Změna č. 1 Územního plánu Nové Město pod Smrkem

"Opatření obecné povahy o vydání Změny č. 1 Územního plánu Nové Město pod Smrkem"

Opatření obecné povahy

"Vydaná Změna č. 1 Územního plánu Nové Město pod Smrkem"
Z1_ÚP_NMPS_čistopis_2023-01_final

 

"Úplné znění Územního plánu Nové Město pod Smrkem po vydání Změny č. 1"

01_UP NMPS_uplne zneni po Z1_text_202301
02_UP_NMPS_uplne zneni po Z1_I_ZCU
03_UP_NMPS_uplne zneni po Z1_II_HLV
04_UP_NMPS_uplne zneni po Z1_III_VPS
05_OUP_NMPS_uplne zneni po Z1_I_KOV

 

Dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nové Město pod Smrkem pro opakované veřejné projednávání
"01_Dokumentace Zmeny 1_UP_NMPS_Opakovane VP_Final.pdf"

Dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nové Město pod Smrkem pro veřejné projednávání

 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem, jako úřad splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona, oznamuje vydání Územního plánu Nové Město pod Smrkem.

Zastupitelstvo Nového Města pod Smrkem na svém zasedání 26. června 2019, usnesením č. 2/6ZM/2019, vydalo Územní Plán Nové Město pod Smrkem. Územní plán nabyl účinnosti 2. srpna 2019. V papírové podobě, vč. dokladové dokumentace, je Územní plán uložen na Městském úřadu Nového Města pod Smrkem.

Územní plán města Nové Město pod Smrkem

v platnosti od 2. srpna 2019

Územní plán města Nové Město pod Smrkem – předcházející verze

Platný od od 4. prosince 1996 do 1. srpna 2019