Jan Kavka, DiS.

Jan Kavka, DiS.

pověřenec GDPR

e-mail:kavka@nmps.cz
telefon:(+420) 482 360 324
mobil:(+420) 482 360 324

Budova "A" městského úřadu, Palackého 280, II. patro, č. dveří 13.
Administrace projektů a žádostí o národní a evropské dotace, dotační řízení, konzultace a pomoc v dané oblasti organizacím města.
Zpracování podkladů v rámci požární ochrany a krizového řízení.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle čl. 37 odst. 7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).