Nové Město pod Smrkem

Město

Město a vedení | Rada města | Zastupitelstvo města | UZOb | Vyhlášky a nařízení | Investiční akce | Sociální začleňování | Dotace | Územní plán města | Základní dokumenty

Městský úřad

Základní údaje MěÚ | Struktura úřadu | Odpadové hospodářství | Bytová správa | Sociální odbor | Stavební odbor | Czech POINT | Podatelna | Úřední deska

Občan

Informace o městě | Historie města | Partnerská města | Zařízení města | Spolky, sport, církve | Služby, úřady, firmy | Dopravní informace | Volná místa v okolí | Novoměstské noviny | Mobilní rozhlas | Krizové řízení

Turista

Informační centrum | Turistické cíle | Ubytování a stravování | Média o městě | Fotografie města | Mapy města | Webová kamera | Interaktivní mapa

Aktuality

24. 7. 2024

Fotografie z oslav 440 výročí založení města.

Fotografie z oslav 440 výročí založení města.

Fotografie se nachází na stránkách města v záložce TURISTA - Fotografie města

 

Kalendář společenských akcí

Taneční věčer na koupališti Nové Město pod Smrkem - kapela ODPADLÍCI - Sportovní a relaxační centrum
Plakát

Soutěž v požárním sportu "O pohár SDH Ludvíkov pod Smrkem" - SDH Ludvíkov pod Smrkem
Plakát

Letní DISKO s DJ MAZZY - koupaliště Nové Město pod Smrkem - Sportovní a relaxační centrum
Plakát

Filmové léto na koupališti Nové Město pod Smrkem - Kinematograf bratří Čadíků - Sportovní a ralaxační centrum
Plakát

Koncert komorní hudby Evangelický kostel Nové Město pod Smrkem
Plakát

 

Úřední deska

24. 7. 2024

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení

22. 7. 2024

Smlouvy k Dotačnímu programu na Podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku pro rok 2024

Smlouvy k Dotačnímu programu na Podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku pro rok 2024

17. 7. 2024

DSO Mikroregion Frýdlantsko - Oznámení o zveřejnění

DSO Mikroregion Frýdlantsko oznamuje, dle novely zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od 21.02.2017 zveřejnění:

  • střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2026 – usn. 45/2020 ze dne 17.12.2020
  • schválený rozpočet na rok 2024 – usn. 22/2024 ze dne 12.03.2024
  • rozpočtové opatření č. 1/2024 – usn. 30/2024 ze dne 09.04.2024
  • schválený závěrečný účet za rok 2023 – usn. 44/2024 ze dne 11.06.2024
  • rozpočtové opatření č. 2/2024 - usn. 45/2024 ze dne 11.06.2024
  • rozpočtové opatření č. 3/2024 – usn. 55/2024 ze dne 08.07.2024

Dokument je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách svazku https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ v sekci Úřední deska zde: https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/uredni-deska/.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v sídle DSO Mikroregionu Frýdlantsko, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant.
Tímto způsobem je dokument zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rok.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu je takto zpřístupněn až do schválení nového.
Schválený závěrečný účet je takto zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za další období.

Město Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Více o historii města

Nové město pod Smrkem