Nové Město pod Smrkem

Město

Město a vedení | Rada města | Zastupitelstvo města | UZOb | Vyhlášky a nařízení | Investiční akce | Sociální začleňování | Dotace | Územní plán města | Základní dokumenty

Městský úřad

Základní údaje MěÚ | Struktura úřadu | Odpadové hospodářství | Bytová správa | Sociální odbor | Stavební odbor | Czech POINT | Podatelna | Úřední deska

Občan

Informace o městě | Historie města | Partnerská města | Zařízení města | Spolky, sport, církve | Služby, úřady, firmy | Dopravní informace | Volná místa v okolí | Novoměstské noviny | Mobilní rozhlas | Krizové řízení

Turista

Informační centrum | Turistické cíle | Ubytování a stravování | Média o městě | Fotografie města | Mapy města | Webová kamera | Interaktivní mapa

Aktuality

11. 7. 2024

Informace - přeprava jízdních kol dodávkou při výluce na železniční trati číslo 037

Informace - počínaje dnešním dnem je zajištěna na vybraných spojích v úseku Liberec - Frýdlant v Čechách - Nové Město pod Smrkem a opačně přeprava jízdních kol dodávkou při nepřetržité výluce na železniční trati číslo 037, která probíhá v úseku Liberec - Mníšek u Liberce - Raspenava ve dnech 8. července 2024 až 20. září 2024.
Pro tuto dodávku je zpracován zvláštní jízdní řád.
Současně mimo dodávky je přeprava jízdních kol možná v pracovní dny v úseku Liberec - Frýdlant v Čechách - Raspenava a opačně také na spojích 6351, 6352, 6356, 6357, 6359, 6364, 6366, 6371, 6372, 6376 a 6371, kde jsou zařazeny autobusy vybavené nosiči jízdních kol.
Výlukový jízdní řád: Liberec - Nové Město pod Smrkem
Výlukový jízdní řád : Liberec - Černousy - Jindřichovice pod Smrkem

 

Kalendář společenských akcí

Soutěž v požárním sportu "O pohár SDH Ludvíkov pod Smrkem" - SDH Ludvíkov pod Smrkem
Plakát

Letní DISKO s DJ MAZZY - koupaliště Nové Město pod Smrkem - Sportovní a relaxační centrum
Plakát

Filmové léto na koupališti Nové Město pod Smrkem - Kinematograf bratří Čadíků - Sportovní a ralaxační centrum
Plakát

Koncert komorní hudby Evangelický kostel Nové Město pod Smrkem
Plakát

 

Úřední deska

8. 7. 2024

Výběrové řízení - "řidič"

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa řidič malotraktoru, motorových vozidel a montážní plošiny.

celé znění zde

8. 7. 2024

Závěrečný účet města roku 2023

Závěrečný účet města roku 2023.
Závěrečný účet města roku 2023, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 5/11Z/2024 dne 26.06.2024:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2023, jehož nedílnou součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle § 17 odst. 7 písm. a) uvedeného zákona se projednání závěrečného účtu města za rok 2023 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

8. 7. 2024

Účetní závěrka města roku 2023

Účetní závěrka města roku 2023.
Účetní závěrka města roku 2023, byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 6/11Z/2024 dne 26.06.2024:
Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje,v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, za rok 2023.

Město Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem leží v severovýchodní části Frýdlantského výběžku mezi Jindřichovickým hřebenem a horou Smrk. Město bylo založeno roku 1584 a jeho vznik úzce souvisí s těžbou cínu a dalších barevných kovů v okolí. V novodobé historii bylo známé především textilním průmyslem.

K Novému Městu pod Smrkem se v pol. 20. století připojily obce Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem. Mezi oblíbené turistické cíle patří pramen novoměstské kyselky, rozhledna na hoře Smrk, muzeum, bazén a stezky pro terénní cyklisty Singltrek pod Smrkem.

Více o historii města

Nové město pod Smrkem