Ing. Vladislav Petrovič

Ing. Vladislav Petrovič

tajemník

e-mail:tajemnik@nmps.cz
telefon:(+420) 482 360 323
mobil:(+420) 736 672 327

Budova "B" městského úřadu, Palackého 284, II. patro, dveře č. 20.
Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města a starostou města. Plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do městského úřadu. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.