Organizační struktura Městského úřadu

Více informací získáte kliknutím na obrázek či jméno dané osoby.

GDPR

Jan Kavka, DiS.
pověřenec GDPR
e-mail: kavka@nmps.cz
telefon: (+420) 482 360 324

Budova "A" městského úřadu, Palackého 280, II. patro, č. dveří 13.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle čl. 37 odst. 7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Správní odbor

Sekretariát a podatelna (budova "A" městského úřadu, Palackého 280, II. patro, dveře č. 9)
- podávání žádostí, stížností, ohlašovna shromáždění občanů a poskytování informací občanům.

Matrika (budova "A" městského úřadu, Palackého 280, přízemí, dveře č. 1)
- ohlašovna trvalého pobytu, matriční agenda, svatební obřady, ověřování podpisů, evidence ztrát a nálezů.

Vedoucí správního odboru (budova "A" městského úřadu, Palackého 280, I. patro, dveře č. 7)
- majetkoprávní věci, prodej a pronájem pozemků města.

Přestupky (budova "A" městského úřadu, Palackého 280, přízemí, dveře č. 2)
- přestupková agenda, podání a projednání přestupků.

Správa počítačové sítě a IT techniky (budova "B" městského úřadu, Palackého 284, I. patro, dveře č. 14)
- správa počítačové sítě a IT techniky.

Prevence kriminality (budova Policie ČR, Jindřichovická 145, přízemí)
- prevence kriminality a bezpečnosti ve městě.

Finanční odbor

Budova "A" městského úřadu, Palackého 280, přízemí.
Kompletní účetnictví, rozpočet a financování města, odpadové hospodářství a pokladna.

Budova "B" městského úřadu, Palackého 284, I. patro.
Vedoucí odboru, účetní pro příspěvkové organizace a mzdy.

Podrobnosti o odpadovém hospodářství zde.

Sociální odbor

Budova "B" městského úřadu, Palackého 284, přízemí.
Výkon státní správy pověřeného obecního úřadu na úseku sociální péče (rodiny s dětmi staří a postižení občané, nezaměstnaní).

Dům pečovatelské služby, Švermova 301, 463 65 Nové Město pod Smrkem.
Podrobné informace o domu pečovatelské služby jsou k dispozici zde.

Odbor výstavby a životního prostředí

Budova "A" městského úřadu, Palackého 280, II. patro, dveře č. 11 a č. 12.
Územní řízení (rozhodování o umístění stavby, využití území, o chráněném území, stavební uzávěře, změny územního plánu), stavební řízení (stavební práce na ohlášení, stavební povolení), doprava (povolování úprav a zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných prostranství), ochrana přírody a krajiny, povolování kácení zeleně, posuzování životního prostředí a ochrany zvířat, včetně ukládání pokut, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu.

Odbor správy majetku

Odbor je rozdělen na dvě oddělení. Oddělení komunálního hospodářství a Oddělení bytové správy.

Oddělení komunální hospodářství je v budově "A" městského úřadu, Palackého 280, přízemí, dveře č. 6.

 Oddělení bytové správy je v budově "B" městského úřadu, Palackého 284, přízemí, dveře č. 6.

vedoucí komunálního hospodářství

David Jalovičár