov pod Smrkem
 • 1584 – založení Nového Města Melchiorem z Redernů
 • 1592 – udělení městských práv a městského znaku
 • – založení spolku střelců
 • – poprvé se připomíná obec Hajniště
 • 1599 – založena první pozemková kniha pro NMpS
 • 1607 – položení základního kamene ke stavbě evangelického kostela
 • – povolení ke stavbě dvou mlýnů
 • – stavba školy
 • – epidemie zemřelo 20 lidí
 • 1608 – založení cechu tkalců
 • – privilegia cechu krejčích
 • 1683 – ustanovení katolického kněze Václava Josefa Kleinerta
 • – privilegia cechu obuvníků
 • 1688 – znovupovolení tří výročních trhů
 • – znovupropůjčení hrdelního práva
 • – vybudování popraviště
 • 1693 – položení základního kamene kvýstavbě kamenné kostelní věže
 • 1698 – ustanovení novoměstského magistrátu
 • 1700 – požár zaviněný bleskem, shořelo 14 domů na východní a severní straně náměstí
 • 1718 – průtrž mračen a velké záplavy
 • 1725 – krupobití a záplavy
 • 1731 – založení cechu zámečníků a kovářů
 • 1737 – hladomor
 • 1740 až 1745 – průchod vojsk, pustošení, zakládání požárů během slezských válek
 • 1753 – velký požár, shořelo 113 domů, zůstalo jen 30, zachoval se kostel, velká část Revoluční ulice (Rederngasse), Malá strana, Husova ulice (Hirtengasse) a spodní díl Ludvíkovské ulice
 • 1754 – opětovně vystavěna radnice a škola
 • 1765 – reorganizace soudnictví – ztráta hrdelního práva
 • 1778 – vpád pruských vojsk
 • 1779 – návštěva císaře Josefa II.
 • 1780 – přibližně tento rok objevení pramene kyselky kovářem Leglerem
 • 1784 – v Ludvíkově postavena škola
 • 1785 – přibližně tento rok dovezeny brambory
 • 1804 – velké zdražení
 • 1809 – velký požár – shořelo 30 domů na jižní straně náměstí a v Ludvíkovské ulici
 • 1813 – průchod polsko–francouzských a ruských vojsk
 • 1821 – bourání starého a výstavba nového kostela
 • 1831 – úplné uzavření hranic vojskem pro nebezpečí cholery
 • 1833 – započato sdlážděním náměstí
 • 1834 – horké léto, sucho
 • 1835 – založení cechu truhlářů
 • 1836 – vybudování velké kašny na náměstí
 • 1837 – v Novém Městě postavena zděná škola
 • 1838 až 1840 – výstavba silnice Frýdlant – Nové Město – hranice
 • 1842 – pořízena sběrna dopisů
 • 1847 – hladový rok vdůsledku nemoci brambor
 • 1848 – ustanovení střeleckého praporu místo národní gardy
 • 1849 – ustanovení okres Soudů – Nové Město příslušelo Frýdlantu
 • 1850 – rozpuštění magistrátu a volba městské obecní rady
 • – sběrna dopisů přeměněna na poštovní expedici
 • 1852 – zaveden pravidelný denní odvoz pošty do Frýdlantu
 • 1856 – velký požár, shořelo 22 domů a 7 stodol na severní straně náměstí
 • 1858 – poslední zpráva o dolování na novoměstském katastru
 • 1859 – Karel Persch založil v Hajništi porcelánku
 • 1861 – velká povodeň
 • 1863 – výstavba první části tkalcovny Ignáce Klingera
 • – otevření nového domu střelců
 • 1866 – průchod a ubytování pruských oddílů
 • 1867 – výstavba brusírny skla – Josefa Mazela
 • 1868 – zavedení veřejného osvětlení
 • 1869 – ustavena četnická stanice
 • 1874 – povýšení poštovní expedice na poštovní úřad
 • 1876 – požár v továrně Ignáze Klingera
 • – založena porcelánka Josefa Mazela
 • – založen divadelní ochotnický spolek
 • 1878 – v Hajišti postavena zděná škola
 • 1879 – zemřel přírodovědec a badatel děkan Gottfried Menzel nar. 1798 v Krásném Lese
 • 1881 – odhalení pomníku Gottfriedu Menzelovi
 • – oblastní tělovýchovná slavnost
 • – v Hajništi postavena cihelna
 • 1886 – výstavba silnice Nové Město – Ludvíkov
 • – v Novém Městě postaveny jesle
 • 1887 – epidemie neštovic, při ní zemřelo 45 lidí
 • – otevření sokolovny
 • – otevřena mateřská škola
 • 1888 – nové označení ulic
 • 1890 – založení Zvelebovacího a okrašlovacího spolku
 • 1890 – sčítání lidu, obyvatel: Nové Město: 4499
 • Ludvíkov: 1080
 • Hajniště: 370 1891 – stavba kostelní věže
 • – v Ludvíkově postavena škola
 • 1892 – založení nového hřbitova
 • – na Smrku postavena rozhledna Fr. Fritschem
 • 1893 – otevření lékárny
 • 1895 – založení evangel. Kazatelské stanice Predigtstation
 • – založen dělnický konsumní spolek
 • 1896 – postavena měšťanská škola v Tylově ulici
 • – zavedení vodovodu do domů
 • – firma Ig. Klinger postavila šest dělnických domků
 • 1897 – otevření knihovny Anny Klingerové
 • 1898 – založena tiskárna
 • – založen všeobecný tělovýchovný spolek „Vorwärts“
 • – v Ludvíkově otevřen poštovní úřad
 • 1899 – vyměřování železniční trati Frýdlant – Nové Město – Jindřichovice
 • 1900 – Hajniště samostatná katastrální obec
 • 1901 – změna názvu města z Neustadtl na Neustadt an der Tafetfichte
 • – otevřeno Mauzoleum Klinger
 • – vyhořela úpravna v továrně Ig. Klingera
 • 1902 – zahájení provozu na železniční trati Frýdlant – Jindřichovice
 • – výstavba rybníků
 • – otevření starobince (dnes MŠ u kostela)
 • – zrušení starého hřbitova u katolického kostela
 • 1903 – stavba acetylenové plynárny (budova školních dílen)
 • 1904 – velká vedra a sucho
 • – zřízení trafiky
 • – 9. prosince založen spolek „Dělnický dům“ („Arbeiterheim“)
 • 1905 – odhalení pamětního kamene F. Schillera u školy v Tylově ulici
 • – připojení na státní telefonní síť
 • 1906 – dokončení nového vodovodu
 • – zřízení spořitelny
 • – přemístění sochy sv. Jana známěstí ke katolickému kostelu
 • – odhalení pomníku císaři Josefovi II. na náměstí
 • 1907 až 1908 – okolní lesy napadeny mniškou
 • 1908 – odhalení pamětního kamene císaři Františkovi Josefovi uměšťanské školy
 • 1909 až 1911 – stavba městských lázní
 • – odhalení pamětního kamene Körnera na Smrku
 • 1910 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 5657 – 837
 • Ludvíkov: 1225 – 236
 • Hajniště: 628 – 106 1911 – otevření městských lázní
 • – výstavba budovy spořitelny
 • 1912 – vysvěcení evangel. Kostela
 • – otevření městského muzea
 • – převzetí nové hasičské zbrojnice
 • – 50 ti leté výročí založení tělovýchovného spolku
 • 1913 – otevření okresního soudu
 • – opatření sanitního vozu
 • – otevření nové celnice
 • – zřízení obecních zahrádek
 • – 40. výročí založení dobrovolného hasičstva
 • – přeložení cesty do Jindřichovic
 • – oplocení panských lesů
 • 1914 – vycházejí Novoměstské noviny, tištěné v Jablonci n. N.
 • 1914 až 1918 – 1. světová válka – narukovalo 1174, padlo 213 obyvatel města
 • 1915 – zavedení lístků na chléb a mouku
 • – zabavování nádobí z mědi a niklu
 • 1916 – odevzdání zvonů z kostela pro válečné účely
 • 1918 – obsazení města Československým vojskem
 • 1919 – razítkování bankovek
 • – zákaz nošení uniforem střelců, odevzdání pušek
 • – obecní volby, poprvé volební právo žen
 • – otevření místního kina „Apolo“
 • 1920 – volby do Národního shromáždění
 • 1921 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 4313 – 851
 • Ludvíkov: 1961 – 370
 • Hajniště: 474 – 106 – zavedení veřejného osvětlení
 • 1922 – upevnění československého znaku na budovu okresního soudu
 • – výstavba 2. transf. stanice
 • 1923 – zotavuje se zde 45 dětí z Berlína
 • – obecní volby
 • – Sportovní slavnost Ještědsko – Jizerské župy
 • 1924 – opatření zvonu na hřbitov
 • – výstavba lyžařského skokanského můstku na Sviň. vrchu
 • 1925 – zavedení autobusové přepravy do Raspenavy
 • – vysvěcení dvou nových zvonů v katolickém kostele
 • – založení novoměstského okresního svazu hasičů
 • 1927 – hledání nového pramene kyselky v katastru města
 • – obecní volby
 • – vysvěcení nových zvonů v evangelickém kostele
 • – nové uniformy pro střelce
 • 1928 – volby do okresního a zemského zastupitelstva
 • – odhalení pamětního kamene u J… u sokolovny
 • 1929 – smrt tesaře Franze Fritsche – stavitele rozhledny
 • – krutá zima, velký nedostatek vody
 • – postavení nových hraničních kamenů – nové vyznačení hranic
 • – zavedení autobusového spojení Libverda – Marklissa (dnes Polsko)
 • – instalace hodin na evangelickém kostele
 • – manévry 44. pěšího pluku v Liberci
 • – volby do senátu a Národního shromáždění
 • 1930 – vydlážděna a zkrášlena dolní strana náměstí
 • – rozšíření sítě městského vodovodu
 • 1930 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 4279 – 893
 • Ludvíkov: 932 – 212
 • Hajniště: 476 – 106 1932 až 1934 – vybudováno dělnické sportovní hřiště
 • 1932 až 1935 – velká nezaměstnanost
 • 1937 – krajský sjezd Rudého dělnického sportovního svazu
 • 1938 – utvoření Sudetoněmecké župy
 • – obecní volby
 • 1945 – 8. května vstup příslušníků Rudé armády
 • 1947 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 2370 – 893
 • Ludvíkov: 418 – 212
 • Hajniště: 264 – 106 1948 – požár radnice
 • 1949 – v Novém Městě zrušen okresní soud
 • 1949 až 1952 – bourání staré radnice, úprava náměstí, vysázení stromů kolem náměstí
 • 1951 – k Novému Městu připojeno Hajniště
 • 1956 – mimořádní srážková činnost – 1462,6 mm
 • 1959 až 1961 – generální oprava kina, při ní bylo přestavěno na širokoúhlé
 • 1960 – připojení samostatné obce Ludvíkov s místní částí Přebytek k Novému Městu
 • – územní reorganizace, Nové město součástí Libereckého okresu
 • – slavnostní otevření Dělnického domu v Novém Městě
 • 1961 – sčítání lidu, obyvatel, domů: Nové Město: 2805 – 990
 • Ludvíkov: 373
 • Hajniště: 255 1971 až 1973 – rekonstrukce ZDŠ v Tylově ulici
 • 1972 – vybudována požární nádrž v Novém Městě
 • – výstavba včelařsko–chovatelské stanice
 • 1973 – rekonstrukce domu čp. 300 pro účely Domu soustředěné pečovatelské služby
 • – výstavba 54 bytových jednotek závodu Textilana
 • 1973 až 1975 – výstavba 298 bytových jednotek
 • 1974 – výstavba veřejného sociálního zařízení
 • 1975 – výstavby prodejny zeleniny
 • – výstavba domu mládeže v Ludvíkově
 • – přístavba prodejny potravin v Sokolské ulici
 • – výstavba klubovny TJ a bytové jednotky na hřišti TJ
 • 1976 – otevření obchodního střediska Jizeran
 • 1978 – úprava domu čp. 841 na Dům pionýrů (dnes Dům dětí)
 • 1979 – vybudování koupaliště na Přebytku
 • 1979 až 1982 – výstavba 80 rodinných domů typu OKAL
 • 1980 – připojení samostatné obce Jindřichovice k Novému Městu (znovu samostatné jsou až po r. 1989)
 • 1980 – sčítání lidu obyvatel:
 • Nové Město: 3919
 • Ludvíkov: 245
 • Hajniště: 271 1981 – rekonstrukce prodejny Obuv
 • 1982 – výstavby 128 bytových jednotek
 • – výstavby mateřské školy v Ludvíkově pro 30 dětí
 • – přístavby mateřské školy vNovém městě pro 60 dětí
 • – velké sucho, 656,8 mm srážek za rok
 • 1983 – otevření nově rekonstruované zvláštní školy
 • – znovuotevření budovy SZK ROH na náměstí
 • 1984 – oslavy 400. výročí založení Nového Města
 • – přístavby tělocvičny u ZŠ v Tylově ulici
 • 1985 – výstavba objektu sběrných surovin
 • 1987 – výstavba prodejny v Ludvíkově
 • – zavedení vodovodu do Hajniště
 • 1989 – otevřena lékárna v nové budově zdravotního střediska
 • – otevření hotelu Měděnec