Jaromír Pelant

Jaromír Pelant

místostarosta

e-mail:mistostarosta@nmps.cz
telefon:(+420) 482 360 322
mobil:(+420) 602 409 614

Budova "A" městského úřadu, Palackého 280, II. patro, dveře č. 10, (vstup přes sekretariát, dveře č. 9).
Zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti.

Do působnosti místostarosty spadají tyto oblasti: stavební oblast, průběh investičních akcí, opravy komunikací a chodníků, hospodaření hasičů – technika a PHM, psí útulek, veřejná doprava, jízdní řády, odpadové hospodářství, městské byty.