Svazek obcí SMRK

Svazek obcí SMRK byl založen za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu na Frýdlantsku.

Členové

  • Město Frýdlant
  • Město Nové Město pod Smrkem
  • Obec Lázně Libverda
  • Město Hejnice

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko sdružuje všech 18 obcí z území ORP Frýdlant (Liberecký kraj). Obce spolupracují v oblasti rozvoje území, životního prostředí i v oblasti sociální.

Na webu Frydlantsko2030.cz naleznete informace o průběhu tvorby strategického dokumentu a pozvánky na společná setkání.

Polsko

Na základě usnesení zastupitelstva města 55/07/ZM proběhlo 23. května 2007 v 15:00 hodin na Urządu Miasta w Świeradowie Zdroju setkání zástupců samospráv obcí Świeradów Zdrój, Nové Město pod Smrkem a Lázně Libverda za účelem podpisu Partnerské smlouvy mezi těmito obcemi.

Tato smlouva by měla být základem pro navázání spolupráce při turistickém rozvoji Jizerských hor, v záležitostech místního významu v oblasti veřejného, hospodářského, ekologického, sociálního a kulturního dění a výměny zkušeností místních samospráv.

podpis Partnerské smlouvy

Při setkání jsme se dozvěděli nové informace o tomto malebném lázeňském městečku. O jeho dynamickém rozvoji svědčí, že ve městě je k dispozici 3 500 lůžek pro hosty a 10 menších plaveckých bazénů. Současná kapacita je však stále nedostatečná, probíhá tedy výstavba objektů s dalšími 1 000 lůžky. Pro nás byla velmi významná informace, že bude velice brzo zahájena výstavba 8 místné kabinkové lanovky z Czerniawa Zdrój na Stóg Izerski a že je plánováno zprovoznění horní části sjezdovky.

S městy Mirsk a Leśna jsou od roku 1999 uzavřeny partnerské smlouvy. S městem Świeradów Zdrój neformálně spoluopracujeme již od roku 1993.

taneční soubor Lole ruži

Snímek je z účasti Novoměstského tanečního souboru „Lole ruži“ na „Izerske Gali Folkloru“ v Mirsku v červnu 2001.

slavnosti Dny kvetoucích rododendronů

Snímek je z jara 2001 ze slavnosti „Dny kvetoucích rododendronů“, která se konala ve Świeradowe Zdróji. Zakládání arboreta VIP.

Nová Města Evropy (Neustadt in Europa)

Naše město je členem největšího evropského sdružení měst a obcí. Toto společenství zahrnuje 36 měst a obcí z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska a Česka. Mottem práce sdružení je Werben auf Gegenseitigkeit (Propagací ke vzájemnému prospěchu). Další informace najdete na www.neustadt-in-europa.eu.