Nové Město pod Smrkem

Město

Město a vedení | Rada města | Zastupitelstvo města | UZOb | Vyhlášky a nařízení | Investiční akce | Sociální začleňování | Dotace | Územní plán města | Základní dokumenty

Městský úřad

Základní údaje MěÚ | Struktura úřadu | Odpadové hospodářství | Bytová správa | Sociální odbor | Czech POINT | Podatelna | Úřední deska

Občan

Informace o městě | Historie města | Partnerská města | Zařízení města | Spolky, sport, církve | Služby, úřady, firmy | Dopravní informace | Volná místa v okolí | Novoměstské noviny | Mobilní rozhlas | Krizové řízení

Turista

Informační centrum | Turistické cíle | Ubytování a stravování | Média o městě | Fotografie města | Mapy města | Webová kamera | Interaktivní mapa

Aktuality

10. 6. 2024

Volby do EP 2024

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024

Kalendář společenských akcí

Koncert Podsmrkáčku - Základní umělecká škola Nové Město pod Smrkem
Plakát

Novoměstské slavnosti 2024 "440 let založení města" - město Nové Město pod Smrkem
Plakát s programem 

Filmové léto na koupališti Nové Město pod Smrkem - Kinematograf bratří Čadíků - Sportovní a ralaxační centrum
Plakát

 

 

Úřední deska

12. 6. 2024

Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Nové Město pod Smrkem včetně vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem pořizování

Veřejná vyhláška

 

 

7. 6. 2024

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2023

Závěrečný účet a účetní závěrka roku 2023
(návrh před projednáním a schválením ZM)
Návrh závěrečného účtu je zveřejněn na stránkách města: www.nmps.cz.
Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí finančního odboru Marie Holcové v úřední dny městského úřadu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města podávat písemně nejpozději do 25.06.2024, ústně v době zasedání zastupitelstva města, které by se mělo konat dne 26.06.2024.

4. 6. 2024

Veřejná vyhláška o zveřejnění Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška

Město Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Více o historii města

Nové město pod Smrkem