Jaroslava Walterová

Jaroslava Walterová

sekretariát

e-mail:sekretariat@nmps.cz
telefon:(+420) 482 360 320
mobil:(+420) 723 415 377

Budova "A" městského úřadu, Palackého 280, II. patro, dveře č. 9.
Asistentka starosty a místostarosty. Přijímá a rozděluje písemnosti, stížnosti a telefonické hovory, podatelna.